Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hromoš a miestnej časti Kozelec

Obec Hromoš a miestna časť Kozelec v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hromoš a miestnej časti Kozelec za rok 2022 je 61,79 %. Sadzba poplatku pre rok 2023 (od 01.03.2023 do 28.02.2024) za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je 11 €/t.