Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 21112018 6.2.2019 Zmluva o dielo Stavebná firma Tomáš Dinis   28 829,93 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07092015 7.9.2015 Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľská 1166/2018/ZZ 31.7.2018 Zmluva č.11662018ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu VÚB, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 556/2019/OK 1.7.2019 Zmluva č. 556/2019/OK Prešovský samosprávny kraj    
Detail Zmluva Dodávateľská 1610662 22.3.2016 Zmluva SLOVGRAM 17310598   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2010 30.3.2011 Zmlava o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu... Krajský úrad životného prostredia v Prešove 37937944   
Detail Faktúra došlá 7297594617 4.12.2012 zemný plyn za november Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  285,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7287655678 4.2.2013 zemný plyn za 01/2013- zaloh.platba Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  358,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7257783132 13.6.2013 zemný plyn - zálohová úhrada Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  69,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7277593257 8.11.2012 zemný plyn Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  172,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267650324 15.1.2013 zemný plyn Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7307644493 6.3.2013 zemný plyn Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  347,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7302703151 10.5.2013 zemný plyn Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  179,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124104 8.11.2012 zber,triedenie,úprava odpadu,prepr.naklady za III.Q
druhotné suroviny
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  216,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 20132524 7.8.2013 zber,triedenie,úprava odpadu za II.Q EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  339,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 20125035 15.1.2013 zber, triedenie a úprava odpadov za 4. 2012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  240,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 120999 4.12.2012 zasuvka,prepi.anya,sviet.spoj.,spináč,žiarovky,kryt Elektro Alica, S.Ľ. 31004369  46,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51 7.8.2013 zástava zvislá, zástava EÚ Gajdoš Gabriel, Reprezent, Raslavice 14287315  53,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 42/12 15.5.2012 zástava EU, zástava PE, zástava smútočná Gajdoš Gabriel - REPREZENT 14287315  74,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7292700516 29.4.2013 záloha plyn
Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  326,00 EUR