26.02.2016

Veľkoobjemový kontajner ktorý sa nachádza za Obecným úradom slúži výhradne pre potreby Obecného úradu, preto je zakázané vyhadzovať doňho akýkoľvek domový a iný odpad.
Publikované: 26.2.2016 | Zobrazené: 222
Nastavenia cookies