Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2018 24.10.2017 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Hromoš č. 20/2004, Príloha - ročný... W-Control, s.r.o. 36804207  2 602,03 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29112017 29.11.2017 Zmluva o dielo Eurobau - PM s.r.o. 44746695  115 695,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20171129 29.11.2017 Zmluva o dielo Ing. Ján Lazor TERMGAS 10770445  124 272,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18022005 18.2.2005 Hromadná licenčná zmluva SOZA - Slovenský ochranný zväz autorksý pre práva k hudobným dielam 178 454   
Detail Zmluva Dodávateľská 51/2009 5.2.2009 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností Katastrálny úrad v Prešove 37870173   
Detail Zmluva Dodávateľská 513/1991 1.10.2009 Mandátna zmluva Ing. Štefan Kyšeľa    
Detail Zmluva Dodávateľská 04012010 4.1.2010 Zmluva o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Zmluva Dodávateľská 18012010 18.1.2010 Zmluva o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poplatok Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Zmluva Dodávateľská 30042013 30.4.2013 Zmluva o spolupráci Martin Kandráč 43431810   
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2013 28.1.2013 Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu H+EKO, spol. s.r.o., Košice 31688985   
Detail Zmluva Dodávateľská 003/2013 14.5.2013 Zmluva o prenájme reklamnej plochy BLACHOTRAPEZ s.r.o. 36423416   
Detail Zmluva Dodávateľská 332/2013 5.8.2013 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností Správa katastra Prešov 37870173   
Detail Zmluva Dodávateľská 16082013 16.8.2013 Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb Geosence SK s.r.o. 46812342   
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2013 19.9.2013 Zmluva o prenájme reklamnej plochy BLACHOTRAPEZ s.r.o. 36423416   
Detail Zmluva Dodávateľská U1826/2013 11.12.2013 Licenčná zmluva MADE spol. s.r.o. 36041688   
Detail Zmluva Dodávateľská 18122013 18.12.2013 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr MADE spol. s.r.o. 36041688   
Detail Zmluva Dodávateľská 40-11-174/2014 18.2.2014 Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľnosti Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17316219   
Detail Zmluva Dodávateľská 201403 31.3.2014 Zmluva o údržbe softvéru NAJ, s.r.o. 36515001   
Detail Zmluva Dodávateľská 20062014 20.6.2014 Kúpna zmluva Valentín Novák 630214/6851   
Detail Zmluva Dodávateľská 16092014 16.9.2014 Darovacia zmluva Urbárna spoločnosť, Hromoš p.s 313050628