Cirkev

Gréckokatolícky kostol

Gréckokatolícky kostol

  • Kostol sv. Lukáša ev. /gréckokat./, postavený r.1895 v historizujúcom slohu, jednoloďový s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou.
  • Hlavný oltár s predstavaným neobarokovým dvojetážovým atypickým ikonostasom z r.1919. Maľba na hlavnom oltári od P. Smolku.
  • Bočný oltár v historizujúcom renesančno-barokovom slohu s obrazom Krista na Olivovej hore od V. Stenhuru je z r. 1895.
Nastavenia cookies