Aktuality

Aktuality


ZMENA TELEFÓNNEHO ČÍSLA
4.2.2020

ZMENA TELEFÓNNEHO ČÍSLA

Od 04.02.2020 dochádza k zmene telefónneho čísla na Obecný úrad. Pôvodné telefónne číslo 052 4393411 bolo zrušené. Nové telefónne číslo je 0948 40 48 43. viac


Sprievodca separovaným zberom
30.1.2020

Sprievodca separovaným zberom

V priloženom letáku nájdete pomôcku - "čo patrí do konkrétneho separovaného zberu". viacDodržiavanie predpísanej rýchlosti v obci
1.1.2020

Dodržiavanie predpísanej rýchlosti v obci

Na základe opakovaných sťažností občanov žiadame všetkých vodičov o dodržiavanie predpísanej rýchlosti v obci. Nadišiel čas letných prázdnin, kedy sa viac ako v inom období po ceste pohybujú vo zvýšenej miere malé deti. Radi by sme predišli nepríjemnostiam a ohrozeniu na životoch detí aj ostatných obyvateľov. Určite je lepšie riešenie predchádzať problémom, ako ich následne riešiť. V prípade krajného riešenia budeme musieť požiadať príslušné orgány o zníženie povolenej rýchlosti v obci a jej následné dodržiavanie kontrolovať v súčinnosti s orgánmi polície. viac


18.12.2019

Úradné hodiny


11.12.2019

BEZPEČNÉ VIANOCE A SILVESTER

Vianočné sviatky a záver roka spojený so Silvestrom prinášajú so sebou okrem pohody aj nárast výjazdov hasičov a záchranárov a to v súvislosti s požiarmi od ozdobných vianočných osvetľovacích a dekoratívnych svietidiel, ako aj v súvislosti so zábavnou pyrotechnikou. Počas posledných rokov zasahovali hasiči počas sviatkov a na Silvestra najčastejšie pri požiaroch smetných košov, ktoré vznikli dôsledkom odpálenia zábavnej pyrotechniky priamo z kontajnera. V niekoľkých prípadoch boli privolaní aj k požiarom balkónov, ale aj zaparkovaných vozidiel, ktoré vznikli od zábavnej pyrotechniky vyhadzovanej z balkónov a okien domov.

Čas radosti a veselosti v kruhu najbližších, ktorý je dlho očakávaný každým z nás, sa môže kedykoľvek zmeniť na smútok, utrpenie, prípadne bolesť a plač.
Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam a prežili radostné vianočné sviatky a veselého Silvestra odporúčame Vám preto dodržiavať tieto rady:

Používanie vianočného osvetlenia a ozdobných svietidiel
- používať iba osvetlenie, ktoré je certifikované a zakúpené od oficiálnych predajcov,
- ak sa v byte nenachádzajú žiadne osoby, osvetlenie vypnúť zo zdroja energie,
- presne dodržiavať návod od výrobcu,
- nevykonávať neodborné zásahy do osvetľovacích telies a ich kabeláže,
- umiestniť stromček, prípadne iné ozdobné predmety v dostatočnej vzdialenosti od
vykurovacích telies a otvoreného ohňa,
- dodržiavať maximálnu opatrnosť pri používaní horľavých sviečok a prskaviek (ich
teplota pri horení môže dosiahnuť 630 °C - 1370 °C).

Používanie zábavnej pyrotechniky
- zábavnú pyrotechniku kupujte len v originálnych obaloch od oficiálnych predajcov
a nikdy nie od pouličných predajcov,
- nevyrábať a nepoužívať po domácky vyrobenú pyrotechniku,
- pri používaní a manipulácii s pyrotechnikou sa vyvarujte konzumácii alkoholu,
- overte si skutočnosť, či vo Vašom meste alebo obci je povolené používať zábavnú
pyrotechniku,
- nikdy neobťažujte zábavnou pyrotechnikou nič netušiacich ľudí a zvieratá,
- zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk deťom,
- zabrániť pri skladovaní a manipulácií so zábavnou pyrotechnikou kontaktu s vysokou
teplotou resp. priamym ohňom,
- nevykonávať akékoľvek neodborné zásahy v súvislosti s pyrotechnikou, - nezapaľovať zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre, - neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v sklenených fľašiach a iných nádobách, - opätovne nezapaľovať zábavnú pyrotechniku (v prípade že nevybuchla), - v prípade, že zábavná pyrotechnika nevybuchla po zapálení, je potrebné poliať
ju dostatočným množstvom vody, - zapálenú pyrotechniku nevyhadzovať z okien, balkónov a terás, pretože by mohol
vzniknúť požiar bytu, poprípade zaparkovaných vozidiel, - neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v kontajneroch, smetných nádobách a pod., - zabrániť priamemu kontaktu s maloletými osobami, - pyrotechniku neodpaľovať smerom na zastavané priestory a plochy, kde by mohlo
dôjsť k vzniku požiaru.

