Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 12012 4.2.2013 obedy dieťaťu v HN za december 2012 ŠJ pri Materskej škole Hromoš 37944215  14,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121102393 19.3.2012 aut.odmena za licenciu na verejné použitie
hudobných diel
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2131102242 4.2.2013 licencia na verejné použitie hudobných diel SOZA ,Slov.ochr. autorský zväz ,Rastislavova 3, Br 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/26 6.3.2014 Všeobecné služby Slovenský ochranný zväz autorský pre práva 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2151102881 16.2.2015 Všeobecné služby - SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 22012 11.5.2012 stravné deti v HN ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  15,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 42012 11.6.2012 za dodané obedy dieťaťu v HN
za apríl 2012
ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  15,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 252013 6.3.2013 Príručka k semináru Mesta a obce,ako orgány ochrany prírody Ing. Miroslav Ďuriš, Trenčiansky vzdelavací servís 37058843  15,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 9225410 7.9.2012 internet Wireless Ferimex Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 9228734 4.10.2012 internet Wireless Ferimex za 09 Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 9232067 8.11.2012 internetové služby Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 9235411 4.12.2012 internet Ferimex NET Flat mini NT za ll/2012 Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 34849487  15,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 9238691 15.1.2013 internetové služby, Ferimex za l2/2012 Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 9242188 4.2.2013 internet za 1/2013 Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 9245660 6.3.2013 internet Ferimex Flat mini NT 2/2013 Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 9249098 29.4.2013 internet Wireless Ferimex NET, mini NT 3/2013 Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 9252599 10.5.2013 internetové služby Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 11130521 13.6.2013 rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r 36500968  15,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/18 5.2.2014 Stravné pre deti v HN Základná škola s materskou školou Hromoš 37944215  15,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/71 3.7.2014 Stravné pre deti v HN Základná škola s materskou školou Hromoš 37944215  15,84 EUR