Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20120488 11.5.2012 všeobecné služby-vývoz TKO EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  375,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120898 11.5.2012 všeobecné služby - vývoz TKO EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  375,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121392 15.5.2012 zneškodnenie odpadov z dňa 4.4.2012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  138,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121313 15.5.2012 druhotné suroviny,obaly zo skla a plastov
za I.Q 2012
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  175,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121414 15.5.2012 práce na obecnom kompostovisku EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  57,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121424 15.5.2012 zneškodnenie odpadov zo dňa 16.4.2012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  89,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121481 11.6.2012 vývoz a znešk.odpadov
za apríl 2012
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  375,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121665 11.6.2012 zneškodnenie odpadov
k.č. 200301 zo dňa 2.5.2012
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  52,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121937 13.7.2012 Ekos vrecia biele-vývoz EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  257,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121753 13.7.2012 vývoz a zneškod.odpadov za máj EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  375,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121989 13.7.2012 vykonané práce na obecnom kompostovisku EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  103,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122333 9.8.2012 za vývoz TKO za jún
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  375,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122737 9.8.2012 všeobecné služby-vývoz TKO EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  274,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122873 7.9.2012 vývoz a zneškodnenie odpadov za júl EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  566,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 20123170 4.10.2012 vývoz a zneškod. odpadov za august EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  375,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20123637 8.11.2012 vývoz a znešk.odpadov za 9/012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  375,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124104 8.11.2012 zber,triedenie,úprava odpadu,prepr.naklady za III.Q
druhotné suroviny
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  216,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124279 4.12.2012 vývoz a znešk.odpadov za oktober EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  375,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124267 4.12.2012 zneškodnenie odpadov k č.200301 z 31.10.2012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  26,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124490 4.12.2012 monitoring kompostoviska, meranie teploty, obhliadka kompostoviska
dokumentácia, návrh opatrení
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  60,00 EUR