Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Publikované: 27.11.2023 | Aktualizácia: 29.11.2023 | Zobrazené: 87
Nastavenia cookies