Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská A1/43/16/11 22.3.2011 Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKÝ, štátny podnik, Odštepný 36 022 047 04   
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 30.3.2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011 Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 9100111918 30.3.2011 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2010 30.3.2011 Zmlava o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu... Krajský úrad životného prostredia v Prešove 37937944   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 30.3.2011 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu... Krajský úrad životného prostredia v Prešove 37937944   
Detail Zmluva Dodávateľská 2 11.4.2011 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu W-Control, s.r.o. 36804207   
Detail Zmluva Dodávateľská 41/§50j/2011/NP 30.5.2011 Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 14/§50j/2011 31.3.2011 Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 31.5.2011 Dodatok č.1 k dohode Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/§52/2011/NP V-2 31.3.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 31.3.2011 Dodatok k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 101/2011 31.3.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov Magdalena Pištejová - Potraviny 34312323   
Detail Zmluva Dodávateľská KZPF/20090101 23.6.2011 Určité obchodné záležitosti bližšie určené dodatkami LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 23.6.2011 Dodatok č.1 ku komisionárskej zmluve LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674   
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/027/0 23.6.2011 Predaj licencie a update - modulov ekonomického a informačného systému BrIs s.r.o. 44401990   
Detail Objednávka Dodávateľská 2011003 1.7.2011 Objednávka geometrických plánov na pozemky s p.č. 613/47-49,453 Ing. Ján Kolumber, ul. 17. novembra 28, Stará Ľubo    
Detail Zmluva Dodávateľská 072011 14.7.2011 Vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia... Slovdach, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 8.8.2011 Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finnančného príspevku č. PR00649 Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Faktúra došlá 2013199 16.12.2013 FD - všeobecné služby REPO - Robert Fuchs    
Detail Zmluva Dodávateľská 742014 9.4.2014 Kúpna zmluva - nehnuteľnosti GORAST, s.r.o.    
Nastavenia cookies