Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka Dodávateľská 2020/5 27.2.2020 Konvektor TAMATEX    
Detail Objednávka Dodávateľská 2020/6 13.2.2020 katafalk Servis Line S.R.O.    
Detail Objednávka Dodávateľská 2020/7 9.3.2020 Dom nádeje Ing. Ján Lazor Termgas    
Detail Objednávka Dodávateľská 2020/8 26.2.2020 stolárske práce Kočiš    
Detail Zmluva Dodávateľská . 16.4.2020 Zmluva o dielo - detské ihrisko Veríme v zábavu s.r.o.    
Detail Faktúra došlá 2020/044 30.4.2020 Faktúra - detské ihrisko Veríme v zábavu s.r.o.    
Detail Objednávka Dodávateľská č. 9 18.4.2020 Objednávka Veríme v zábavu s.r.o.    
Detail Faktúra došlá 9/2019 6.10.2019 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 10/2019 4.11.2019 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Zmluva Dodávateľská N20200730001 4.8.2020 Zmluva o spolupráci IA MPSVR    
Detail Faktúra došlá 11/2019 2.12.2019 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 12/2019 9.1.2020 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 1/2020 7.2.2020 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 2/2020 6.3.2020 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 3/2020 10.4.2020 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 4/2020 7.5.2020 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 5/2020 12.6.2020 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 6/2020 7.7.2020 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 6/2020 7.7.2020 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 202007001 20.7.2020 Faktúra došlá DP-ZvarMont s.r.o.