Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytovaní služieb. 23.11.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Lilly enviro s.r.o. 52807886   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytovaní služieb 25.5.2018 Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti s ochranou osobných údajov Zmluva    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č.593/2018/OK 21.8.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.57/2017 Prešovský samosprávny kraj   1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 1159/2021/OPR 4.8.2021 PSK PSK 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 1422439 9.5.2022 Zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 31.7.2021 Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti o ochranou osobných údajov adv partners s.r.o. 477 073 48   
Detail Zmluva Dodávateľská ZLP-2016-0615 11.12.2015 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slov 45736359   
Detail Faktúra došlá VF15005 17.4.2015 Všeobecné služby JaS Trans, s.r.o. 47702273  70,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská U1826/2013 11.12.2013 Licenčná zmluva MADE spol. s.r.o. 36041688   
Detail Zmluva Dodávateľská SO 100415-2 10.4.2015 Zmluva o dielo Premier Consulting, spol. s.r.o. 35860235   
Detail Zmluva Dodávateľská PHZ-OPK2-2019/002420-030 24.10.2019 Zmluva o výpožičke Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR    
Detail Zmluva Dodávateľská PHZ - OPK1-2018-002415 6.11.2018 Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR Ministerstvo vnútra SR   28 460,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Na-152-2017 27.6.2017 Zmluva o poskytnutí peňažného daru Nadácia Slovenskej sporiteľne 30856868  2 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská N20200730001D05 31.5.2022 Dodatok k Zmluve o spolupráci IA MPSVR 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská N20200730001D04 29.9.2021 Dodatok k zmluve o spolupráci IA MPSVR 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská N20200730001D03 31.5.2021 Dodatok k Zmluve o spolupráci IA MPSVR 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská N20200730001D02 30.4.2021 Dodatok k Zmluve o spolupráci IA MPSVR 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská N20200730001 4.8.2020 Zmluva o spolupráci IA MPSVR    
Detail Zmluva Dodávateľská KZPF/20090101 23.6.2011 Určité obchodné záležitosti bližšie určené dodatkami LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674   
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 26.3.2014 Odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Ženčuch Ján   640,00 EUR