Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2015 21.12.2015 Mandátna zmluva YASMI s.r.o. 47566833  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19022016 19.2.2016 Zmluva o dielo - stavebný dozor Ing. Jozef Arendáč - AREKO 34312544  1 152,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/04 6.11.2015 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu W-Control, s.r.o. 36804207  1 468,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2004 6.11.2015 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie W-Control, s.r.o. 36804207  2 535,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 022016 8.2.2016 Mandátna zmluva Ing. Michal Kormaník - TKM 47956062  821,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10032016 10.3.2016 Zmluva o dielo Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  820,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1610662 22.3.2016 Zmluva SLOVGRAM 17310598   
Detail Zmluva Dodávateľská I. 25.1.2016 Zmluva o dielo I. Amood, s.r.o. 46709932  749,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská II. 29.3.2016 Zmluva o dielo II, Amood, s.r.o. 46709932  749,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 301265/2016 30.6.2016 Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi INSA, s.r.o. 36024376   
Detail Zmluva Dodávateľská 309/2016/ORHC 15.8.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 301265/2016 30.6.2016 Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi INSA, s.r.o. 36024376   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 17.10.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slov 45736359   
Detail Zmluva Dodávateľská 04102016 4.10.2016 Zmluva o dielo Eurobau - PM s.r.o. 44746695  2 516,66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20042017 20.4.2017 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr MADE spol.s.r.o. 36041688   
Detail Zmluva Dodávateľská Na-152-2017 27.6.2017 Zmluva o poskytnutí peňažného daru Nadácia Slovenskej sporiteľne 30856868  2 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 147458 27.6.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  1 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25012016 25.1.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Natur - Pack, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 31052017 14.7.2017 Zmluva o dielo EUROVIA SK, a.s. 31651518  82 134,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018 24.10.2017 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Hromoš - Kozelec č. 19/04, Príloha - ročný... W-Control, s.r.o. 36804207  1 468,08 EUR