Aktualizácia COVID automatu a nové vyhlášky

Slovensko za ostatné týždne zaznamenáva vysoké nárasty pozitívnych prípadov ľudí. To sa prejavuje v náraste počtu hospitalizovaných v nemocniciach. Ochorenie Covid-19 najviac ohrozuje starších a chronicky chorých pacientov, no nevyhýba sa ani mladším ročníkom. Na nemocničnom lôžku vo väčšine prípadov (80%) končia ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní vôbec, alebo len čiastočne. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu pristúpila vláda k dočasnej aktualizácii Covid automatu a sprísneniu niektorých opatrení, prevažne pre nezaočkovaných. Na základe schválenej aktualizácie Covid automatu vydal Úrad verejného zdravotníctva SR nové vyhlášky, ktoré od pondelka 22. novembra upravujú: - vstup do prevádzok - organizáciu hromadných podujatí Najhlavnejšie zmeny v „kocke“ oproti doterajšiemu stavu: • Režim „kompletne zaočkovaní“ sa mení na režim OP (očkovaní, prekonaní). Znamená to, že osoby, ktoré prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, budú mať rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby. Po novom sú teda stanovené režimy “OP”, “OTP” (očkovaní, testovaní, prekonaní) a “základ” (všetci, bez ohľadu na imunitný status). • Prevádzky (mimo esenciálnych obchodov – podrobne vymenované vo vyhláške k činnosti prevádzok - paragraf 2 odsek 2) sú pre režim OTP a základ v červenej až čiernej farbe zatvorené. • V červenej až čiernej farbe sa pre režim OTP zavádza jednotný limit pre hromadné podujatia do počtu šesť osôb. Pre režim OP sa limity v červenej až čiernej farbe znižujú na 200, 100 a 50. • Na návrh odborných autorít a v súlade so schváleným COVID automatom sa pod pojmom OP (očkovaní, prekonaní) rozumie: · osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky · osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky · osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky · osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom · deti do 12 rokov po prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami - potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do 15. novembra 2021 · osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkovaní jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia · deti do 2 rokov veku; · deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiace s negatívnym výsledkom antigénového testu (platný 48 hodín od odberu) alebo PCR/LAMP testu (platný 72 hodín od odberu). Podrobné informácie nájdete v priloženej tlačovej správe, ktorú pripravil Úrad verejného zdravotníctva SR. Nové vyhlášky sú zverejnené na nasledovnom linku: https://www.minv.sk/?2021-2 Očkovací ŽOLÍK Pri posudzovaní farby okresu je jedným z kľúčových faktorov aj zaočkovanosť ľudí starších ako 50 rokov. Ak úroveň zaočkovanosti ľudí starších ako 50 rokov dosiahne v okrese 65%, môže regionálny hygienik navrhnúť preradenie okresu o 1 stupeň do lepšej farby. Ak zaočkovanosť tejto skupiny dosiahne 75%, môže regionálny hygienik navrhnúť zlepšenie hodnotenia až o 2 stupne. Na tomto linku nájdete aktuálne dáta o zaočkovanosti v jednotlivých okresov a úroveň zaočkovanosti vo vekovej kategórie 50+. https://datawrapper.dwcdn.net/mP8NK/5/ Stĺpec s názvom „joker“ označuje hovorí o tom, koľkých žolíkov môže aktuálne regionálny hygienik použiť pri hodnotení okresov. Stĺpec „next_joker“ určuje počet osôb nad 50 rokov, ktoré je v okrese potrebné zaočkovať, aby okres získal ďalšieho žolíka. Chráňme si zdravie. Zdroj: MZ SR