Komisie

Priestupková komisia

Predseda: Viera Dziaková Dronzeková, Mgr., 

Členovia:                       

Martin Bebko                                       

Ján Ženčuch                              

Ivan Novák                                   

Mikuláš Rybovič                        

Peter Hricko, Bc.                        

Jozef Bujnovský

Komisia o ochrane verejného záujmu

Predseda: Mikuláš Rybovič

Členovia:

Viera Dziaková Dronzeková, Mgr.,                              

Ján Ženčuch                        

Martin Bebko                                         

Ivan Novák                  

Peter Hricko, Bc.                              

Jozef Bujnovský

Komisia vejerného poriadku

Predseda: Mikuláš Rybovič

Členovia :

Viera Dziaková Dronzeková, Mgr.,                             

Martin Bebko                                             

Ján Ženčuch                      

Ivan Novák                                          

Peter Hricko, Bc.                              

Jozef Bujnovský

Publikované: 4.3.2011 | Aktualizácia: 22.6.2023
Nastavenia cookies