Aktuality

Aktuality

22.03.2018 - Svetový deň vody
21.3.2018

22.03.2018 - Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa 22. marca , Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov i predstaviteľov miestnej samosprávy a pod., že dňa 22.03.2018 (štvrtok) bude poskytnuté na RÚVZ odborné poradenstvo v oblasti otázok zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie pitnou vodou, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov, kvality vody, zdravotné riziká z vody a iné problémy týkajúce sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka. Uvedené informácie je možné získať osobne návštevou na RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni na odd. HŽPZ (prízemie č. dverí 43, 45 alebo telefonicky na číslach: 052/4280133 a 052/4280130).
Zároveň bude zabezpečené bezplatné orientačné vyšetrenie donesených vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov pomocou testovacích prúžkov na stanovenie obsahu dusitanov a dusičnanov.
viacRiaditeľské voľno - ZŠ s MŠ
7.3.2018

Riaditeľské voľno - ZŠ s MŠ

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hromoši oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že v zmysle §150 ods.5 školského zákona udeľuje na deň
09.03.2018( piatok) r i a d i t e ľ s k é v o ľ n o z prevádzkových dôvodov
(prerušenie distribúcie elektriny v obci). Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň bude uzatvorená aj prevádzka materskej školy a školskej jedálne.
viac


Jarné prázdniny - oznam
23.2.2018

Jarné prázdniny - oznam

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hromoš Vám oznamuje, že od 26.02.2018 ( pondelok) do 02.03.2018 (piatok) sú Jarné prázdniny
a prevádzka základnej, materskej školy a Školskej jedálne bude prerušená z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie a prevádzka MŠ a ŠJ po prázdninách začne v pondelok 05.03.2018. viac


Oznam - CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY - Základná škola
19.2.2018

Oznam - CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY - Základná škola

V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky na škole a po predchádzajúcej konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva si dovoľujeme Vám oznámiť, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole sa prerušuje výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Hromoš od 20.02.2018 (utorok) do 23.02.2018 (piatok).
Materská škola je v týchto dňoch v prevádzke bez zmeny a zatvorená bude spoločne so základnou školou až v čase jarných prázdnin – od 26. 02. 2018 do 02.03. 2018.
viac


Pozvánka - "Stíhačky okolo Jakubianky"
19.2.2018

Pozvánka - "Stíhačky okolo Jakubianky"

Občianske združenie Aktívny život a Obec Nová Ľubovňa Vás pozývajú v nedeľu 25.02.2018 na druhý ročník pretekov v behu na lyžiach Stíhačky okolo Jakubianky. Štart je naplánovaný na 10,00 hod. od Bistra Štelka v Novej Ľubovni. Prihlásiť sa môžete online do 22.02.2018 na stránke www.aktivnyzivot.sk Pripravené sú aj sprievodné podujatia, streľba zo vzduchovky a vozenie konským záprahom. Tešíme sa na všetkých súťažiacich, ale aj fanúšikov zimných športov. viac


6. ročník pochodu na bežkách
7.2.2018

6. ročník pochodu na bežkách

Priatelia športu a rodina Prihodová Vás srdečne pozývajú dňa 11.2.2018 na 6. ročník pochodu na bežkách - memorial Fera Príhodu, so zrazom o 10.30 hod. pri pohostinstve na Doline. viac


CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY
6.2.2018

CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hromoši Vám oznamuje, že prevádzka Materskej školy Hromoš bude od 07.02. 2018 do 09.02. 2018 (vrátane)
prerušená z dôvodu rozšírenia chrípkového ochorenia.
Prevádzka Základnej školy ostáva bez zmien.

viac


Sprievodca separovaným zberom
30.1.2018

Sprievodca separovaným zberom

V priloženom letáku nájdete pomôcku - "čo patrí do konkrétneho separovaného zberu". viac


