MACH TRADE spol. s r. o.

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad. V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.
Publikované: 7.3.2024 | Aktualizácia: 7.3.2024 | Zobrazené: 329
Nastavenia cookies