Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
Zmena v cestovom poriadku autobusovej linky 710437 02.01.2019
„ ZLEPŠENIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY OBCI HROMOŠ “ 29.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2019-2021 23.11.2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019 22.11.2018
Oznám VSD :Prerušenie distribúcie elektriny 20.11.2018
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Hromoš vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 13.11.2018
Informácie pre voliča 08.11.2018
Oznám ZŠ s MŠ Hromoš ohľadom jesenných prázdninách 25.10.2018
Oznám : Orálna vakcinácia líšok proti besnote 03.10.2018
Oznám ZŠ s MŠ v Plavnici 30.08.2018
Oznám ZŠ s MŠ v Hromoš 30.08.2018
Vymenovanie člena miestnej volebnej komisie 27.08.2018
Oznámenie o zriadení emailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miest.volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 23.08.2018
Správa k návrhu "Územný plán obce Bajerovce" 19.07.2018
Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 10.07.2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23 28.06.2018
"Kompostovanie v mikroregióne Minčol" 28.06.2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 20.06.2018
Potvrdenia na úľavy na TKO - termín do 10.02.2018!!! 16.01.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2018 30.11.2017