Žiadosť o voľbu poštou vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľbu poštou vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konajú 30. septembra 2023 zabezpečuje výlučne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.  

Volič môže požiadať o voľbu poštou najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023) listinne alebo elektronicky prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou a to prostredníctvom portálu MINV: 

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Volby/

alebo prostredníctvom portálu Slovensko.sk: 

https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_350905

 

Voľba poštou vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 - listinne (vzor)

K stiahnutiu

Publikované: 19.7.2023 | Aktualizácia: 19.7.2023 | Zobrazené: 139
Nastavenia cookies