Aktuality

Aktuality


6.11.2019

Oznam9.10.2019

Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska

14. - 20. október 2019
Pýtajme slovenské - každý deň!
Počas Národných dní na podporu ekonomiky Slovenka budeme v spolupráci s mestami
a obcami vyzývať občanov, aby aktívne pristupovali k nákupom. Aby nielen nakupovali,
ale aj komunikovali s predajcami a dávali im typy na dobré domáce produkty, aby ich
upozorňovali, ak niečo v regáloch chýba.
Každoročne sa do Národných dní „Pýtajme si slovenské“ zapája viac ako milión občanov aj
vďaka spolupráce s mestami a obcami Slovenska, ktoré informujú svojich občanov o tejto
aktivite. Za posledných pár rokov projektu Kvalita z našich regiónov, ktorého sú Národné dni
súčasťou, sa nám podarilo zvýšiť záujem spotrebiteľov o sledovanie krajiny pôvodu pri
nákupoch až o 60%. Je povzbudzujúce, že si spotrebitelia čoraz viac uvedomujú dôsledky
svojho nákupného správania na makroekonomiku krajiny v ktorej žijú. Dôležitosť nakupovania
domácich produktov sa stala celospoločenskou témou. Viac ako 60% ľudí sa doma, v
práci, medzi priateľmi rozpráva o dopadoch nákupného patriotizmu na kvalitu nášho
života.
Dozrel čas, na rozšírenie komunikácie so spotrebiteľom o ďalšie, súvisiace oblasti, ako je
neplytvanie potravinami či surovinovými zdrojmi a upriamenie ich pozornosti na hodnoty, ktoré sú
v nich ukryté a ako sa k nim správať. Dozrel čas na poukázanie ďalších súvislosti, ktoré sú
spojené s nakupovaním domácich produktov, teda nielen na dopad na našu ekonomiku, ale aj
na naše zdravie, životné prostredie a taktiež na celú kvalitu života, za ktorú nesieme
spoločnú zodpovednosť a ktorú vytvárame na základe nášho správania počas života každého
z nás. viac


9.10.2019

"Alchýmia triedenia komunálneho odpadu"

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o tom, že OZV NATUR-PACK v spolupráci s organizáciou INCIEN v týchto dňoch zverejnila unikátnu príručku o správnom triedení a predchádzaní odpadov, ktorá nesie názov "Alchýmia triedenia komunálneho odpadu". Príručka nadväzuje na materiál pôvodne vytvorený pre mesto Bratislava a známy pod názvom "Waste for Dummies". Príručka vzbudila obrovskú pozornosť verejnosti a postupne o takýto dokument prejavili záujem aj ďalšie samosprávy. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli ponúknuť organizácii INCIEN pomocnú ruku a výsledkom je unikátny vzdelávací materiál, ktorý môžu využiť samosprávy i verejnosť po celom Slovensku.

Aktuálnu príručku sme vytvorili v piatich najčastejších kombináciách triedeného zberu, s ktorými sa stretávame v partnerských samosprávach. Bezplatne si ju môžete stiahnuť na stránke www.naturpack.sk po kliknutí SEM.

Radi by sme Vás touto cestou požiadali o súčinnosť pri šírení príručky "Alchýmia triedenia komunálneho odpadu" prostredníctvom Vašich webov a sociálnych sietí. Pre tento účel sme vytvorili uvádzacie video, kde Ivana Maleš z organizácie INCIEN približuje, o čom je príručka Alchýmia odpadu a kde je možné si ju bezplatne stiahnuť.

Videoreportáž nájdete po kliknutí SEM alebo na odkaze: https://youtu.be/5M1mQU7nZvM

Tím NATURPACK
viac
Pozvánka
29.8.2019

Pozvánka


20.8.2019

Pozvánka

POKLAD A RELIKVIE SV. KINGY - UHORSKEJ PRINCEZNEJ, KRAKOVSKEJ A SANDOMIERSKEJ KŇAŽNEJ KUNIGUNDY

Výstava na hrade Ľubovňa
18.8. – 30.9.2019

SVÄTÁ KUNIGUNDA
Jedinečnosť svätej Kunigundy (1234 - 1292), dcéry uhorského kráľa Bela IV., krakovskej a sandomierskej kňažnej, panej a kňažnej Sandecka, vzbudzovala pozornosť už u dobových súčasníkov. V historiografii je označovaná titulmi -panna, manželka, vdova, mníška i svätica.

Príchod Kunigundy na Spiš sa datuje do roku 1257 (manžel Boleslav V. Hanblivý jej daroval územie Sandecka). Na území Spiša udelila uhorským šľachticom privilégiá za spoľahlivé služby, po roku 1272 šoltýsovi Henrichovi z Podolínca a po roku 1272 rytierovi Miroslavovi z Hniezdneho.

6. júla 1280, niekoľkodní po smrti svojho manžela Boleslava, si Kunigunda spoločne so svojimi sestrami obliekla mníšsky habit a založila kláštor klarisiek v Starom Sandeci.

Kunigunda sa počas svojho života stala aj významnou političkou s výnimmočným talentom pre diplomaciu. Boli to časy, kedy naše krajiny napádali Tatári. Slúžila v prospech svojho otca, uhorského kráľa Bela IV: a brata, kráľa Štefana V.. Zároveň prispela k rozvoju Spiša a Sandomierska. Často cestovala cez Spiš a Šariš k svojmu otcovi či bratovi za účelom vzájomných návštev. Otec a dcéra využívali vo svojej politike diplomatické služby kuriérov vo veci zápasu o babenbergovské dedičstvo, ako aj pri svätorečení krakovského biskupa Stanislava. Kunigunda bola tá, ktorá do Krakovska pozvala uhorských baníkov. Tí objavili a sprevádzkovali celosvetovo slávne soľné bane v Bochni a Vieličke. Boli to časy, kedy soľ bola naozaj nad zlato.

Kinga zomrela po ťažkej chorobe 24. júla 1292. Pápežom Jánom Pavlom II. bola kanonizovaná 16. júna 1999. Kláštor sestier klarisiek v Starom Saczi počas svojej nepretržitej existencie od roku 1280 až po dnešné časy uchováva a stráži poklad sv. Kunigundy v podobe vzácnych gotických šperkov a relikvií tejto svätice.


Otvárací medailón Sv. Kunigunda

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni má tú česť vystavovať časť pokladu a relikvií v Kaplnke sv. Michala Archanjela na hrade Ľubovňa. Je to po prvýkrát v histórii, kedy tento poklad opustí múry kláštora klarisiek a bude vystavovaný za hranicami Poľska. Ide o výnimočnú historickú a muzeálnu udalosť v rámci Slovenska, ba aj Európy. viac


13.8.2019

Pozvánka


31.7.2019

Pozvánka


31.7.2019

Pozvánka


25.7.2019

Pozvánka

Kráľovská koruna v ženských rukách

Dvaja anjeli, poľský a uhorský,
kľačia pred pánom,
poľské kráľovstvo si podávajú.

Stretli sa na hrade Ľubovňa?
Píše sa rok 1392. Uhorská kráľovná Mária I. sa vybrala na cestu po svojej krajine. V tom istom čase sa jej sestra, poľská kráľovná Hedviga I., vybrala do Uhorska na stretnutie so sestrou. Svedkom ich stretnutia mohol byť práve hrad Ľubovňa.
Kto boli Mária a Hedviga?

Mária I. bola otcom vyvolená na poľský trón. Po smrti staršej sestry Kataríny, ktorá mala byť panovníčkou v Uhorsku, si ju šľachta vybrala za svoju kráľovnú. Kráľovská koruna na jej hlave nebola stála. K upokojeniu situácie v krajine pomohol jej manžel Žigmund Luxemburský, ktorý ju postupne o korunu pripravil. Jej krátky život ukončil pád z koňa. O to smutnejší, že Mária čakala svoje prvé dieťa, ktoré pri páde predčasne porodila a spolu s dieťaťom zomrela.

Osud mladšej Máriinej sestry Hedvigy bol v mnohom podobný. Po dohode poľskej šľachty s jej matkou, bola Hedviga v roku 1384 korunovaná za poľského kráľa. Za manžela jej vybrali litovské knieža, pohana, ktorého pred sobášom spolu s celým jeho národom pokrstili. S manželom vládli rovnoprávne, čo sa Vladislavovi Jagełło nepáčilo. Rovnako ako sestre, aj Hedvige sa stalo jej vytúžené tehotenstvo osudným. V roku 1399 predčasne porodila dcéru Alžbetu Bonifáciu. Dievčatko po troch týždňoch zomrelo. Iba týždeň po nej skonala aj samotná Hedviga.
Prijmite naše pozvanie na Stredoveké hradné slávnosti, ktoré sa na hrade Ľubovňa uskutočnia v dňoch 26. - 28. júla 2019.
Hlavný program sa uskutoční o 11.00, 13.00, 15.00 a 16.30 h. V programe vystúpi šermiarska skupina Sarus z Prešova, ShadenProfi Dance Company zo Spišskej Novej Vsi a sokoliarska skupina sv. Bavona zo Štiavnických Baní. Sprievodným programom budú remeselné trhy v skanzene pod hradom Ľubovňa. Legendu o Hedvige a Márii porozprávame návštevníkom počas nočnej prehliadky hradu Ľubovňa, ktorá sa uskutoční dňa 26. júla 2019. Vstupy na nočnú prehliadku sa uskutočnia o 21.00, 21.15, 21.30 a 21.45 h. Spestrením programu bude piesková animácia a ohňová show o 22.00 h na hradnom nádvorí. viac


Pozvánka
11.7.2019

Pozvánka

KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka Vás pozývajú na Slávnosti kultúry Lemkov – Rusínov. viac


Pozvánka
11.7.2019

Pozvánka

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni, v spolupráci s Mestom Stará Ľubovňa, ZUŠ Jána Melkoviča a Divadlom teatrálnej skratky, pripravilo pre svojich návštevníkov už 13. ročník hradných rozprávok.
Tohtoročný rozprávkový príbeh s názvom "O štyroch princeznách" sa odohráva na jednotlivých nádvoriach hradu Ľubovňa a dotvárajú ho piesne interpretované samotnými hercami.
O štyroch princeznách
Rozprávka s pesničkami na hrade Ľubovňa
Na Ľubovniansky hrad prichádza zvedavý turista, ktorý sa dopočul, že kdesi tu by mala byť ukrytá zakliata princezná. Rád by ju vyslobodil a oženil sa s ňou, presne tak, ako sa to píše v rozprávkových knihách. Sprievodcovia však o zakliatej princeznej nič nepočuli. Našťastie turista stretne dobrého hradného ducha, ktorý mu splní tri priania a zavedie ho k trom spanilými princeznám, tie potrebujú jeho pomoc. Spolu vstúpia do rozprávky, kde sa má nešťastná princezná Karolína vydať za draka. Navštívia čínskeho cisára i jeho dcéru princezničku Či a tu si vypočujú spev cisárovho slávika. Zavítajú k sultánovi z Tisíc a jednej noci, aby obdivovali pôvab princeznej Sulejky.
Čo si myslíte, ožení sa všetečný turista s jednou z týchto troch princezien?
A kto je vlastne štvrtá princezná?

To všetko sa dozviete v rozprávke s pesničkami, ktorá sa už po trinástykrát bude odohrávať na nádvoriach hradu Ľubovňa.

Scenár a réžia: Peter Karpinský
Autori piesní: Eva Kollárová, Adam Kollár
Hudba: Maroš Matoľák, Daniel Lazorčák viac


3.7.2019

Oznám :

Ministerstvo financií SR obci Hromoš schválilo účelovú dotáciu v sume 13 500,00€ na čiastočnú úhradu výdavkov akcie "Dokončenie rekonštrukcie na Dome nádeje". viac


Kampaň ZSSK a. s.:
1.7.2019

Kampaň ZSSK a. s.:

https://www.slovakrail.sk/sk/podte-s-nami-vlakom-do-europy/podte-s-nami-vlakom-do-europy0.html

Dva regionálne rýchliky budú jazdiť od 29. júna do 1. septembra, a to dvakrát za deň v sobotu aj nedeľu. Zastavovať budú v Kežmarku, Spišskej Belej, Podolínci, Starej Ľubovni a v Plavči. Zo stanice Poprad vyrazia v časoch 7.30 hod. a 15.27 hod., do Starej Ľubovni prídu o 8.34 hod. a 16.34 hod. Do cieľovej stanice Muszyna dorazia s príchodom o 9.10 hod. a 17.21 hod.

Zároveň zo železničnej stanice Stará Ľubovňa mate autobusy MHD odchod o 8.35 hod., 10.35 hod., 15.40 hod. a 17.30 hod. Trasu na Ľubovniansky hrad zvládnete zhruba za desať minút. Späť na železničnú stanicu vyrazia v časoch o 9.00 hod., 11.00 hod., 16.00 hod. a 17.50 hod.
Vo vlaku je možné prepraviť aj bicykel na vnútroštátny cestovný lístok do/zo stanice Plaveč,

· jednosmerný lístok, možnosť zakúpenia pre cestu tam aj pre cestu späť

· typy cestujúcich – dospelý, dieťa (od 6 rokov), pes,

· platnosť lístka 1 deň,

· dospelý cestujúci – cestovné podľa cenníka,

· dieťa od 6 do 16 rokov (15,99) - platí polovicu ceny dospelého,

· dieťa do 6 rokov (5,99) cestuje v sprievode dospelého bezplatne,

· Na území Slovenska na trase Poprad Tatry – Plaveč je povolená vnútroštátna preprava v plnom rozsahu podľa podmienok PP ZSSK (pozn.: vo vlakoch platí aj bezplatná preprava, vlaky majú stanovený kontingent na bezplatnú prepravu).

Viac na www.slovakrail.sk upresnený odkaz: https://www.slovakrail.sk/sk/ceny-zlavy-zahranicie/polsko-vyhodne/poprad-muszyna.html viac
27.5.2019

Pozvánka

Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni, kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja,Obec Hromoš Vás pozývajú na okresnú súťažnú prehliadku hudobného folklóru dospelých Spievajže si, spievaj, dňa 8.6.2019 Sobota o 14,00 hod. v Dome kultúry v Hromoši viac