Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2012102 13.7.2012 pracovné náradie pre pracovníkov
na protipovodňovej činnosti
Róbert Fuchs-REPO, Jarmočná /Tankol/ Stará Ľubovňa 34917250  56.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012042 15.5.2012 pracovné náradie pre pracovníkov
protipovodňovej činnosti
Róbert Fuchs-REPO 34917250  195.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 43/2012 15.1.2013 pracovné náradie, riedilo,farba ...... Martin Žoldak, Plavnica 41 34915338  78.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 130012 13.6.2013 pracovné náradie, tráva parková Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany 35448326  85.48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/6 5.2.2014 Pracovné odevy Róbert Fuchs - REPO 34917250  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/32 6.3.2014 Pracovný odev Róbert Fuchs - REPO 34917250  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2630124744 29.4.2013 Pravo pre ropo a obce IURA Edition, s.r.o. Mlynské Nivy 48,Bratislava 31348262  43.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/027/0 23.6.2011 Predaj licencie a update - modulov ekonomického a informačného systému BrIs s.r.o. 44401990   
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 09/08/2023 9.8.2023 Predaj pozemkov Peter Fuchs a Anna Fuchsová    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva. 24.6.2023 Predaj pozemku Martin Kunák a Anna Kunáková rod. Ferencová    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve 24.10.2023 Predaj pozemku Martin Kunák a Anna Kunáková rod. Ferencová    
Detail Faktúra došlá 20130203 6.3.2013 prenajom zimného klziska počas hokejového turnaja
dňa 22.02 a 23.02.2013
Ing. Ján Koneval, l7.novembra 18, Stará Ľubovňa 14312590  132.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130003 4.2.2013 prepojenie nadzemného vodovodu Ing. M.Štupak, IVS, Plavnica č. 54 10769676  1,427.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 30120565 15.1.2013 preprava autobusom Karosa,stojné JUNO, DS s.r.o. Lipová 17 Stará Ľubovňa 36501522  195.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 12013 6.3.2013 preprava FS Javorina- Kolačkov-Jakubany,Kolačkov,Hromoš a späť Mačuga Ján, Jakubany č. 4 33084939  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13001 10.5.2013 preprava osôb Hromoš-Malý Lipník 3 krát Ing. Juraj Štofánik, Námestie slobody 623/93 Sabin 46407731  40.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012164 7.9.2012 preprava osôb na trase Kolačkov-Kozelec
a späť dňa 19.8.2012
B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa 46465880  99.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012151 8.11.2012 Preprava osôb na trase S.Ľubovňa-Jakubany-Hromoš a späť
Hrooš -š.Jastrabie
B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa 46465880  129.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012209 8.11.2012 preprava osôb na trase S.Ľubovňa-Prešov, dňa 21.10.12 a späť B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa 46465880  151.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 120003 4.10.2012 preprava osôb počas fut.turnaja Ing. Juraj Štofánik, Námestie slobody 623/93 Sabin 46407731  47.00 EUR 
Nastavenia cookies