Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 150035 18.3.2015 ZŠ Hromoš-Zníženie energetickej náročnosti INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121424 15.5.2012 zneškodnenie odpadov zo dňa 16.4.2012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  89,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121392 15.5.2012 zneškodnenie odpadov z dňa 4.4.2012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  138,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150933 31.3.2015 Zneškodnenie odpadov na skládke EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  67,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124267 4.12.2012 zneškodnenie odpadov k č.200301 z 31.10.2012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  26,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151308 13.4.2015 Zneškodnenie odpadov 1.Q EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  348,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151410 17.4.2015 Zneškodnenie odpadov EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  272,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151442 21.4.2015 Zneškodnenie odpadov EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  351,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151484 28.4.2015 Zneškodnenie odpadov EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  72,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121665 11.6.2012 zneškodnenie odpadov
k.č. 200301 zo dňa 2.5.2012
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  52,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 120525 16.7.2012 Zmluva uzatvorená o odbere odpadu prenosných batérií a akumulátor INSA, s.r.o   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1013 31.12.2001 Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2013 29.1.2013 Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu H+EKO, spol. s.r.o., Košice 31688985  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2013 28.1.2013 Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu H+EKO, spol. s.r.o., Košice 31688985   
Detail Zmluva Dodávateľská 25012016 25.1.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Natur - Pack, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 15012019 25.3.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Obec Hromoš    
Detail Zmluva Dodávateľská 2018/452-179 27.7.2018 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-179 SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR    
Detail Zmluva Dodávateľská PHZ-OPK2-2019/002420-030 24.10.2019 Zmluva o výpožičke Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR    
Detail Zmluva Dodávateľská 2020 9.12.2020 Zmluva o výpožičke Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 3.3.2021 Zmluva o výpožičke Štatistický úrad SR 00166197