Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20123637 8.11.2012 vývoz a znešk.odpadov za 9/012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  375,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124104 8.11.2012 zber,triedenie,úprava odpadu,prepr.naklady za III.Q
druhotné suroviny
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  216,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124279 4.12.2012 vývoz a znešk.odpadov za oktober EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  375,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124267 4.12.2012 zneškodnenie odpadov k č.200301 z 31.10.2012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  26,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124490 4.12.2012 monitoring kompostoviska, meranie teploty, obhliadka kompostoviska
dokumentácia, návrh opatrení
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124562 15.1.2013 vývoz a znešk.odpadov za 11/2012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  375,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20125035 15.1.2013 zber, triedenie a úprava odpadov za 4. 2012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  240,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 20125129 15.1.2013 vývoz a zneškodnenie odpadov za 12/2012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  375,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130015 4.2.2013 biele vrecia ekos 140 výv. EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  300,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130172 6.3.2013 vývoz a zneškodnenie odpadov za O1/2013 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  606,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130320 6.3.2013 vypracovanie ročného hlásenia a výkazu o komunálnom odpade r.2012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  76,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130424 29.4.2013 vývoz a zneškodnenie odpadov 02/2013 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  415,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130916 10.5.2013 vývoz a zneš.odpadov za marec EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  415,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131271 10.5.2013 služby spojené so zberom, triedením a úpravou odpadu EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  209,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131425 13.6.2013 vývoz a znešk.odpadov za 04 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  428,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131698 13.6.2013 vývoz a znešk. odpadov za 05 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  415,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131889 7.8.2013 vývoz a zneškodnenie odpadov EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  118,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 20132047 7.8.2013 vývoz a znešk.odpadu
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  415,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 20132524 7.8.2013 zber,triedenie,úprava odpadu za II.Q EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  339,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 30.3.2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011 Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475