Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 102012 11.5.2012 stravné deti v HN ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  16,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 102013HN 16.12.2013 FD - všeobecné služby ZŠ s MŠ Hromoš   17,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1022011 26.4.2011 prevadz.verej.
vodovodu za II.Q
W-Control, s.r.o. 36804207  362,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 1030346543 11.5.2012 telekomunikačné služby Telefonica O2 Slovakia s.r.o. 35848863  39,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 1031394579 11.5.2012 telekomunikačné služby Telefonica O2 Slovakia s.r.o. 35848863  50,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 1032443843 15.5.2012 telekomunikačné služby Telefonica O2 Slovakia s.r.o. 35848863  55,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1033518202 11.6.2012 služby mobil Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra 35848863  46,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 1034628005 13.7.2012 za poskytnuté služby, hovorové služby/volania/ Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra 35848863  71,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 1036157406 7.9.2012 telekomunikačné služby, 07 Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra 35848863  68,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1037721908 7.9.2012 telekomunikačné služby, 08 Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra 35848863  65,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1039261406 4.10.2012 za telefonne služby Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra 35848863  53,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 1041779976 8.11.2012 poskytnuté služby,telefon Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra 35848863  37,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1044842062 15.1.2013 telef.služby od 1.11. do 30.11.2012 Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra 35848863  73,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 1046670253 4.2.2013 hlasové služby - volania za nov.. a dec../2012 Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra 35848863  123,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 1048028523 6.3.2013 poskytnuté služby, hlasové služby,volania Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra 35848863  73,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 104836 08U02 28.4.2015 Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 30796491  67 985,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 1049473778 29.4.2013 telefonne služby - mobil Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra 35848863  45,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 1050829938 10.5.2013 služby telefónne - mobil Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra 35848863  45,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052816390 13.6.2013 telefónne služby za 04 Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra 35848863  67,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 1054402953 13.6.2013 tel.služby za 05 za t.č. 0903825196 Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra 35848863  57,29 EUR