Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytovaní služieb. 23.11.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Lilly enviro s.r.o. 52807886   
Detail Zmluva Dodávateľská 2022 21.4.2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hromoš v roku 2022 Spišská katolícka charita 35514221   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 1422439 9.5.2022 Zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 7.6.2022 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb Bio-Nexus SK, s.r.o. 46812342   
Detail Zmluva Dodávateľská N20200730001D05 31.5.2022 Dodatok k Zmluve o spolupráci IA MPSVR 30854687   
Detail Faktúra došlá 023/2011 14.3.2011 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie Hromoš za I. štvrťrok 2011 W-Control, s.r.o. 36 804 207  535,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 18/2011 14.3.2011 Prevádzkovanie verejného vodovodu Hromoš-Kozelec za I. Q 2011 W-Control, s.r.o. 36 804 207  362,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110183 14.3.2011 Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200101 za január 2011 EKOS spol s.r.o. 36168475  375,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002475 14.3.2011 Elektrina - zálohová faktúra VSE a.s. 36211222  1 016,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110474 14.3.2011 Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za február 2011 EKOS spol s.r.o. 36168475  373,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 110108 20.4.2011 tlačiareň samsung laser, klávesnica, toner,
nalepky 4 ks
Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa 36494721  359,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 201101 26.4.2011 materská škola
-sadrokar.strop
obecný úrad
-sadr.strop,mal.a el. práce
Miroslav Kačmarský-MAXIMUS CONSTRUCTION 34919830  1 302,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111010 26.4.2011 fa za TKO za marec 2011 EKOS spol s.r.o. 36168475  373,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 1022011 26.4.2011 prevadz.verej.
vodovodu za II.Q
W-Control, s.r.o. 36804207  362,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 0782011 26.4.2011 prev.ver.kanaliz.
II.Q
W-Control, s.r.o. 36804207  535,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 1104026 19.3.2012 za dodávku kameniva tr. O/32 vrátene prepravy GP-TRANS s.r.o. Plavnica 22 36516732  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011032 19.3.2012 práce na stavbe
"Program revitalizácie krajiny "
Slovdach s.r.o. Stará Ľubovňa 36465330  49 033,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011039 19.3.2012 práce na stavbe
"Program revitalizácie a integrovaného manažmentu povodni v obci Hromoš
Slovdach s.r.o. Stará Ľubovňa 36465330  40 966,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011042 19.3.2012 vykonané práce na stavbe
Kanalizácia a ČOV Hromoš
Slovdach s.r.o. Stará Ľubovňa 36465330  184 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7144043683 19.3.2012 energia - plyn Slovenský plynarenský priemysel 35815256  306,00 EUR