Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 029/2012 19.3.2012 prevádzkovanie verejného vodovodu
Hromoš-Kozelec I.Q 2012
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  362,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2016 15.4.2016 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 03/2017 15.4.2017 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 03/2018 13.4.2018 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Zmluva Dodávateľská 032015 14.7.2015 Mandátna zmluva č. 03/2015 YASMI s.r.o. 47566833  9 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2016 30.5.2016 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 04/2017 15.5.2017 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 04/2018 30.5.2018 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Zmluva Dodávateľská 04012010 4.1.2010 Zmluva o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Zmluva Dodávateľská 04102016 4.10.2016 Zmluva o dielo Eurobau - PM s.r.o. 44746695  2 516,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 042013 10.5.2013 vypracovanie proj. dokumentácie Zmena účelu užívania budovy pre stavebné
povolenie
JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab 41517211  400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 042015 14.7.2015 Mandátna zmluva č. 04/2015


YASMI s.r.o. 47566833  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2016 30.6.2016 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 05/2017 15.6.2017 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 05/2018 22.6.2018 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 052015 30.6.2015 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 06/2016 29.7.2016 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 06/2017 15.7.2017 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 06/2018 17.7.2018 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 062013 7.8.2013 vypracovanie proj.dokum. štúdie Domu nádeje Hromoš JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab 41517211  500,00 EUR