Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/81 3.7.2014 Stravné pre deti v HN Základná škola s materskou školou Hromoš 37944215  15,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 9259545 7.8.2013 intern.služby
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 9263072 7.8.2013 inter.služby Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 102012 11.5.2012 stravné deti v HN ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  16,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013071 16.12.2013 FD - všeobecné služby Asociácia vzdelávania samo   16,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 201303068 29.4.2013 inštalácia programov a update BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov 44401990  16,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 9202484 19.3.2012 Internet Ferimex NET Flat mini l/2012 Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  17,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 9205708 11.5.2012 všeobecné služby - internet Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  17,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 9208928 11.5.2012 telekomunikačné služby Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  17,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 9212210 15.5.2012 internet ferimex NET Flat mini TN Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  17,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 9215491 11.6.2012 Internet Ferimex Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  17,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 9218745 13.7.2012 internet Ferimex NET Flat mini Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  17,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 9222100 9.8.2012 telekomunikačné služby Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  17,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 7/2012 15.1.2013 strava pre dieťa v HN Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  17,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 22013 6.3.2013 obedy dieťa v HH v MŠ ŠJ pri Materskej škole Hromoš 37944215  17,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 52013 13.6.2013 stravné dieťa v HN za 04 Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  17,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 82013HN 16.12.2013 FD - všeobecné služby ZŠ s MŠ Hromoš   17,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 9/2013 16.12.2013 FD . všeobecné služby ZŠ s MŠ Hromoš   17,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 102013HN 16.12.2013 FD - všeobecné služby ZŠ s MŠ Hromoš   17,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012356 7.9.2012 tlač plagatov A3 Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. 43531041  18,00 EUR