Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 12/2020 29.1.2021 Faktúry došlé Faktúry došlé    
Detail Faktúra došlá 1/2021 26.2.2021 Faktúry došlé Faktúry došlé    
Detail Faktúra došlá 2/2021 29.3.2021 Faktúry došlé Faktúry došlé    
Detail Faktúra došlá 3/2021 29.4.2021 Faktúry došlé Faktúry došlé    
Detail Faktúra došlá 4/2021 27.5.2021 Faktúry došlé Faktúry došlé    
Detail Faktúra došlá 5/2021 29.6.2021 Faktúry došlé Faktúry došlé    
Detail Faktúra došlá 6/2021 29.7.2021 Faktúry došlé Faktúry došlé    
Detail Faktúra došlá 7/2021 31.8.2021 Faktúry došlé Faktúry došlé    
Detail Faktúra došlá 82021 29.9.2021 Faktúry došlé Faktúry došlé    
Detail Faktúra došlá 9/2021 29.10.2021 Faktúry došlé Faktúry došlé    
Detail Faktúra došlá 10/2021 13.11.2021 Faktúry došlé Faktúra došla    
Detail Faktúra došlá 11/2021 20.12.2021 Faktúry došle Faktúra došla    
Detail Faktúra došlá 12/2021 22.1.2022 Faktúry došle Faktúra došla    
Detail Faktúra došlá 1/2022 22.2.2022 Faktúry došlé Faktúra došla    
Detail Faktúra došlá 2/2022 14.3.2022 Faktúry došle Faktúra došla    
Detail Faktúra došlá 3/2022 14.4.2022 Faktúry došlé Faktúra došla    
Detail Zmluva Dodávateľská 268/2011 8.7.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  92 275,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva so SLSP, a.s. 3.8.2022 Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 2020 9.12.2020 Zmluva o výpožičke Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 3.3.2021 Zmluva o výpožičke Štatistický úrad SR 00166197