Oznam pre gréckokatolíckych veriacich:

Od 19.04. je možnosť účasti na sv.liturgiach po splnení týchto podmienok: = mať negatívny antig.test = v chráme môže byť 1 osoba na 15 m2, čo pre chrám v Hromoši znamená:8 osôb /2 na choruši a 6 dole v lodi chrámu/. Je potrebné byť od seba min. na 2m! Týchto 8 ľudí bude stále z tej rodiny, ktorej liturgia sa bude sláviť v daný deň. Prípadne si oni zavolajú niekoho zo svojho okolia, aby naplnili tento počet 8 osôb. Ostatní sledujú naďalej liturgie online z médii. Vďaka za porozumenie. o.Pavol