Používanie kuchynských spotrebičov
- nenechávať pripravovanú stravu na zapnutom sporáku bez dozoru dospelej osoby,
- horiaci olej vždy zadusiť iba mokrou utierkou, prípadne uterákom – „nikdy nehasiť
vodou, ktorá po zmiešaní s olejom ho v okamihu rozšíri na ďalšie predmety“,
- kuchynské spotrebiče, ktoré sa nepoužívajú vypnúť od zdroja energie,
- zabrániť kontaktu deťom a zvieratám so zapnutými spotrebičmi kuchyne,
- spotrebiče na varenie nepoužívať na vykurovanie miestnosti v domácnosti,
- priestor, kde sa používajú plynové variče a spotrebiče (a to nie len na varenie)
dostatočne vetrať a zabezpečiť prívod a výmenu vzduchu v tomto priestore,
- pri manipulácii s horúcimi materiálmi používať ochranné prostriedky a pomôcky,
- nezaspať pri varení a pri ohrievaní stravy.

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte hasičov na linku č.150, alebo na linku tiesňového volania č.112.
Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút – po ohlásení je pomoc na ceste.

viac11.12.2019

Pozvánka na Vianočné trhy


ZŠ s MŠ v spolupráci s obcou Hromoš Vás srdečne všetkých pozýva na Vianočné trhy, ktorých otvorenie sa uskutoční 13.12.2019 (piatok) o 13.00 hod. v budove školy.
Žiaci a deti našej školy a škôlky, ale aj šikovní rodičia Vám ponúknu krásne ručne zhotovené výrobky a na zohriatie punč, ktoré si budete môcť kúpiť a podporiť tým našu ZŠ s MŠ.
Nenechajte si ujsť čarovnú adventnú atmosféru a príďte ju zažiť spolu s nami !!!
Všetci sa na Vás tešíme  viac6.11.2019

Oznam9.10.2019

Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska

14. - 20. október 2019
Pýtajme slovenské - každý deň!
Počas Národných dní na podporu ekonomiky Slovenka budeme v spolupráci s mestami
a obcami vyzývať občanov, aby aktívne pristupovali k nákupom. Aby nielen nakupovali,
ale aj komunikovali s predajcami a dávali im typy na dobré domáce produkty, aby ich
upozorňovali, ak niečo v regáloch chýba.
Každoročne sa do Národných dní „Pýtajme si slovenské“ zapája viac ako milión občanov aj
vďaka spolupráce s mestami a obcami Slovenska, ktoré informujú svojich občanov o tejto
aktivite. Za posledných pár rokov projektu Kvalita z našich regiónov, ktorého sú Národné dni
súčasťou, sa nám podarilo zvýšiť záujem spotrebiteľov o sledovanie krajiny pôvodu pri
nákupoch až o 60%. Je povzbudzujúce, že si spotrebitelia čoraz viac uvedomujú dôsledky
svojho nákupného správania na makroekonomiku krajiny v ktorej žijú. Dôležitosť nakupovania
domácich produktov sa stala celospoločenskou témou. Viac ako 60% ľudí sa doma, v
práci, medzi priateľmi rozpráva o dopadoch nákupného patriotizmu na kvalitu nášho
života.
Dozrel čas, na rozšírenie komunikácie so spotrebiteľom o ďalšie, súvisiace oblasti, ako je
neplytvanie potravinami či surovinovými zdrojmi a upriamenie ich pozornosti na hodnoty, ktoré sú
v nich ukryté a ako sa k nim správať. Dozrel čas na poukázanie ďalších súvislosti, ktoré sú
spojené s nakupovaním domácich produktov, teda nielen na dopad na našu ekonomiku, ale aj
na naše zdravie, životné prostredie a taktiež na celú kvalitu života, za ktorú nesieme
spoločnú zodpovednosť a ktorú vytvárame na základe nášho správania počas života každého
z nás. viac


9.10.2019

"Alchýmia triedenia komunálneho odpadu"

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o tom, že OZV NATUR-PACK v spolupráci s organizáciou INCIEN v týchto dňoch zverejnila unikátnu príručku o správnom triedení a predchádzaní odpadov, ktorá nesie názov "Alchýmia triedenia komunálneho odpadu". Príručka nadväzuje na materiál pôvodne vytvorený pre mesto Bratislava a známy pod názvom "Waste for Dummies". Príručka vzbudila obrovskú pozornosť verejnosti a postupne o takýto dokument prejavili záujem aj ďalšie samosprávy. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli ponúknuť organizácii INCIEN pomocnú ruku a výsledkom je unikátny vzdelávací materiál, ktorý môžu využiť samosprávy i verejnosť po celom Slovensku.

