Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 16072012 9.8.2012 všeobecné služby dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn 44189885  78,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13072012 9.8.2012 grafická príprava a tlač banneru
k výročiu prvej pis. zmienky obce Hromoš
dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn 44189885  233,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 40082012 7.9.2012 banner, pamätna plaketa, pozvánka a plagát dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn 44189885  994,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 43082012 7.9.2012 športový pohár Futbalový turnaj
o pohár starostu obce Hromoš
dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn 44189885  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23072013 7.8.2013 tričko s potlačou,propagačný materiál,inf.tabuľky dragAnna,Anna Draganová, rekl.agentúra, Okružná 85 44189885  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20132817 16.12.2013 FD - všeobecné služby E K O S spol. s.r.o.   640,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 20133103 16.12.2013 FD - všeobecné služby E K O S spol. s.r.o.   60,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 20133120 16.12.2013 FD - všeobecné služby E K O S spol. s.r.o.   415,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 20133663 16.12.2013 FD všeobecné služby E K O S spol. s.r.o.   415,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 20134058 16.12.2013 FD - všeobecné služby E K O S spol. s.r.o.   301,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 20134256 16.12.2013 FD - všeobecné služby E K O S spol. s.r.o.   415,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 20134502 16.12.2013 FD - všeobecné služby E K O S spol. s.r.o.   415,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/87 3.7.2014 Všeobecné služby - odťah vozidla Eduard Sakmár SOS. PKW-LKW 35397497  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110183 14.3.2011 Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200101 za január 2011 EKOS spol s.r.o. 36168475  375,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110474 14.3.2011 Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za február 2011 EKOS spol s.r.o. 36168475  373,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111010 26.4.2011 fa za TKO za marec 2011 EKOS spol s.r.o. 36168475  373,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120057 19.3.2012 Ekos vrecia biele 120 ks EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  257,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20115684 19.3.2012 služby spojené so zberom, triedením,
úpravou odpadu a prepravnými nákladmi
za IV. Q 2011
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  167,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120168 11.5.2012 za vývoz TKO EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  560,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 30120313 11.5.2012 všeobecné služby
vývoz TKO
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  107,63 EUR