Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
Voľby 2022 01.08.2022 Oznámenie - 148.7 kB
Voľby 2022 01.08.2022 Oznámenie okrsky - 157.39 kB
Voľby 2022 30.07.2022 Scan . - 159.22 kB
Voľby 2022 20.07.2022 oznámenie - 191.22 kB
Voľby 2022 20.07.2022 Scan - 146.2 kB
Voľby 2022 19.07.2022 Oznámenie - 236.94 kB
Zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Plavnica 30.06.2022 Scan - 924.49 kB
Voľby 2022 20.06.2022 Info2_ o podmienkach prava volit organy VUC - 136.86 kB
Voľby 2022 20.06.2022 Info1_o podmienkach prava volit _organy obce - 137.19 kB
Pozvánka na 17. riadne zasadnutie OZ 04.06.2022 OZ - 256.22 kB
Záverečný účet 03.06.2022 zaverecny-ucet-za-rok-2021 - 110.51 kB
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 12.05.2022 2022-02 Plan HK - Hromos - 47.64 kB
MANUÁL PRE OBCE - zber rozložiteľného komunálneho odpadu 25.03.2022 Manual BRKO_Pre obce - 2.5 MB
Štatistický výkaz o komunálnom odpade 14.03.2022 Štatistický výkaz o KO - 156.25 kB
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 23.02.2022 TKO - 185.23 kB
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 21.02.2022 ekos - 431.39 kB
Kupna zmluva 19.02.2022 danko - 1.7 MB
Upozornenie na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat bez pôvodu v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina 18.02.2022 RVaPSSL - 2.47 MB
Pozvánka na 15. riadne zasadnutia OZ 10.02.2022 pozvánka - 233.07 kB
Rozhodnutie o dištančnom vyučovaní tried v ZŠ s MŠ Hromoš 26.01.2022 ZŠ Hromoš - 433.22 kB