Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20/2013 16.12.2013 FD -všeobecné služby Milan Benko   35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9/2013 16.12.2013 FD . všeobecné služby ZŠ s MŠ Hromoš   17,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20133663 16.12.2013 FD všeobecné služby E K O S spol. s.r.o.   415,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 13053 16.12.2013 FD- všeobecné služby Ján Mrug   381,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 120249 11.6.2012 fotografovanie obce l. časť Milan Paprčka- CASSOVIA BOOKS, Kynceľová 54, Bansk 1020059667  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120474 7.9.2012 fotografovanie obce,2.časť platby Milan Paprčka- CASSOVIA BOOKS, Kynceľová 54, Bansk 35493364  55,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 152013 7.8.2013 funkcia preventivara PO r.2013 Andrej Kopčak,Šambron 82 44142064  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13072012 9.8.2012 grafická príprava a tlač banneru
k výročiu prvej pis. zmienky obce Hromoš
dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn 44189885  233,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012030 15.5.2012 grafické práce-tlač Peter Sekelský-SEPE DESIGN, Stará Ľubovňa 46405437  33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1748930345 10.5.2013 hlasové služby - telefon Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  3,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 1046670253 4.2.2013 hlasové služby - volania za nov.. a dec../2012 Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra 35848863  123,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 9746967721 6.3.2013 hlasové služby t.č.0524393411 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  60,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 9744010560 4.12.2012 hlasové služby-tel.č.052/4393411 za október T-Com Bratislava 35763469  56,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 8739054673 13.7.2012 hlasové služby, Biznis Slovensko, zľavnený Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  36,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 0745011512 15.1.2013 hlasové služby, poplatky za volania, za december 2012 T-Com Bratislava 35763469  42,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 1745989715 15.1.2013 hlasové služby, volania za 12/2012 T-Com Bratislava 35763469  36,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013095 6.3.2013 hrebeňová väzba Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. 43531041  8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18022005 18.2.2005 Hromadná licenčná zmluva SOZA - Slovenský ochranný zväz autorksý pre práva k hudobným dielam 178 454   
Detail Faktúra došlá 17147786 7.9.2012 chlóran sodný MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 211284 8.11.2012 chlorán sodný MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786  31,20 EUR