Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 130115 29.4.2013 opt.valec samsung, toner, kanc.potreby Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa 36494721  264,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 130292 13.6.2013 toner konica minolta Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa 36494721  31,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130292 7.8.2013 tonery, xerox papier Comsas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa 36494721  129,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 130226 10.5.2013 podanie občerstvenia Jednota dôchodcov Daniela Polomčaková Jedaleň Palma 34312056  82,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 563/2009 18.9.2017 Dohoda o elektronickom doručovaní Daňový úrad Prešov, pobočka Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská ZLP-2016-0615 11.12.2015 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slov 45736359   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 17.10.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slov 45736359   
Detail Zmluva Dodávateľská 17102016 17.10.2016 Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 45 736 359   
Detail Faktúra došlá 81200325 15.5.2012 program obce info mini Datatrade s.r.o., Zlaté Moravce 35960132  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 33812 8.11.2012 pokrvní bratia,muzikálové predstavenie dňa 21.10.2012 Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 37783432  189,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 147458 27.6.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  1 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 148009 20.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  1 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1421 595 19.5.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda o zabezpečení podmienok 29.6.2018 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľnícke j... Dohoda    
Detail Faktúra došlá 20151196 24.3.2015 Všeobecný materiál Double N, s.r.o. 35848901  166,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 202007001 20.7.2020 Faktúra došlá DP-ZvarMont s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 149036 7.5.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR DPO SR   1 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10032012 11.5.2012 všeobecný material dragAnna reklamná agentúra 44189885  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11032012 11.5.2012 všeobecný materiál dragAnna reklamná agentúra 44189885  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 28082013 16.12.2013 FD - všeobecné služby dragAnna reklamná agentúra   60,00 EUR