Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1 8.8.2011 Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finnančného príspevku č. PR00649 Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Zmluva Dodávateľská N20200730001D02 30.4.2021 Dodatok k Zmluve o spolupráci IA MPSVR 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská N20200730001D03 31.5.2021 Dodatok k Zmluve o spolupráci IA MPSVR 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská N20200730001D04 29.9.2021 Dodatok k zmluve o spolupráci IA MPSVR 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská N20200730001D05 31.5.2022 Dodatok k Zmluve o spolupráci IA MPSVR 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 4.1.2016 Dodatok ku kúpnej zmluve Rímskokatolícka cirkev, farnosť Plavnica    
Detail Zmluva Dodávateľská 3 22.12.2012 Dodatok ku Zmluve o pristúpení ku Školskému úradu Ľubotín Obec Ľubotin   0,00  
Detail Faktúra došlá 7262824364 7.8.2013 dodávka plynu-záloha Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  26,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 563/2009 18.9.2017 Dohoda o elektronickom doručovaní Daňový úrad Prešov, pobočka Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 7/§52/2011/NP V-2 31.3.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda o skončení zmluvy 31.7.2021 Dohoda o skončení zmluvy adv lazorcak s.r.o. 50 183 648   
Detail Zmluva Dodávateľská 1130/2018/D 31.7.2018 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.11302018D VÚB, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 29102014 29.10.2014 Dohoda o vzájomnej spolupráci Gréckokatolícka charita Prešov 35514388   
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda o zabezpečení podmienok 29.6.2018 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľnícke j... Dohoda    
Detail Objednávka Dodávateľská 2020/7 9.3.2020 Dom nádeje Ing. Ján Lazor Termgas    
Detail Faktúra došlá 12015 16.2.2015 Dom nádeje - rekonštrukcia Michal Pištej 37937740  710,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2015 21.1.2015 Dotatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 01/01/2015 Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. 41517211   
Detail Faktúra došlá 4012011 4.12.2012 dovoz a stavebné práce na akciu : Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš BEBOSTAV, s r.o. Hromoš 129, 065 45 Plavnica 36711489  12 234,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 162012 9.8.2012 dovoz kameňa Ján Mikita, Plaveč 366 34915788  116,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 120076 11.6.2012 drobný materiál pre
ZŠ s MŠ
Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star 37238922  129,00 EUR