Aktuálnu príručku sme vytvorili v piatich najčastejších kombináciách triedeného zberu, s ktorými sa stretávame v partnerských samosprávach. Bezplatne si ju môžete stiahnuť na stránke www.naturpack.sk po kliknutí SEM.

Radi by sme Vás touto cestou požiadali o súčinnosť pri šírení príručky "Alchýmia triedenia komunálneho odpadu" prostredníctvom Vašich webov a sociálnych sietí. Pre tento účel sme vytvorili uvádzacie video, kde Ivana Maleš z organizácie INCIEN približuje, o čom je príručka Alchýmia odpadu a kde je možné si ju bezplatne stiahnuť.

Videoreportáž nájdete po kliknutí SEM alebo na odkaze: https://youtu.be/5M1mQU7nZvM

Tím NATURPACK
viac
Pozvánka
29.8.2019

Pozvánka


20.8.2019

Pozvánka

POKLAD A RELIKVIE SV. KINGY - UHORSKEJ PRINCEZNEJ, KRAKOVSKEJ A SANDOMIERSKEJ KŇAŽNEJ KUNIGUNDY

Výstava na hrade Ľubovňa
18.8. – 30.9.2019

SVÄTÁ KUNIGUNDA
Jedinečnosť svätej Kunigundy (1234 - 1292), dcéry uhorského kráľa Bela IV., krakovskej a sandomierskej kňažnej, panej a kňažnej Sandecka, vzbudzovala pozornosť už u dobových súčasníkov. V historiografii je označovaná titulmi -panna, manželka, vdova, mníška i svätica.

Príchod Kunigundy na Spiš sa datuje do roku 1257 (manžel Boleslav V. Hanblivý jej daroval územie Sandecka). Na území Spiša udelila uhorským šľachticom privilégiá za spoľahlivé služby, po roku 1272 šoltýsovi Henrichovi z Podolínca a po roku 1272 rytierovi Miroslavovi z Hniezdneho.

6. júla 1280, niekoľkodní po smrti svojho manžela Boleslava, si Kunigunda spoločne so svojimi sestrami obliekla mníšsky habit a založila kláštor klarisiek v Starom Sandeci.

Kunigunda sa počas svojho života stala aj významnou političkou s výnimmočným talentom pre diplomaciu. Boli to časy, kedy naše krajiny napádali Tatári. Slúžila v prospech svojho otca, uhorského kráľa Bela IV: a brata, kráľa Štefana V.. Zároveň prispela k rozvoju Spiša a Sandomierska. Často cestovala cez Spiš a Šariš k svojmu otcovi či bratovi za účelom vzájomných návštev. Otec a dcéra využívali vo svojej politike diplomatické služby kuriérov vo veci zápasu o babenbergovské dedičstvo, ako aj pri svätorečení krakovského biskupa Stanislava. Kunigunda bola tá, ktorá do Krakovska pozvala uhorských baníkov. Tí objavili a sprevádzkovali celosvetovo slávne soľné bane v Bochni a Vieličke. Boli to časy, kedy soľ bola naozaj nad zlato.

Kinga zomrela po ťažkej chorobe 24. júla 1292. Pápežom Jánom Pavlom II. bola kanonizovaná 16. júna 1999. Kláštor sestier klarisiek v Starom Saczi počas svojej nepretržitej existencie od roku 1280 až po dnešné časy uchováva a stráži poklad sv. Kunigundy v podobe vzácnych gotických šperkov a relikvií tejto svätice.


Otvárací medailón Sv. Kunigunda

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni má tú česť vystavovať časť pokladu a relikvií v Kaplnke sv. Michala Archanjela na hrade Ľubovňa. Je to po prvýkrát v histórii, kedy tento poklad opustí múry kláštora klarisiek a bude vystavovaný za hranicami Poľska. Ide o výnimočnú historickú a muzeálnu udalosť v rámci Slovenska, ba aj Európy. viac


13.8.2019

Pozvánka


31.7.2019

Pozvánka