Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 160/2019 30.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Úrad vlády Slovenskej republiky    
Detail Faktúra došlá 1940577 8.8.2019 Materiál DHZ PROMETEUS - SL s.r.o    
Detail Zmluva Dodávateľská č. 20/2004 12.12.2019 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie-Hromoš-ročný rozpočet W-Control, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská č. 19/2004 12.12.2019 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - Kozelec- ročný rozpočet W-Control, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská č. 17.2.2020 Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom    
Detail Zmluva Dodávateľská č. 11.3.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov. NATUR-PACK, a.s.    
Detail Faktúra došlá 02020/3 24.2.2020 Faktúra došlá Slavomír Čanda    
Detail Faktúra došlá 02020/4 16.3.2020 Faktúra došlá BRANO S.R.O.    
Detail Faktúra došlá 02020/5 27.2.2020 Faktúra došlá TAMATEX    
Detail Faktúra došlá 02020/6 13.2.2020 Faktúra došlá Servis Line S.R.O.    
Detail Faktúra došlá 02020/7 9.3.2020 Faktúra došlá Ing. Ján Lazor Termgas    
Detail Faktúra došlá 2020/3 26.2.2020 Faktúra došlá Ľubomír Kočiš    
Detail Objednávka Dodávateľská 02020/3 24.2.2020 Dvere Slavomír Čanda    
Detail Objednávka Dodávateľská 2020/4 16.3.2020 Ihrisko BRANO S.R.O.    
Detail Objednávka Dodávateľská 2020/5 27.2.2020 Konvektor TAMATEX    
Detail Objednávka Dodávateľská 2020/6 13.2.2020 katafalk Servis Line S.R.O.    
Detail Objednávka Dodávateľská 2020/7 9.3.2020 Dom nádeje Ing. Ján Lazor Termgas    
Detail Objednávka Dodávateľská 2020/8 26.2.2020 stolárske práce Kočiš    
Detail Zmluva Dodávateľská . 16.4.2020 Zmluva o dielo - detské ihrisko Veríme v zábavu s.r.o.    
Detail Faktúra došlá 2020/044 30.4.2020 Faktúra - detské ihrisko Veríme v zábavu s.r.o.