Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 062015 31.7.2015 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 07/2014 31.7.2014 Faktúry došlé .    
Detail Faktúra došlá 07/2016 31.8.2016 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 07/2017 15.8.2017 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 07/2018 6.8.2018 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Zmluva Dodávateľská 07092015 7.9.2015 Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľská 072011 14.7.2011 Vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia... Slovdach, s.r.o. 36465330   
Detail Faktúra došlá 072013 7.8.2013 vypracovanie proj.dokumentácie pre stavebné povolenie JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab 41517211  950,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 072015 31.8.2015 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Zmluva Dodávateľská 072PO130231 17.5.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  86 337,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 0745011512 15.1.2013 hlasové služby, poplatky za volania, za december 2012 T-Com Bratislava 35763469  42,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 0782011 26.4.2011 prev.ver.kanaliz.
II.Q
W-Control, s.r.o. 36804207  535,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2014 31.8.2014 Faktúry došlé .    
Detail Faktúra došlá 08/2016 30.9.2016 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 08/2017 15.9.2017 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 08/2018 12.9.2017 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Zmluva Dodávateľská 08122009 8.12.2009 Zmluva o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Faktúra došlá 082015 30.9.2015 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 0852012 11.5.2012 všeobecné služby
prevádzkovanie verejnej kanalizácie
II.Q 2012
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  541,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2014 30.9.2014 Faktúry došlé .