Aktuality

Aktuality

Požehnané a šťastné Vianočné sviatky!
13.12.2017

Požehnané a šťastné Vianočné sviatky!

Nech čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody v kruhu rodiny a nech nastávajúci rok prinesie Vám všetkým veľa zdravia, šťastia a splnenie tých najtajnejších prianí.
Požehnané sviatky všetkým praje starosta obce Hromoš a poslanci obecného zastupiteľstva. viacPrimičná omša  Gorazda Tomáša Plavnického
23.11.2017

Primičná omša Gorazda Tomáša Plavnického

Pred pár týždňami sme mali mnohí tú milosť, že sme boli svedkami úžasnej duchovnej slávnosti, pri ktorej v Hradci Králové v katedrále Svätého Ducha, vkladaním rúk a modlitbou biskupa Jána Vokala prijal náš rodák Tomáš Plavnický kňazskú vysviacku. Dnes je táto radosť umocnená aj touto slávnostnou primičnou sv. omšou.
Sme radí, že z našej obce pochádza ďalší kňaz a tak rozšíri počet kňazov, ktorí pochádzajú z farnosti Plavnica, do ktorej patrí aj naša filiálka Hromoš.
Tak ako Pán Ježiš povolal apoštolov, aby ho nasledovali, tak aj dnes Ježiš pozýva mladých: ,,Poď za mnou...“ Spomeňme si v modlitbách na všetkých kňazov a vyprosujme im milosti potrebné k ich službe a prosme Ježiša, aby aj dnes mladí ľudia odovzdali svoje životy Kristovi a nasledovali
ho v úplnom zasvätení.
My všetci sme na teba hrdí, tak ostaň stále naším rodákom, buď stále Hromošanom, rad sa tu vracaj, lebo tu sú tvoje korene.
viacBEZPEČNÉ  VIANOCE  A  SILVESTER
21.11.2017

BEZPEČNÉ VIANOCE A SILVESTER

Vianočné sviatky a záver roka spojený so Silvestrom prinášajú so sebou okrem pohody aj nárast výjazdov hasičov a záchranárov a to v súvislosti s požiarmi od ozdobných vianočných osvetľovacích a dekoratívnych svietidiel, ako aj v súvislosti so zábavnou pyrotechnikou. Počas posledných rokov zasahovali hasiči počas sviatkov a na Silvestra najčastejšie pri požiaroch smetných košov, ktoré vznikli dôsledkom odpálenia zábavnej pyrotechniky priamo z kontajnera. Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam a prežili radostné vianočné sviatky a veselého Silvestra odporúčame Vám preto dodržiavať nižie uvedené rady viac


Výsledky volieb vo VÚC 2017
6.11.2017

Výsledky volieb vo VÚC 2017

Ďakujeme všetkým občanom ktorí sa zúčastnili volieb.

Prehľad je spracovaný za obec Hromoš a miestnu časť Kozelec ako celok.

Počet oprávnených voličov: 415
Počet voličov ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 190

Volebná účasť: 45,78 %

Voľba župana:
1. Peter Chudík - 96 hlasov
2. Milan Majerský - 62 hlasov

Voľba poslancov:
1. Peter Bizovský 106 hlasov
2. Peter Sokol 85 hlasov
3. Pavol Chmeliar 74 hlasov
4. Ján Frőhlich 60 hlasov

Podrobnejšie prehľady za okres Stará Ľubovňa a obec Hromoš v prílohe. viac


Rekonštrukcia obecnej knižnice
31.10.2017

Rekonštrukcia obecnej knižnice

„V dnešnom pretechnizovanom svete sa čoraz menej mladých ľudí venuje čítaniu. Je všeobecne známe, že čítanie kníh rozširuje obzory, cvičí pamäť a sústredenie, rozširuje slovnú zásobu, učí nás, pri knihe relaxujeme. Dnešné deti sedia zatvorené v izbe pri počítači. Naším zámerom bolo vytvoriť príťažlivé a kultúrne prostredie s výberom zaujímavých knižných titulov, ktoré by lákalo deti stráviť tam čo najviac času. V spolupráci s jednotou dôchodcov im chceme pripravovať spoločné stretnutia, kde budú starí rodičia čítať svojim vnúčatám, viesť diskusie na rôzne témy. Týmto spôsobom chceme aj našich starších občanov zapojiť do aktivít s mládežou, aby sa necítili odstrkovaní a vylúčený zo spoločnosti.“
Zrealizovali sme :
- materiálne vybavenie miestnosti ,
- nákup kníh
- rekonštrukcia priestorov

Dotácia Slovenskej sporiteľne : 2 600,00 EUR
Celkové náklady : 3 256,50 EUR

viac


JDS - okresný aktív
25.10.2017

JDS - okresný aktív

Pri príležitosti 15.výročia založenia Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov v Starej Ľubovni sa konal Okresný aktív členov a starostov z rôznych obcí. Pri tejto príležitosti bol odovzdaný Diplom p. Bebkovej za doterajšiu prácu pre ZO JDS 3. stupňa. Na stretnutí sa zúčastnil p. Nemec a p. Mergleská, ktorá prevzala diplom za p.Bebkovú, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemohla dostaviť. viac


