Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 022016 8.2.2016 Mandátna zmluva Ing. Michal Kormaník - TKM 47956062  821,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 252013 6.3.2013 Príručka k semináru Mesta a obce,ako orgány ochrany prírody Ing. Miroslav Ďuriš, Trenčiansky vzdelavací servís 37058843  15,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/01/2015 20.1.2015 Zmluva o dielo Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. 41517211  5 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2015 21.1.2015 Dotatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 01/01/2015 Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. 41517211   
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2018 11.7.2018 Zmluva o dielo Ing. Peter Kolár 10703675   
Detail Zmluva Dodávateľská 513/1991 1.10.2009 Mandátna zmluva Ing. Štefan Kyšeľa    
Detail Faktúra došlá 20150008 30.4.2015 Všeobecné služby Ing.Igor FIRMENT 34919627  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 492014 16.12.2014 Mandátna zmluva INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476   
Detail Faktúra došlá 150008 19.1.2015 Obnova obecného úradu INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  2 230,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 150025 4.3.2015 Obnova obecného úradu INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  557,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 150035 18.3.2015 ZŠ Hromoš-Zníženie energetickej náročnosti INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 113333 6.3.2013 tlačiva na daň z nehnuteľnosti Inprost s.r.o. Smrečianska 29, Bratislava 31363091  12,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 28103211 11.5.2012 časopis INPROST, s.r.o. Bratislava 31363091  46,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 120525 16.7.2012 Zmluva uzatvorená o odbere odpadu prenosných batérií a akumulátor INSA, s.r.o   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 301265/2016 30.6.2016 Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi INSA, s.r.o. 36024376   
Detail Zmluva Dodávateľská 301265/2016 30.6.2016 Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi INSA, s.r.o. 36024376   
Detail Faktúra došlá 2012051 11.5.2012 všeobecné služby Inštala Nova,s.r.o. Stará Ľubovňa 36483176  407,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2630124744 29.4.2013 Pravo pre ropo a obce IURA Edition, s.r.o. Mlynské Nivy 48,Bratislava 31348262  43,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150002 11.2.2015 Všeobecný materiál Ivan Cuprák - KARPO 35448326  78,61 EUR 
Detail Faktúra došlá FV150008 31.3.2015 Všeobecný materiál Ivan Cuprák - KARPO 35448326  154,92 EUR