Aktuality

Aktuality

Benefičný koncert
19.11.2018

Benefičný koncert

Agentúra Čviro Vás srdečne pozýva na unikatný - benefičný koncert ktorý sa koná v Starej Ľubovni, bude výnimočný.
Výťažok ide chorým deťom.
viac


13.11.2018

Protokol o skúške vody

Dňa 9.10.2018 bola vykonaná podrobná skúšaná vzorka vody v Kozelci - vodovodná sieť. Výsledky sú veľmi dobré, voda vyhovuje. viac


Oslavy 50. výročia založenia okresu Stará Ľubovňa
25.10.2018

Oslavy 50. výročia založenia okresu Stará Ľubovňa

Okres Stará Ľubovňa v týchto dňoch oslavuje 50 rokov od svojho opätovného vzniku. Pri tejto príležitosti prebehne slávnostná prezentácia publikácie "Stará Ľubovňa - región mnohých kultúr na rozhraní Spiša a Šariša". viac


25.10.2018

Bezpečná vykurovacia sezóna 2018 / 2019

Vážení občania.

Počas vykurovacieho obdobia evidujú hasiči každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných i bytových domoch. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov ako napr. vyhorenie sadzí v komíne, narušená celistvosť komína prípadne dymovodu a pod. Nemalý podiel na požiaroch má aj neporiadok v kotolni a v sklade paliva.
Najčastejším miestom, kde dochádza k požiarom rodinných domov sú práve komínové telesá. Nasleduje za nimi požiar kotolne a skladu paliva. V priebehu niekoľkých minút môže byť zničený celý dom.

Počas požiaru je objekt namáhaný sálavým teplom, ale aj splodinami horenia, ktoré stúpajú smerom nahor a môžu objekt poškodiť ešte niekoľko podlaží nad samotným priestorom, kde požiar vznikol. Splodiny horenia sú mimoriadne nebezpečné pre zdravie a život človeka.
Opatrnosti v týchto prípadoch nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné konštrukcie patria k najviac namáhaným častiam stavby. Životnosť komína je najviac ohrozovaná prudkými zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi a agresívnymi kondenzátmi spalín horenia.

Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu sú nasledovné:

-pri používaní plynových spotrebičov je vhodné zamerať sa na čistotu komínových prieduchov
na zabezpečenie dobrého ťahu komína. Zároveň je nutné vykonávať všetky revízne prehliadky,
aby nedošlo k úniku plynu a následnej intoxikácii alebo výbuchu,

-pri používaní tuhého paliva dochádza k zaneseniu komína a tým prudko rastie nebezpečenstvo
vznietenia sadzí, ktoré je preto potrebné pravidelne odstraňovať,

-nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávajte ich bez dozoru,


-v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky,

-otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami,

-podlaha okolo otvorov v komíne musí byť z nehorľavého materiálu, alebo ju treba chrániť
nehorľavou ochrannou podložkou do vzdialenosti najmenej 600 mm od okrajov otvorov,

-jednovrstvové murované komíny treba omietnuť až do úrovne strešnej krytiny a to aj pod
oplechovaním, alebo iným lemovaním,

-kontrolujte funkčnosť zariadení zabezpečujúcich prívod vzduchu do kotolne,

-vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. musia byť umiestnené iba na nehorľavej
podložke,

-nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,

-nespaľujte domáci odpad, plasty a iné vysoko horľavé látky, ktoré zvyšujú riziko požiaru,
(odpad a plasty je zakázané likvidovať spaľovaním a to aj na otvorenom priestranstve)

-do kotlov, kachieľ a krbov patrí len určené palivo,

-nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do
nerozbitnej plno stenovej nádoby z nehorľavého materiálu,

-akýkoľvek spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave,

-dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte iba schválené spotrebiče,

-nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu,

-neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály,

-nenechávajte bez dozoru deti v blízkosti palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov,
elektrických a iných spotrebičov, ako aj v blízkosti otvoreného ohňa,

-dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín,
kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.


Každý majiteľ, alebo užívateľ rodinného domu si musí v prvom rade uvedomiť, že za celkový technický stav komínov a ich údržbu zodpovedá on sám. Jeho povinnosťou je zabezpečovať ich pravidelné čistenie a kontrolu. Majiteľ je povinný zabezpečiť aj odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou a to:
-pred pripojením spotrebiča na komín,
-pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj
tepla,
-pri zmene druhu paliva,
-po stavebných úpravách na telese komína.