Záhradka roka 2017
12.10.2017

Záhradka roka 2017

„Letné mesiace sú ako stvorené na posedenie v pekne upravenej záhradke, v tieni stromov, keď sa naokolo vznáša vôňa kvetov, kríkov či trávy“. Už i pred rokom nám v našej súťaži dokázali, že sa vedia o svoje živé poklady pekne postarať a pod ich rukami vznikajú doslova zázraky. Preto sme sa rozhodli, že prišiel čas opäť nachystať fotoaparát, zvečniť vaše oázy pokoja s jazierkami, skalkami a rastlinkami. Je tu vyhodnotenie tohtoročnej súťaže „ Záhradku roka 2017“
Komisia pracovala v tomto zložení: Bc. Maroš Kočiš – starosta, Pavol Nemec, Knapiková Anna, Mergleská Jolana, Vyrosteková Ružena
Umiestnenie: 1.miesto : p. Kočiš, p. Sekeráková, p. Plátková
cena starostu obce : p. Mojcher
cena JDS v Hromoši : p. Mergleská
viac


19.9.2017

Potraviny Goraľ - zmena otváracích hodín

Potraviny Goral oznamujú zmenu otváracích hodín v miestnych potravinách: každú stredu bude prevádzka potravín od 8:00 hod do 12:00 hod. viac


Začiatok školského roka
2.9.2017

Začiatok školského roka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hromoši oznamuje žiakom a rodičom žiakov školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. septembra 2017 o 9.30 hod.Gréckokatolíckou Svätou liturgiou. Viac informácií v prílohe.
viac


UPOZORNENIE - čistička odpadových vôd, kanalizácia
14.8.2017

UPOZORNENIE - čistička odpadových vôd, kanalizácia

Vážení občania,
upozorňujeme Vás, že do verejnej kanalizácie je možné vypúšťať iba splaškové vody z kuchynských drezov a toaliet.
Splachovaním vecí ktoré do kanalizácie nepatria (ako napr. detské plienky, hygienické vložky, vlhčené utierky a kuchynský odpad), vznikajú technické problémy - upchávanie a zanášanie čerpadiel, nádrží a potrubí a tým sa biologický proces stáva nefunkčný.
Toto všetko vedie k zvyšovaniu nákladov na čistenie kanalizácie a odstraňovanie havárií, čo sa môže prejaviť na zvýšenom poplatku na odvádzanie a čistenie odpadovej vody. viac


Čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru
14.8.2017

Čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § n21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa

od 11. augusta 2017 od 10:00 hod. do odvolania.
viac


Pozvánka
4.7.2017

Pozvánka

Slávnosť kultúry LEMKOV - RUSÍNOV v Červenom Kláštore viac


4.7.2017

Oznámenie23.6.2017

Pozvánka

Príjmite pozvanie na vystúpenie známej folklórnej skupiny z Oščadnice viac


Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 22.05.2017
19.5.2017

Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 22.05.2017

ZRODENIE BÁSNIKA DREVA
22.5.2017, 10:00, hájovňa skanzenu pod hradom Ľubovňa
Dušan Jurkovič sa považuje za zakladateľa modernej architektúry na Slovensku. Pokúšal sa o vytvorenie architektonického štýlu, ktorý bol inšpirovaný prvkami ľudovej drevenej architektúry a ornamentom, aj preto si získal prívlastok “básnik dreva”. Na výstave sú prezentované počiatky Jurkovičovej tvorby a súbory nábytku zhotovené podľa jeho návrhov. Výstava je pripravená v spolupráci s českými múzeami v Rožnově pod Radhoštěm a vo Vsetíne.
Výstava potrvá do 30.9.2017.
viac


Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 22.05.2017
19.5.2017

Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 22.05.2017

JANKO LEHOTSKÝ NA HRADE ĽUBOVŇA
22.5.2017, 16:00, renesančný palác hradu Ľubovňa
Janko Lehotský okrem toho, že je známy slovenský hudobník je tiež výtvarníkom. Okrem svojho CD s názvom MOJE MLADŠIE JA predstaví aj svoju zaujímavú výtvarnú tvorbu. Vernisáž výstavy sa uskutoční v priestoroch renesančného paláca hradu Ľubovňa.
viac


Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 21.05.2017
19.5.2017

Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 21.05.2017

NOC NA ĽUBOVNIANSKOM HRADNOM PANSTVE
21.5.2017, 21:00, hrad Ľubovňa
Počas medzinárodnej noci múzeí a galérií Hrad Ľubovňa pre svojich návštevníkov pripravuje Noc
na ľubovnianskom hradnom panstve. Návštevníci sa oboznámia so životom šľachtickej rodiny Raisz, ktorá žila na hrade Ľubovňa od roku 1825 do roku 1880. Táto rodina túžila po sídle hodnom kráľov, avšak život na dlh sa nie vždy vypláca. Vstupy začínajú o 21:00, ohňová show je pripravená na 22:00.
viac