Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2012005 19.3.2012 samsung toner, toner cartridge, minolta toner
spolu 6 ks
Ján Bača - Bajan, Mierova 18, Stará Ľubovňa 44465416  324,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012027 19.3.2012 nová verzia a služby 2012 BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov 44401990  261,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 110117 19.3.2012 tlačivo, kniha došlej-odoslanej pošty 3 ks
pohár biely 05,03,02,08 po 100 ks,pohár biely 05...
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa 33079030  101,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120057 19.3.2012 Ekos vrecia biele 120 ks EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  257,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 21201007 19.3.2012 Kontrola výkazov DÚ celý rok 2012 BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov 44401990  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121102393 19.3.2012 aut.odmena za licenciu na verejné použitie
hudobných diel
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 120002 19.3.2012 štuk vnutorný hasit , lepidlo flexibilné Ivan Cuprak - KARPO, prev.Plaveč, Tehelná 12, Lipa 35448326  84,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012036 19.3.2012 xerox papier,kanc.potreby,obalky,rychloviazače Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa 40322289  137,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 20115684 19.3.2012 služby spojené so zberom, triedením,
úpravou odpadu a prepravnými nákladmi
za IV. Q 2011
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  167,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120168 11.5.2012 za vývoz TKO EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  560,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 9205708 11.5.2012 všeobecné služby - internet Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  17,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 3121001 11.5.2012 všeobecné služby Roľnícke družstvo Plavnica 204447  427,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 7217418016 11.5.2012 energia Slovenský plynarenský priemysel 35815256  296,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6735076729 11.5.2012 telekomunikačné služby T-Com Bratislava 35763469  37,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 120007 11.5.2012 údržba budov FINE Interier s.r.o. 44937083  192,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 31681051 11.5.2012 všeobecný material MEVAKO s.r.o.   164,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002475 11.5.2012 energia Východoslovenská energetika 36211222  1 373,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 102012 11.5.2012 stravné deti v HN ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  16,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 30120313 11.5.2012 všeobecné služby
vývoz TKO
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  107,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 1030346543 11.5.2012 telekomunikačné služby Telefonica O2 Slovakia s.r.o. 35848863  39,58 EUR