Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2013046 6.3.2013 primalex, monton - pena zimná M+A s.r.o. Kolačkov,prev.Farby Laky,Levočská 11, S 36474819  63,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013242 13.6.2013 stav.materiál,štúk,riedidlo,štetec ... M+A s.r.o. Kolačkov,prev.Farby Laky,Levočská 11, S 36474819  44,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 120072 11.5.2012 všeobecný material M+A, s.r.o. Kolačkov, Levočská 11 36474819  48,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 120173 11.6.2012 dodaný tovar, maliarsky, ostatný M+A, s.r.o. Kolačkov, prev. Farby-Laky, Levočská 1 36474819  68,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 120255 13.7.2012 mal.potreby, spotrebný material M+A, s.r.o. Kolačkov, prev. Farby-Laky, Levočská 1 36474819  91,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 12013 6.3.2013 preprava FS Javorina- Kolačkov-Jakubany,Kolačkov,Hromoš a späť Mačuga Ján, Jakubany č. 4 33084939  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská U1826/2013 11.12.2013 Licenčná zmluva MADE spol. s.r.o. 36041688   
Detail Zmluva Dodávateľská 18122013 18.12.2013 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr MADE spol. s.r.o. 36041688   
Detail Faktúra došlá DF2014/2 5.2.2014 Informačný systém Urbis MADE spol.s.r.o. 36041688  299,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/3 5.2.2014 Urbis - systémová podpora MADE spol.s.r.o. 36041688  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/47 5.5.2014 Urbis systémová podpora MADE spol.s.r.o. 36041688  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/7 3.7.2014 Všeobecné služby MADE spol.s.r.o. 36041688  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150418 7.1.2015 Systémová podpora1.Q MADE spol.s.r.o. 36041688  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151234 2.4.2015 Systémová podpora 2 Q MADE spol.s.r.o. 36041688  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20042017 20.4.2017 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr MADE spol.s.r.o. 36041688   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/9/2018 12.9.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE spol.s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 101/2011 31.3.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov Magdalena Pištejová - Potraviny 34312323   
Detail Faktúra došlá 120076 11.6.2012 drobný materiál pre
ZŠ s MŠ
Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star 37238922  129,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8014 120136 13.7.2012 spotrebný materiál Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star 37238922  88,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200000221 15.5.2012 všeobecný materiál do spotreby Mária Ugrayova-MALUPEX 37168231  20,66 EUR 
Predošlá  | 15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  Ďalšia