Čistenie komínov, kontrolu celkového technického stavu, ako aj ich odborné preskúšanie odporúčajú hasiči ponechať iba na odborníkov.
Pamätajte, čas venovaný údržbe komínov a dymovodov, ako aj dodržiavanie pravidiel bezpečnej manipulácie so spotrebičmi sa Vám mnohonásobne vyplatí.
Dôsledné dodržiavanie uvedených opatrení Vám ochránia zdravie a majetok pred požiarmi. Hasiči sú pripravení Vám odborne poradiť aj v danej problematike.


V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte Hasičský a záchranný zbor na linku č.150 alebo na linku tiesňového volania č.112. Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút – po ohlásení je pomoc na ceste.
viac


Pozorovanie hviezd na Hrade Ľubovňa
3.10.2018

Pozorovanie hviezd na Hrade Ľubovňa

Dňa 5. októbra 2018 sa na Hrade Ľubovňa uskutoční pozorovanie nočnej oblohy. Návštevníci si budú môcť skutočné hviezdy pozrieť v čase od 17:00 - 20:00 hod. Dňa 5. októbra 2018 sa na Hrade Ľubovňa uskutoční pozorovanie nočnej oblohy. Návštevníci si budú môcť skutočné hviezdy pozrieť v čase od 17:00 - 20:00 hod. Pozorovanie hviezd sa uskutoční pod odborným dohľadom astronómov z Vihorlatskej hvezdárne z Humenného. Vďaka prenosnému digitálnemu planetáriu nám predstavia aj súhvezdie "Sobieskeho štít", ktoré nie je od nás viditeľné. sa uskutoční pod odborným dohľadom astronómov z Vihorlatskej hvezdárne z Humenného. Vďaka prenosnému digitálnemu planetáriu nám predstavia aj súhvezdie "Sobieskeho štít", ktoré nie je od nás viditeľné. viac


3.10.2018

Ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo informačné letáky o tom, ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu, ako si v doma môžete vyrobiť kvalitný kompost a využiť ho, ako funguje komunitné kompostovanie, ako využiť biologický rozložiteľný odpad na záhrade a 10 tipov ako neplytvať potravinami.

Leták:
http://www.minzp.sk/files/odbor-odpadoveho-hospodarstva/kompostovanie.pdf viac


24.9.2018

Kandidáti na poslancov obce Hromoš

Kandidáti poslancov obce Hromoš pre voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom Národnej rady Slovenskej republiky na 10. novembra 2018:
1. Martin Bebko, 46 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Michal Bebko, Bc., 24 r., študent, Slovenská národná strana
3. Jozef Bujnovský, 52 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia
4. Viera Dziaková Dronzeková, Mgr., Bc., 49 r., zdravotná sestra, Kresťanskodemokratické hnutie
5. Peter Hricko, Bc., 34 r., SZČO, Slovenská národná strana
6. Pavol Hudák, 22 r., študent, Slovenská národná strana
7. Peter Knapík, 24 r., kuchár, Slovenská národná strana
8. Zdenko Knapík, 52 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia
9. Anna Knapíková, 64 r., dôchodkyňa, Slovenská národná strana
10. Sandra Lukačovská, Bc., 23 r., študentka, nezávislá kandidátka
11. Matúš Murcko, 24 r., študent, Slovenská národná strana
12. Peter Peklanský, 31 r., operátor výroby, Slovenská národná strana
13. Anna Pištejová, 54 r., ekonómka, Smer – sociálna demokracia
14. Ľubomír Plavnický, 33 r., SZČO, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Nova, Občianska konzervatívna strana, Spolu – občianska demokracia
15. Ján Ženčuch, 58 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia


viac


24.9.2018

Kandidáti na starostu obce Hromoš

Kandidáti starostu obce Hromoš pre voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom Národnej rady Slovenskej republiky na 10. novembra 2018:

1. Maroš Kočiš, Bc., 36 r., starosta obce,
Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

2. František Mojcher, Ing., 43 r., riaditeľ výroby, Spolu – občianska demokracia, Sloboda a Solidarita, Obyčajný ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Nova
viac


Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
24.9.2018

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktorý je umiestnený pri byvalej budove Jednoty (červený kontejner) v Hromoši.
Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015.
Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.
Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných
látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.
viac


Deň otvorených dverí pri príležitosti 20. výročia spoločnosti GAS Familia.
24.9.2018

Deň otvorených dverí pri príležitosti 20. výročia spoločnosti GAS Familia.

