Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 706/2018/UZ 31.7.2018 Zmluva o termínovanom úvere č.706/2018/UZ VÚB, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 1130/2018/D 31.7.2018 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.11302018D VÚB, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 1166/2018/ZZ 31.7.2018 Zmluva č.11662018ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu VÚB, a.s.    
Detail Faktúra došlá 05/2018 22.6.2018 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 06/2018 17.7.2018 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 07/2018 6.8.2018 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Zmluva Dodávateľská 3/9/2018 12.9.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE spol.s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 37/POD-710/18 24.9.2018 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu Slovenská agentúra život. prostredia    
Detail Zmluva Dodávateľská 23/1/2019 28.1.2019 Zmluva o poskytovaní služieb LIVONEC SK,s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 23/1/2019/2 28.1.2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom LIVONEC SK,s.r.o.    
Detail Faktúra došlá 08/2018 12.9.2017 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 09/2018 12.10.2018 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 10/2018 7.11.2018 Faktúry došle Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 11/2018 4.12.2018 Faktúry došle Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 12/2018 4.1.2019 Faktúry došle Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 1/2019 4.2.2019 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Zmluva Dodávateľská 15012019 25.3.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 2/2019 4.3.2019 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 3/2019 4.4.2019 Faktúry došle Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 4/2019 3.5.2019 Faktúry došle Obec Hromoš