Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/26 6.3.2014 Všeobecné služby Slovenský ochranný zväz autorský pre práva 00178454  14.28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva so SLSP, a.s. 3.8.2022 Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o úvere č. 608/CC/23 21.6.2023 Zmluva o úvere a Zmluva o bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a. s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o úvere č.720/CC/22 4.8.2022 Slovenská sporiteľňa, a. s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 720/CC/22-D1 10.1.2024 Slovenská sporiteľňa, a. s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská PHZ-OPK2-2019/002420-030 24.10.2019 Zmluva o výpožičke Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR    
Detail Zmluva Dodávateľská 2020 9.12.2020 Zmluva o výpožičke Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva Dodávateľská 37/POD-710/18 24.9.2018 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu Slovenská agentúra život. prostredia    
Detail Zmluva Dodávateľská 072011 14.7.2011 Vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia... Slovdach, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľská 20022015 20.2.2015 Zmluva o dielo SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Faktúra došlá FV150029 17.4.2015 Všeobecný materiál SLOVDACH, s.r.o. 36465330  71.59 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 29.7.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Faktúra došlá 2011032 19.3.2012 práce na stavbe
"Program revitalizácie krajiny "
Slovdach s.r.o. Stará Ľubovňa 36465330  49,033.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011039 19.3.2012 práce na stavbe
"Program revitalizácie a integrovaného manažmentu povodni v obci Hromoš
Slovdach s.r.o. Stará Ľubovňa 36465330  40,966.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011042 19.3.2012 vykonané práce na stavbe
Kanalizácia a ČOV Hromoš
Slovdach s.r.o. Stará Ľubovňa 36465330  184,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2738061704 11.6.2012 telefon,pevná linka, máj Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  32.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 8739054673 13.7.2012 hlasové služby, Biznis Slovensko, zľavnený Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  36.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 1742035239 4.10.2012 telefonne služby Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  30.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 8743022598 8.11.2012 telefon, hlasové služby Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  37.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 9746967721 6.3.2013 hlasové služby t.č.0524393411 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  60.05 EUR 
Nastavenia cookies