COVID-19 OPATRENIA: Čo platí od pondelka 24.05.2021

Rezort zdravotníctva zverejnil na svojich stránkach prehľad najdôležitejších opatrení platných v praxi v týždni od pondelka 24. mája 2021. Rozdelenie okresov podľa COVID AUTOMATu od pondelka 24. mája 2021 RÚŠKA A RESPIRÁTORY V prvom a v druhom stupni ostražitosti (žlté a oranžové okresy) bude v interiéroch povolené nosiť namiesto respirátora rúško. Ľudia okrem rúška môžu použiť aj šál alebo šatku. V ostatných okresoch je v interiéri povinný respirátor. WELLNES (sauny, vírivky, kúpele, zábaly, akvaparky) Bordové okresy (III. stupeň varovania): - zatvorené (okrem kúpelov na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov). Červené okresy (II. stupeň varovania): - zatvorené (okrem kúpelov na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov). Ružové okresy (I. stupeň varovania): - jedna osoba na 15 m , najviac však 10 zákazníkov. Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti): - maximálne 30% kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500. Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti): - maximálne 50% kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500. Podmienka pre interiérové služby akvaparkov: - očkovanie (14 dní po 2. dávke mRNA, 4 týždne po 1. dávke vektorovej v., 14 dní po 1. dávke ak osoba prekonala za posledných 180 dní COVID-19) alebo testovanie (najviac 72 hodinový PCR/LAMP test alebo najviac 24 hodinový AG test) DIVADELNÉ, HUDOBNÉ, FILMOVÉ A INÉ umelecké prevádzky Bordové okresy (III. stupeň varovania): - zatvorené. Červené okresy (II. Stupeň varovania): - iba sediace publikum - max. 50 % kapacity, ale najviac 200 ľudí v exteriéri a 150 v interiéri konzumácia iba v exteriéri. Ružové okresy (I. stupeň varovania): - iba sediace publikum - max. 50 % kapacity, ale najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri konzumácia iba v exteriéri. Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti): - pre sedenie max. 50 % kapacity, ale najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri, pre státie max. 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri, - konzumácia aj v interiéri - max. 4 osoby alebo osoby zo spoločnej domácnosti pri jednom stole. Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti): - pre sedenie v interiéri max. 50 % kapacity, ale najviac 250 ľudí, pre sedenie v exteriéri max 75 % kapacity, ale najviac 500 ľudí, pre státie max. 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri konzumácia aj v interiéri - max 6 osôb alebo osoby zo spoločnej domácnosti (žlté okresy). Zelené okresy (Monitoring) - v interiéri najviac 500 ľudí, v exteriéri najviac 1000 ľudí. UMELÉ KÚPALISKÁ Bordové okresy (III. stupeň varovania): - max. 6 zákazníkov. Červené okresy (II. stupeň varovania): - max. 10 zákazníkov. Ružové okresy (I. stupeň varovania): - max.10 zákazníkov. Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti): - max. 30% kapacity. Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti): - 50% kapacity. KABÍNKOVÉ LANOVKY Bordové okresy (III. stupeň varovania): - Zakázané. Červené okresy (II. stupeň varovania): - kabínkové lanovky s kapacitou do 10 osôb obsadzovať iba členmi jednej domácnosti, - kabínkové lanovky s kapacitou nad 10 osôb obsadzovať maximálne do 25% kapacity, alebo členmi jednej domácnosti. Ružové okresy (I. stupeň varovania): - kabínkové lanovky s kapacitou do 10 osôb obsadzovať iba členmi jednej domácnosti, - kabínkové lanovky s kapacitou nad 10 osôb obsadzovať maximálne do 25% kapacity, alebo členmi jednej domácnosti. Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti): - kabínkové lanovky s kapacitou do 10 osôb obsadzovať iba členmi jednej domácnosti, - kabínkové lanovky s kapacitou nad 10 osôb obsadzovať maximálne do 50% kapacity alebo členmi jednej domácnosti. Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti): - kabínkové lanovky bez kapacitných obmedzení. Zelené okresy (Monitoring): - kabínkové lanovky bez kapacitných obmedzení. UBYTOVANIE V HOTELOCH ČI PENZIÓNOCH Bordové okresy (III. stupeň varovania): - kapacita izieb max. 2 dospelé osoby alebo osoby, ktoré sú členmi jednej domácnosti. Červené okresy (II. stupeň varovania): - kapacita izieb max. 2 dospelé osoby alebo osoby, ktoré sú členmi jednej domácnosti. Ružové okresy (I. stupeň varovania): - kapacita izieb max. 2 dospelé osoby alebo osoby, ktoré sú členmi jednej domácnosti. Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti): - kapacita izieb nie je obmedzená. Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti): - kapacita izieb nie je obmedzená. Zelené okresy (Monitoring): - kapacita izieb nie je obmedzená. REŠTAURÁCIE A KAVIARNE Bordové okresy (III. stupeň varovania): - pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky, - povolené letné terasy (2 metre medzi stolmi), - konzumácia jedla a nápojov len po sediačky povinnosť mať nasadené rúško/respirátor ak zákazníci práve nekonzumujú. Červené okresy (II. stupeň varovania): - pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky, - povolené letné terasy (2 metre medzi stolmi), - konzumácia jedla a nápojov len po sediačky, - povinnosť mať nasadené rúško/respirátor ak zákazníci práve nekonzumujú. Ružové okresy (I. stupeň varovania): - pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky, - povolené letné terasy (2 metre medzi stolmi), - konzumácia jedla a nápojov len po sediačky, - povinnosť mať nasadené rúško/respirátor ak zákazníci práve nekonzumujú. Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti): - povolené interiérové sedenie a konzumácia, - obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti, - odstup 2 metre medzi stolmi, - povinnosť mať nasadené rúško/respirátor ak zákazníci práve nekonzumujú. Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti): - povolené interiérové sedenie a konzumácia, - obsadenie jedného stolu najviac 6 osôb, alebo osoby z jednej domácnosti, - odstup 2 metre medzi stolmi, - povinnosť mať nasadené rúško/respirátor ak zákazníci práve nekonzumujú. Zelené okresy (Monitoring) - počet zákazníkov v prevádzke a pri jednom stole nie je obmedzený, - povinnosť mať nasadené rúško/respirátor ak zákazníci práve nekonzumujú. FITNESS CENTRÁ Bordové okresy (III. stupeň varovania): - 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2. Červené okresy (II. stupeň varovania): - 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2. Ružové okresy (I. stupeň varovania): - 15 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2. Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti): - 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2. Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti): - 30 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2. Zelené okresy (Monitoring): - 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2. GALÉRIE, MÚZEÁ, VÝSTAVY Bordové okresy (III. stupeň varovania): - len individuálne prehliadky. Červené okresy (II. stupeň varovania): - len individuálne prehliadky. Ružové okresy (I. stupeň varovania): - hromadné prehliadky v skupinách najviac do 10 osôb. Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti): - hromadné prehliadky v skupinách najviac do 15 osôb. Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti): - hromadné prehliadky v skupinách najviac do 30 osôb. Zelené okresy (Monitoring): - prehliadky bez kapacitných obmedzení. Divadelné, hudobné, filmové a iné UMELECKÉ HROMADNÉ PODUJATIA Bordové okresy (III. stupeň varovania): - zakázané. Červené okresy (II. stupeň varovania): - prekrytie úst a nosa počas celého podujatia, - evidovať 2 týždne po predstavení telefonický alebo emailový kontakt na každého účastníka, - maximálna kapacita 50% zákazníkov a maximálne 200 zákazníkov v exteriéri alebo 150 zákazníkov v interiéri, - minimálne 1 voľné miesto medzi zákazníkmi, resp. osobami z rôznych domácností, - zakázané státie obecenstva, - neorganizovať pre školopovinné deti, okrem ustálených skupín do 10 osôb mimo školských a predškolských zariadení. Ružové okresy (I. stupeň varovania): - prekrytie úst a nosa počas celého podujatia, - evidovať 2 týždne po predstavení telefonický alebo emailový kontakt na každého účastníka, - maximálna kapacita 50 % zákazníkov, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri, - minimálne 1 voľné miesto medzi zákazníkmi, resp. osobami z rôznych domácností, - zakázané státie obecenstva, - neorganizovať pre školopovinné deti, okrem ustálených skupín do 25 osôb v interiéri a 50 osôb v exteriéri mimo školských a predškolských zariadení. Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti): - prekrytie úst a nosa počas celého podujatia, - evidovať 2 týždne po predstavení telefonický alebo emailový kontakt na každého účastníka, - maximálna kapacita 50 % sediacich zákazníkov, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri, - minimálne 1 voľné miesto medzi zákazníkmi, - státie zákazníkov- maximálna kapacita do 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri, - konzumácia jedla v kinosálach je zakázaná, - konzumácia jedla a nápojov v iných priestoroch - max 4 osoby pri stole, rozostupy medzi stolmi 2 m. Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti): - prekrytie úst a nosa počas celého podujatia, - evidovať 2 týždne po predstavení telefonický alebo emailový kontakt na každého účastníka, - maximálna kapacita 50 % sediacich zákazníkov v interiéri alebo 75% sediacich zákazníkov, - v exteriéri, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri, - minimálne 1 voľné miesto medzi zákazníkmi, - státie zákazníkov, maximálna kapacita do 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri, - konzumácia jedla v kinosálach je zakázaná, - konzumácia jedla a nápojov v iných priestoroch - max 6 osôb pri stole, rozostupy 2 m. Zelené okresy (Monitoring): - prekrytie úst a nosa, - maximálna kapacita do počtu 1000 účastníkov v exteriéri alebo 500 účastníkov v interiéri. SVADOBNÉ HOSTINY, kary, oslavy, večierky a podobné podujatia v prevádzkach spoločného stravovania Bordové okresy (III. stupeň varovania): - zakázané. Červené okresy (II. stupeň varovania): - zakázané. Ružové okresy (I. stupeň varovania): - v 1. stupni varovania (ružová): interiér do 25 osôb, exteriér do 50 osôb (! nemôžu sa uskutočniť v interiéri reštaurácií, keďže tie sú v ružových okresoch zatvorené) Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti): - interiér do 50 osôb, exteriér do 100 osôb. Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti): - interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb Zelené okresy (Monitoring): - státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb o sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb Podmienka: Pri vstupe na podujatie je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín, respektíve doklad o prekonaní ochorenia (pred nie viac ako 180 dňami v okamihu vstupu) alebo očkovaní (14 dní po 2. dávke mRNA vakcíny, 4 týždne po 1. dávke vektorovej vakcíny, 14 dní po 1. dávke vakcíny ktoréhokoľvek typu, ak osoba prekonala za posledných 180 dní COVID-19. Zdroj: health.gov.sk