Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 20130172 6.3.2013 vývoz a zneškodnenie odpadov za O1/2013 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  606,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130320 6.3.2013 vypracovanie ročného hlásenia a výkazu o komunálnom odpade r.2012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  76,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130424 29.4.2013 vývoz a zneškodnenie odpadov 02/2013 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  415,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130916 10.5.2013 vývoz a zneš.odpadov za marec EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  415,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131271 10.5.2013 služby spojené so zberom, triedením a úpravou odpadu EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  209,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131425 13.6.2013 vývoz a znešk.odpadov za 04 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  428,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131698 13.6.2013 vývoz a znešk. odpadov za 05 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  415,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131889 7.8.2013 vývoz a zneškodnenie odpadov EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  118,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 20132047 7.8.2013 vývoz a znešk.odpadu
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  415,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 20132524 7.8.2013 zber,triedenie,úprava odpadu za II.Q EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  339,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 30.3.2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011 Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475   
Detail Faktúra došlá DF2014/16 5.2.2014 Vývoz TKO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  441,69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/33 6.3.2014 Vývoz TKO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  61,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/35 6.3.2014 Vývoz TKO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  441,69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/42 4.4.2014 Vývoz TKO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  441,69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/44 4.4.2014 Vývoz TKO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  261,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/58 5.5.2014 Vývoz TKO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  31,69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/68 5.5.2014 Vývoz TKO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  441,69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/69 5.5.2014 Vývoz TKO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  48,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/83 3.7.2014 Vypracovanie plánu S-POH EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  99,60 EUR 
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia