Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1/2019 4.2.2019 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 1/2020 7.2.2020 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 1/2021 26.2.2021 Faktúry došlé Faktúry došlé    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/9/Z/2007 3.5.2007 Zmluva o spolupráci EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475   
Detail Faktúra došlá 10/2014 31.10.2014 Faktúry došlé .    
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2015 21.12.2015 Mandátna zmluva YASMI s.r.o. 47566833  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2015 30.11.2015 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 10/2016 30.11.2016 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 10/2017 15.11.2017 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 10/2018 7.11.2018 Faktúry došle Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 10/2019 4.11.2019 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 10/2020 27.11.2020 Faktúry došlé Faktúry došlé    
Detail Zmluva Dodávateľská 10012018 10.1.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Faktúra došlá 10032012 11.5.2012 všeobecný material dragAnna reklamná agentúra 44189885  30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10032016 10.3.2016 Zmluva o dielo Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  820,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10092012 8.11.2012 elektroinštalačné práce ,údržba VO Martin Kyseľa, Plavnica 169 41571797  109,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 101/2011 31.3.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov Magdalena Pištejová - Potraviny 34312323   
Detail Zmluva Dodávateľská 10112015 10.11.2015 Kúpna zmluva Rímskokatolícka cirkev, farnosť Plavnica   1,00 EUR 
Detail Objednávka Dodávateľská 10112015 11.11.2015 Verejné obstaranie pri projekte "Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Hromoš" KASPA SLOVAKIA s.r.o. 47 910 623  700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1013 31.12.2001 Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475