Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka Dodávateľská 2011003 1.7.2011 Objednávka geometrických plánov na pozemky s p.č. 613/47-49,453 Ing. Ján Kolumber, ul. 17. novembra 28, Stará Ľubo    
Detail Objednávka Dodávateľská 201503 24.9.2015 Ortofoto 20 cm Geosense SK s.r.o. 46812342  330,00 EUR 
Detail Objednávka Dodávateľská 10112015 11.11.2015 Verejné obstaranie pri projekte "Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Hromoš" KASPA SLOVAKIA s.r.o. 47 910 623  700,00 EUR 
Detail Objednávka Dodávateľská 201703 2.11.2017 Poradenské služby na vypracovanie žiadosti a príloh o NFP výzva 22/PRV/2017 YASMI s.r.o. 47566833  2 000,00 EUR 
Detail Objednávka Dodávateľská 201702 2.11.2017 Rekonštrukcia Domu nádeje - stavebné práce Tomáš Dinis 31280641  2 642,00 EUR 
Detail Objednávka Dodávateľská 201701 2.8.2017 Tlač publikácie o obci Hromoš Ján Pavlovský 43531041  1 569,00 EUR 
Detail Objednávka Dodávateľská 201801 2.1.2018 Analýza pitných vôd EL spol. s r. o. 31652859   
Detail Objednávka Dodávateľská 02020/3 24.2.2020 Dvere Slavomír Čanda    
Detail Objednávka Dodávateľská 2020/4 16.3.2020 Ihrisko BRANO S.R.O.    
Detail Objednávka Dodávateľská 2020/5 27.2.2020 Konvektor TAMATEX    
Detail Objednávka Dodávateľská 2020/6 13.2.2020 katafalk Servis Line S.R.O.    
Detail Objednávka Dodávateľská 2020/7 9.3.2020 Dom nádeje Ing. Ján Lazor Termgas    
Detail Objednávka Dodávateľská 2020/8 26.2.2020 stolárske práce Kočiš    
Detail Objednávka Dodávateľská č. 9 18.4.2020 Objednávka Veríme v zábavu s.r.o.    
Detail Objednávka Dodávateľská 8/2021 5.10.2021 Objednávka Veríme v zábavu, s.r.o. 46167145   
Detail Faktúra došlá 023/2011 14.3.2011 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie Hromoš za I. štvrťrok 2011 W-Control, s.r.o. 36 804 207  535,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 18/2011 14.3.2011 Prevádzkovanie verejného vodovodu Hromoš-Kozelec za I. Q 2011 W-Control, s.r.o. 36 804 207  362,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110183 14.3.2011 Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200101 za január 2011 EKOS spol s.r.o. 36168475  375,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002475 14.3.2011 Elektrina - zálohová faktúra VSE a.s. 36211222  1 016,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110474 14.3.2011 Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za február 2011 EKOS spol s.r.o. 36168475  373,39 EUR