Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 211284 8.11.2012 chlorán sodný MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/80 3.7.2014 Všeobecný materiál MILD-AGRO, spol. s.r.o. 17147786  30,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 1205482 11.6.2012 odmeny výk.umelcom za ver.prenos
prostredníctvom tech.zar. v r. 2012
Slovgram, Jakubova nám. 14, Bratislava 17310598  33,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1306004 10.5.2013 za verejný prenos prostredníctvom techn.zariadenia v roku 2013 Slovgram Jakubovo namestie 14 Bratislava 17310598  33,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/78 3.7.2014 Odmeny Slovgram SLOVGRAM 17310598  33,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1504961 20.3.2015 Všeobecné služby SLOVGRAM 17310598  33,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1610662 22.3.2016 Zmluva SLOVGRAM 17310598   
Detail Zmluva Dodávateľská 40-11-174/2014 18.2.2014 Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností Geodetický a kartogratický ústav Bratislava 17316219  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 40-11-174/2014 18.2.2014 Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľnosti Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17316219   
Detail Faktúra došlá 20132246 10.5.2013 Ing.Zsolt Marczibal-CONNECT Kralov Brod tlačiva 17644429  19,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18022005 18.2.2005 Hromadná licenčná zmluva SOZA - Slovenský ochranný zväz autorksý pre práva k hudobným dielam 178 454   
Detail Faktúra došlá 3121001 11.5.2012 všeobecné služby Roľnícke družstvo Plavnica 204447  427,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 201002 11.5.2012 všeobecné služby Pavol Jaržembovský, Nova Ľubovňa 3000431445  280,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 8.8.2011 Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finnančného príspevku č. PR00649 Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Zmluva Dodávateľská 072PO130231 17.5.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  86 337,65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 104836 08U02 28.4.2015 Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 30796491  67 985,41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 9.9.2015 Dodatok Environmentálny fond 30796491   
Detail Zmluva Dodávateľská N20200730001D02 30.4.2021 Dodatok k Zmluve o spolupráci IA MPSVR 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská N20200730001D03 31.5.2021 Dodatok k Zmluve o spolupráci IA MPSVR 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská N20200730001D04 29.9.2021 Dodatok k zmluve o spolupráci IA MPSVR 30854687