Spevy môjho rodu 2017
30.1.2018

Spevy môjho rodu 2017

Celoslovenský festival spevákov rusínskej ľudovej piesne SPEVY MÔJHO RODU 2017 so svojimi interpretmi a koncertami navštívi toho roku rusínske obce okresu Stará Ľubovňa. V dňoch 1. – 4. februára 2018 sa uskutočnia dva koncerty detských spevákov a následne dva koncerty dospelých.
Na festivale sa na základe regionálnych výberov predstavia účinkujúci z regiónov Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Snina, Sobrance, Stará Ľubovňa, Svidník, Vranov nad Topľou a hostia - rusínski speváci spoza hraníc Slovenska. Úvodný koncert festivalu sa uskutoční v piatok 2. februára v sále Domu kultúry v Kamienke a detských spevákov na ňom bude hudobne sprevádzať ľudová hudba folklórneho súboru Chemlon a ľudová hudba Súkromnej základnej umeleckej školy Kudlovská z Humenného. Začiatok spomínaného koncertu je o 9.00 h. Galakoncert detských spevákov rusínskych ľudových piesni spojený s vyhodnotením a vyhlásením laureáta sa začne v ten istý deň o 12.00 h v Kultúrnom dome v obci Jakubany.
Koncerty dospelých sa uskutočnia v nedeľu 4. februára 2018. Úvodný koncert dospelých interpretov sa uskutoční v Dome kultúry v obci Čirč so začiatkom o 13.30 h a záverečný galakoncert s vyhlásením výsledkov sa uskutoční v Kultúrnom dome v Údole so začiatkom o 17.00 h. Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Úradu vlády SR, program Kultúra národnostných menšín 2017. Hlavným organizátorom podujatia je Rusínska obroda na Slovensku, Vihorlatské múzeum v Humennom, Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni, Prešovský samosprávny kraj, Matica Slovenská v spolupráci s Obcami Čirč, Jakubany, Kamienka a Údol. Vstup na jednotlivé koncerty je bezplatný a organizátori srdečne pozývajú širokú verejnosť.
viac


Pozvánka - 8. ročník pochodu na bežkách v obci Matysová
22.1.2018

Pozvánka - 8. ročník pochodu na bežkách v obci Matysová

Obec Matysová Vás srdečne pozýva na 8. ročník pochodu na bežkách. viac


Požehnané a šťastné Vianočné sviatky!
13.12.2017

Požehnané a šťastné Vianočné sviatky!

Nech čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody v kruhu rodiny a nech nastávajúci rok prinesie Vám všetkým veľa zdravia, šťastia a splnenie tých najtajnejších prianí.
Požehnané sviatky všetkým praje starosta obce Hromoš a poslanci obecného zastupiteľstva. viacPrimičná omša  Gorazda Tomáša Plavnického
23.11.2017

Primičná omša Gorazda Tomáša Plavnického

Pred pár týždňami sme mali mnohí tú milosť, že sme boli svedkami úžasnej duchovnej slávnosti, pri ktorej v Hradci Králové v katedrále Svätého Ducha, vkladaním rúk a modlitbou biskupa Jána Vokala prijal náš rodák Tomáš Plavnický kňazskú vysviacku. Dnes je táto radosť umocnená aj touto slávnostnou primičnou sv. omšou.
Sme radí, že z našej obce pochádza ďalší kňaz a tak rozšíri počet kňazov, ktorí pochádzajú z farnosti Plavnica, do ktorej patrí aj naša filiálka Hromoš.
Tak ako Pán Ježiš povolal apoštolov, aby ho nasledovali, tak aj dnes Ježiš pozýva mladých: ,,Poď za mnou...“ Spomeňme si v modlitbách na všetkých kňazov a vyprosujme im milosti potrebné k ich službe a prosme Ježiša, aby aj dnes mladí ľudia odovzdali svoje životy Kristovi a nasledovali
ho v úplnom zasvätení.
My všetci sme na teba hrdí, tak ostaň stále naším rodákom, buď stále Hromošanom, rad sa tu vracaj, lebo tu sú tvoje korene.
viacBEZPEČNÉ  VIANOCE  A  SILVESTER
21.11.2017

BEZPEČNÉ VIANOCE A SILVESTER

Vianočné sviatky a záver roka spojený so Silvestrom prinášajú so sebou okrem pohody aj nárast výjazdov hasičov a záchranárov a to v súvislosti s požiarmi od ozdobných vianočných osvetľovacích a dekoratívnych svietidiel, ako aj v súvislosti so zábavnou pyrotechnikou. Počas posledných rokov zasahovali hasiči počas sviatkov a na Silvestra najčastejšie pri požiaroch smetných košov, ktoré vznikli dôsledkom odpálenia zábavnej pyrotechniky priamo z kontajnera. Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam a prežili radostné vianočné sviatky a veselého Silvestra odporúčame Vám preto dodržiavať nižie uvedené rady viac