Rodinná firma GAS Familia nadviazala na tradíciu liehovarníctva na Spiši pred dvadsiatimi rokmi. Dnes vyrába nielen obľúbené produkty ako Spiš Original či Goral Tradičná, ale aj Gurmen octy a 100-percentné šťavy Fruxi Fresh.
Pred dvadsiatimi rokmi začínala spoločnosť s necelými dvomi desiatkami zamestnancov. Dnes ich je vyše stovky a azda neexistuje Slovák, ktorý by meno GAS Familia nepoznal. V súčasnosti má spoločnosť v portfóliu viac ako 350 produktov. Medzi ne patria i prémiové nápoje ako Goral Vodka Master a Spišská Borovička Original.
Značka, ktorú poznajú aj za hranicami
O popularite výrobkov najlepšie hovorí ich predaj. „Za 20 rokov našej existencie sme predali 137 084 000 fliaš. S týmto číslom sme spokojní, ale, samozrejme, máme veľké ambície aj do budúcnosti, najmä čo sa týka zahraničných trhov,“ približuje Daniel Duračinský. GAS Familia pritom vyváža do zahraničia svoje výrobky už dnes – dostanete ich v Česku, Poľsku a Maďarsku, ale napríklad i v Rusku Nemecku, Anglicku, USA, Kanade či vo Vietname a v mnohých ďalších krajinách.
Kvalita menom Goral Master
Vlajkovou loďou GAS Familie je vodka Goral Master pripravovaná z top slovenských surovín – kvalitnej tvrdej pšenice a vody spod Tatier. Suroviny sa spracovávajú pomocou najmodernejších technológií – sedemkolónovou destiláciou a sedemnásobnou filtráciou. „Goral Vodka Master bola ocenená zlatými medailami za kvalitu a dizajn po celom svete. Zlato získala napríklad na súťažiach v Petrohrade, Hongkongu, Cannes či Beverly Hills. Z každej jednej máme veľkú radosť,“ hovorí s hrdosťou Daniel Duračinský. Vodku Goral Master mimochodom kúpite aj v preslávenom moskovskom obchodnom dome GUM.
Oslavujte s GAS Familiou
GAS Familii sa skrátka darí, a tak všetky úspechy spolu s ňou môžete osláviť aj vy s celou svojou rodinou. Pri príležitosti 20. výročia sa bude 29. septembra vo výrobnom závode v Starej Ľubovni konať deň otvorených dverí s bohatým programom. Môžete si prezrieť pálenicu, likérku či octáreň, ale tiež zistiť, ako sa spracováva ovocie do štiav Fruxi Fresh. Zaspieva vám Miro Jaroš, Adam Ďurica či skupiny Heľenine oči a Sčamba. Deti poteší aj divadielko Cililing a detská zóna. Chýbať nebude ani let v balóne, z ktorého si vychutnáte pohľad na Starú Ľubovňu a okolie z vtáčej perspektívy. Ceny v tombole sú viac než zaujímavé, môžete vyhrať paletu plnú destilátov. Oslavu zakončí veľký ohňostroj.
viac


Pozvánka
24.9.2018

Pozvánka

Mesto Stará Ľubovňa
Vás pozýva na:
27. ĽUBOVNIANSKY JARMOK
27. - 30. 10. 2018 viac


Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov
12.9.2018

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov netreba nikde nosiť.
Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou.
V prípade potreby sú pracovníci spoločnosti H+EKO pripravení pomôcť pri vynesení rozmernejších alebo ťažších spotrebičov všetkého druhu priamo z pivníc, dvorov, garáži alebo povál.
Zvoz sa uskutoční:
18.9. 2018
v čase o 9:30 hod.
Upozornenie: Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený až v najbližšom termíne zberu.
viac


30.8.2018

Pozvánka

Hojdič café v spolupráci DP – Zvarmont Vás srdečné pozývajú na tuning
šou, ktorá odštartuje už tento piatok o 21. hodine na letisku v Plavči.
Vo večernom programe sa Vám predstavia DJ Petrix, Rolland z Čirča,
Hudobná skupina Dynamix a hostia večera Mafia Corner (Mafia Korner) a
DJ-ka Tamira. Sobotňajší celodenný program odštartuje už o 9 hodine
šprintom registrovaných áut, chýbať nebude výstava áut, prezentácia
offroad (ofroud) či ukážka majstra Slovenska v motokrose Samuela
Struka. Návštevníci si budú mať možnosť vyskúšať let helikoptérou,
povoziť sa na BVP vozidle, pre deti bude pripravená detská zóna,
kolotoče a bohaté občerstvenie. Vo večernom programe sa predstaví DJ
Snowman (Snowmen), DJ Dany White (Deny Vajt), rocková skupina Mobile, MD
Music (Mjusic) a hosť večera Emily a Justice (džajstis). Tešiť sa
môžete aj na polnočný ohňostroj. Tešíme sa na Vás už tento piatok a
sobotu na letisku v Plavči. viac


28.8.2018

Pozvánka na benefičný koncert Sisi Sklovskej

Dňa 13. septembra 2018 o 20:00 hod. sa v atmosfére nočného Hradu Ľubovňa uskutoční benefičný koncert Sisi Sklovskej na záchranu portrétu cisárovnej Márie Terézie.
Výťažok z benefičného koncertu bude použitý na reštaurovanie jej portrétu, ktorý sa nachádza v zbierkovom fonde Ľubovnianskeho múzea.
Mária Terézia bola kľúčovou postavou v politike 18. storočia v Európe a Habsburskej monarchii priniesla jednotnosť. Bola považovaná za jednu z najschopnejších panovníčok vtedajších krajín. Jej manželom bol František I. Lotrinský. Spolu mali 16 detí. Jej osobnosť je spätá s Hradom Ľubovňa.

Ďakujeme, že účasťou na koncerte prispejete k záchrane tohto umeleckého diela. viac


23.8.2018

Pozvánka:Farmárske podujatie pod názvom Farmár Fest

Združenie Spiš v spolupráci so Zväzom chovateľov oviec a kôz a expozíciou Nestville Park Vás srdečne pozýva na farmárske podujatie pod názvom Farmár Fest. Uskutoční sa v Nestville Parku 1. septembra 2018 od 10.00 hod. a slávnostne ho otvorí krojovaný sprievod dožinkovým vencom.
Podujatie bude obohatené o atraktívne predvádzanie až šiestich národných plemien oviec a kôz, prezentáciu hovädzieho dobytka, drobnochovu a králikov či výstavu poľnohospodárskej techniky. Spoznáte aj výnimočného barana, ktorý si zahrá v pokračovaní novej legendárnej rozprávky Perinbaba. Naslovovzatí odborníci poskytnú všetkým záujemcom odborné rady a podelia sa so svojimi skúsenosťami. Počas celého podujatia budú môcť návštevníci hlasovať za najkrajšie zviera Farmár Festu v kategóriách ako hovädzí dobytok, drobnochov a ovce a kozy.
V priestoroch Nestville Parku bude opäť prebiehať Tradičný trh zameraný predovšetkým na prezentáciu a propagáciu pravých slovenských výrobkov od regionálnych producentov, ktoré budete môcť nielen ochutnať, ale aj zakúpiť. Výrobu tradičnej slovenskej bryndze, hrudkového syra a syrových korbáčikov priblíži bača Štefan Črep z Liptovskej Lúžnej. V ponuke bude aj pastovaný med špičkovej kvality, ktorý na tohtoročnom Agrokomplexe v Nitre vyhral 1. miesto v kategórií pastovaný med. Tradičné ľudové remeslá budú prezentovať zruční výrobcovia z nášho okresu.
O dokonalý zážitok sa postará Nestville Rodeo Show, počas ktorej dvadsiati jazdci na koňoch zmerajú svoje sily v atraktívnych disciplínach. Budete tiež svedkami exkluzívneho akrobatického vystúpenia jazdcov na cválajúcich koňoch z klubu Lieskovany.
Príďte si vychutnať pravú farmársku atmosféru a podporiť prácu našich poľnohospodárov a spracovateľov v sobotu 1. septembra 2018 do Nestville Parku! viac


23.8.2018

Registrácia žiadosti o nenávratný finančný príspevok

V rámci Programu rozvoja vidieka SR 201-2020 bola podaná žiadosť na rekonštrukciu Domu kultúry v Hromoši - interiér, s názvom projektu : "Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Hromoš - Kultúrny dom".
Žiadosť bola podaná na Pôdohospodársku platobnú agentúru, sekcia projektových podpor, Ministerstvo životného prostredia. viac


Pozvánka na odpustovú slávnosť v Kozelci
16.8.2018

Pozvánka na odpustovú slávnosť v Kozelci

Pozývame Vás na odpustovú slávnosť v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Kozelci dňa 19.8.2018. viac


14.8.2018

Schválená dotácia Ministerstva financií SR

Schválená dotácia na čiastočnú úhradu výdavkov akcie : "Dom nádeje - rekonštrukcia" z Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 13 500,00 €.
Ďakujeme viac


23.7.2018

Putovanie ikony krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky

Prešovská archieparchia ako aj celá Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku sa pripravuje na slávenie 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie.
Pri tejto príležitosti putuje ikona krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky po všetkých farnostiach. Dnes (23.7.2018) bola vystavená aj v našom gréckokatolíckom chráme sv. Lukáša viac


20.7.2018

Slovenský deň kroja

Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s vydavateľstvom STAR production pozývajú na "Slovenský deň kroja".
Podrobnejšie informácie v pozvánke. viac