Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 5287140964 25.2.2015 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  8,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 5295253107 27.4.2015 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  8,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/52 5.5.2014 Všeobecné služby Ján Pavlovský 43531041  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5291238083 24.3.2015 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  9,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 5283070671 30.1.2015 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  9,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 001/2015 10.4.2015 Konferencia MVO Ľudia a voda 31302921  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/25 6.3.2014 Všeobecný materiál GC TECH Ing. Peter Gerši 36880574  10,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/74 3.7.2014 Všeobecné služby Ján Pavlovský 43531041  11,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0092013 7.8.2013 publikácia Kontrola v obecnej samospráve RVC so sídl.v Štrbe 31954502  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 113333 6.3.2013 tlačiva na daň z nehnuteľnosti Inprost s.r.o. Smrečianska 29, Bratislava 31363091  12,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7416730978 4.2.2013 nedoplatok za plyn 19.6.12.až 31.12.2012 Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  12,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 5221994242 16.12.2013 FD - všeobecné služby Orange Slovensko, a.s.   13,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 32013 29.4.2013 stravné dieťa v HN za marec ŠJ pri Materskej škole Hromoš 37944215  13,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 42013 29.4.2013 strava dieťa v HN v MŠ ŠJ pri Materskej škole Hromoš 37944215  13,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 42013 10.5.2013 stravné dieťa v HN v MŠ ŠJ pri Materskej škole Hromoš 37944215  13,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/54 5.5.2014 Telekomunikačne služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  13,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012204 11.6.2012 tlač kalendarov A3 Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. 43531041  14,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/43 4.4.2014 Stravné pre deti v HN Základná škola s materskou školou Hromoš 37944215  14,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 32012 13.7.2012 dodané obedy dieťaťu v MŠ v HN za marec ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  14,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 9/2012 15.1.2013 strava dieťa v HN Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  14,25 EUR