Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky 18.09.2023 Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky - 321.11 kB
Rekonštrukcia oporného múra na športovom ihrisko 08.09.2023 Správa o vyhodnotení realitácie prjektu - 178.01 kB
Voľba hlavného kontrolóra obce Hromoš 10.08.2023 Volba-hlavneho-kontrolora-Hromos-2023-vyhlasenie-web (2) - 20.94 kB
Pozvánka na 6. riadne zasadnutie OZ 02.08.2023 pozvanka-oz-6 - 439.42 kB
Pozvánka na 5. riadne zasadnutie OZ 10.07.2023 pozvanka-oz-5 - 440.43 kB
Návrh VZN 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hromoš 21.06.2023 VZN - 1-2023 - 626.42 kB
Pozvánka na 4. riadne zasadnutie OZ Hromoš 01.06.2023 Pozvánka OZ 4 - 90.5 kB
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 01.06.2023 Plán kontrolnej činnosti - 46.62 kB
Záverečný účet obce Hromoš za rok 2022 23.05.2023 zaverecny-ucet-za-rok-2022-final - 121.62 kB
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hromoš a miestnej časti Kozelec 21.02.2023
Pozvánka na 1. riadne zasadnutie OZ 18.11.2022 Pozvánka (1) - 207.06 kB
REFERENDUM 2023 14.11.2022 emailová adresa - delegovanie - 502.9 kB
REFERENDUM 2023 14.11.2022 emailová adresa - 505.03 kB
REFERENDUM 2023 10.11.2022 Volebné okrsky - 175.38 kB
Referendum 2023 08.11.2022 referendum - 272.51 kB
Výsledky volieb do krajskej samosprávy 2022 02.11.2022 Výsledky volieb 2022. - 250.32 kB
Výsledky volieb do obecnej samosprávy 2022 02.11.2022 Výsledky volieb 2022 - 184.93 kB
Výzva poslancov PSK 31.10.2022 vyzva-poslancov_editovatelne-pdf (6) vyplnený - 1.28 MB
Pozvánka na 18.riadne zasadnutie OZ 09.09.2022 oz 18 - 566.85 kB
Voľby 2022 04.08.2022 Scan - 155.28 kB