Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 268/2011 8.7.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  92 275,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 147458 27.6.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  1 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 148009 20.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  1 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121102393 19.3.2012 aut.odmena za licenciu na verejné použitie
hudobných diel
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2131102242 4.2.2013 licencia na verejné použitie hudobných diel SOZA ,Slov.ochr. autorský zväz ,Rastislavova 3, Br 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/26 6.3.2014 Všeobecné služby Slovenský ochranný zväz autorský pre práva 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2151102881 16.2.2015 Všeobecné služby - SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob 00178454  14,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13122014 13.12.2014 Zmluva o likvidácii biologických aeróbne stabilizovaných kalov z ČOV Roľnícke družstvo v Plavnici 00204407   
Detail Faktúra došlá 31202001 11.5.2012 všeobecné služby Roľnícke družstvo Plavnica 00204447  416,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 31212003 4.2.2013 odhrňanie snehu Roľnícke družstvo Plavnica 00204447  54,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 31301001 6.3.2013 odhŕňanie snehu v mesiaci január 2013 Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  722,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 31302002 29.4.2013 odhŕňanie snehu v 02/2013 Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  678,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 31303001 29.4.2013 služby-sprejazdnenie MK v Hromoši a m.č.Kozelec počas trvania
snehovej kalamity 15.a 16.3.2013
Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  1 187,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/17 5.2.2014 Odhŕňanie snehu Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  131,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 31501003 19.1.2015 Odhŕňanie snehu Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  175,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 31502001 6.2.2015 Odhŕňanie snehu Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  43,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 31501004 6.2.2015 Odhŕňanie snehu Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  197,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 31502003 5.3.2015 Odhŕňanie snehu Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  175,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012200 15.1.2013 spoluúčasť nákladov ŠKÚ v Ľubotíne za 08-12/2012, 36 žiakov Obec Ľubotín 00330035  23,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013042 10.5.2013 spoluúčasť prev.nakladov ŠKÚ Ľubotín na rok 2013 Obec Ľubotín 00330035  62,67 EUR 
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia