Aktuality

Aktuality

15.6.2018

Oznam VSD: Prerušenie dodávky elektrickej energie

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v obci Hromoš. Rodinné domy od č.d. 40 po č.d. 78 dňa 10. júla 2018 v čase od 07:40 h do 16:00 h. Rodinné domy č.d. 36 a 37 a od č.d. 39 po č.d. 102 dňa 11. júla 2018 v čase od 07:50 h do 16:00 h. Dňa 12. júla 2018 od 07:40 h do 16:00 h a 13. júla 2018 od 07:40 h do 16:00 h rodinné domy od č.d. 40 po č.d. 57, č.d. 193. viacZMENA TELEFÓNNEHO ČÍSLA
5.6.2018

ZMENA TELEFÓNNEHO ČÍSLA

Od 05.06.2018 dochádza k zmene telefónneho čísla na Obecný úrad. Pôvodné telefónne číslo 052 4393411 bolo zrušené. Nové telefónne číslo je 0948 40 48 43. viac
Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov
12.4.2018

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Spoločnosť H+EKO, spol. s r. o. uskutoční v našej obci dňa 17. apríla 2018 o 8.00 hod. zber nefunkčných elektrospotrebičov. Požiadavku na vývoz nefunkčných elektrospotrebičov je potrebné nahlásiť na obecnom úrade a elektrospotrebiče v deň vývozu vyložiť pred svoju bránu. viac


Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019
11.4.2018

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

Základná škola s materskou školou v Hromoši oznamuje v súlade s VZN č. 3/2017 obce o určení miesta a času zápisu do základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky, že ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA, pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční dňa 18. apríla 2018 (streda) od 13.00 hod. v priestoroch Zš s Mš Hromoš.

/1/ Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
/2/ Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
/3/ Na zápis sa dostaví zákonný zástupca s dieťaťom a prinesie rodný list dieťaťa a u detí, ktorých sa to týka aj žiadosť rodiča o odklad povinnej školskej dochádzky.
viac


Jarný deň otvorených dverí v KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka 2018
11.4.2018

Jarný deň otvorených dverí v KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka 2018

V kúpeľoch Smerdžonka si dňa 6. mája 2018 pre všetkých návštevníkov prichystali Jarný deň otvorených dverí, na ktorom predstavia srdce kúpeľov - kúpeľný DOM ZDRAVIA a prameň so zdravou minerálnou vodou Smerdžonka. Súčasťou prehliadky s výkladom bude aj areál kúpeľov so zaujímavými miestami a oddychovými i športovými zónami. Taktiež si budú všetci návštevníci môcť vyskúšať unikát v širokom okolí – vonkajšiu Kneipp terapiu a balančný chodník. V dvoch našich ambulanciách (kožná a pľúcna) budú prebiehať konzultácie s lekármi a vyšetrenia. V spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou vás čaká bohatá ponuka meraní, aby ste sa o sebe a svojom zdraví dozvedeli o čosi viac. Ako si nezaťažovať kĺby a celkovo pohybový aparát či ako správne dýchať sa dozviete prostredníctvom ukážok na našom amfiteátri. Získajte tiež informácie, cenné a praktické rady o tom ako a akú podporu štátu môžete dostať pri chronických ochoreniach kože a dýchacích ciest, ako sa správne stravovať, ale aj ako predchádzať onkologickým ochoreniam. Na seminároch môžete zároveň klásť otázky a diskusia je vítaná. V tento výnimočný deň máte možnosť vyskúšať naše liečebné a relaxačné procedúry s 30 % zľavou. Na záver vás pozývame sláviť sv. liturgiu priamo u nás v kúpeľnom DOME ZDRAVIA.

VSTUP JE VOĽNÝ a teda konzultácií s lekármi, vyšetrení materských znamienok, spirometrického vyšetrenia, rôznych meraní v spolupráci s VšZP, praktických ukážok na amfiteátri a seminárov sa môžete zúčastniť ZADARMO.

Program a viac informácií nájdete na stránke: http://smerdzonka.eu/41-den_otvorenych_dveri viac


Oznam - Veľkonočné prázdniny
27.3.2018

Oznam - Veľkonočné prázdniny

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hromoš Vám oznamuje, že od 29.03.2018 ( štvrtok) do 03.04.2018 (utorok) sú Veľkonočné prázdniny
a prevádzka základnej, materskej školy a Školskej jedálne bude prerušená z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie a prevádzka MŠ a ŠJ po prázdninách začne v stredu 04.04.2018.
viac


Krásne veľkonočné sviatky
27.3.2018

Krásne veľkonočné sviatky

Keďže je to v našej moci,
prajeme Vám k veľkej noci:
veľa vône koláčov,
veľa slušných šibačov,
dobrej vodky do skleničky,
dobrej vody zo studničky.
Požehnané veľkonočné sviatky Vám všetkým praje kolektív zamestnancov obecného úradu.

viac


22.03.2018 - Svetový deň vody
21.3.2018

22.03.2018 - Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa 22. marca , Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov i predstaviteľov miestnej samosprávy a pod., že dňa 22.03.2018 (štvrtok) bude poskytnuté na RÚVZ odborné poradenstvo v oblasti otázok zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie pitnou vodou, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov, kvality vody, zdravotné riziká z vody a iné problémy týkajúce sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka. Uvedené informácie je možné získať osobne návštevou na RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni na odd. HŽPZ (prízemie č. dverí 43, 45 alebo telefonicky na číslach: 052/4280133 a 052/4280130).
Zároveň bude zabezpečené bezplatné orientačné vyšetrenie donesených vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov pomocou testovacích prúžkov na stanovenie obsahu dusitanov a dusičnanov.
viacRiaditeľské voľno - ZŠ s MŠ
7.3.2018

Riaditeľské voľno - ZŠ s MŠ

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hromoši oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že v zmysle §150 ods.5 školského zákona udeľuje na deň
09.03.2018( piatok) r i a d i t e ľ s k é v o ľ n o z prevádzkových dôvodov
(prerušenie distribúcie elektriny v obci). Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň bude uzatvorená aj prevádzka materskej školy a školskej jedálne.
viac


Jarné prázdniny - oznam
23.2.2018

Jarné prázdniny - oznam

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hromoš Vám oznamuje, že od 26.02.2018 ( pondelok) do 02.03.2018 (piatok) sú Jarné prázdniny
a prevádzka základnej, materskej školy a Školskej jedálne bude prerušená z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie a prevádzka MŠ a ŠJ po prázdninách začne v pondelok 05.03.2018. viac


Oznam - CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY - Základná škola
19.2.2018

Oznam - CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY - Základná škola

V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky na škole a po predchádzajúcej konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva si dovoľujeme Vám oznámiť, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole sa prerušuje výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Hromoš od 20.02.2018 (utorok) do 23.02.2018 (piatok).
Materská škola je v týchto dňoch v prevádzke bez zmeny a zatvorená bude spoločne so základnou školou až v čase jarných prázdnin – od 26. 02. 2018 do 02.03. 2018.
viac


Pozvánka - "Stíhačky okolo Jakubianky"
19.2.2018

Pozvánka - "Stíhačky okolo Jakubianky"

Občianske združenie Aktívny život a Obec Nová Ľubovňa Vás pozývajú v nedeľu 25.02.2018 na druhý ročník pretekov v behu na lyžiach Stíhačky okolo Jakubianky. Štart je naplánovaný na 10,00 hod. od Bistra Štelka v Novej Ľubovni. Prihlásiť sa môžete online do 22.02.2018 na stránke www.aktivnyzivot.sk Pripravené sú aj sprievodné podujatia, streľba zo vzduchovky a vozenie konským záprahom. Tešíme sa na všetkých súťažiacich, ale aj fanúšikov zimných športov. viac


6. ročník pochodu na bežkách
7.2.2018

6. ročník pochodu na bežkách

Priatelia športu a rodina Prihodová Vás srdečne pozývajú dňa 11.2.2018 na 6. ročník pochodu na bežkách - memorial Fera Príhodu, so zrazom o 10.30 hod. pri pohostinstve na Doline. viac


CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY
6.2.2018

CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hromoši Vám oznamuje, že prevádzka Materskej školy Hromoš bude od 07.02. 2018 do 09.02. 2018 (vrátane)
prerušená z dôvodu rozšírenia chrípkového ochorenia.
Prevádzka Základnej školy ostáva bez zmien.

viac


Sprievodca separovaným zberom
30.1.2018

Sprievodca separovaným zberom

V priloženom letáku nájdete pomôcku - "čo patrí do konkrétneho separovaného zberu". viac


Spevy môjho rodu 2017
30.1.2018

Spevy môjho rodu 2017

Celoslovenský festival spevákov rusínskej ľudovej piesne SPEVY MÔJHO RODU 2017 so svojimi interpretmi a koncertami navštívi toho roku rusínske obce okresu Stará Ľubovňa. V dňoch 1. – 4. februára 2018 sa uskutočnia dva koncerty detských spevákov a následne dva koncerty dospelých.
Na festivale sa na základe regionálnych výberov predstavia účinkujúci z regiónov Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Snina, Sobrance, Stará Ľubovňa, Svidník, Vranov nad Topľou a hostia - rusínski speváci spoza hraníc Slovenska. Úvodný koncert festivalu sa uskutoční v piatok 2. februára v sále Domu kultúry v Kamienke a detských spevákov na ňom bude hudobne sprevádzať ľudová hudba folklórneho súboru Chemlon a ľudová hudba Súkromnej základnej umeleckej školy Kudlovská z Humenného. Začiatok spomínaného koncertu je o 9.00 h. Galakoncert detských spevákov rusínskych ľudových piesni spojený s vyhodnotením a vyhlásením laureáta sa začne v ten istý deň o 12.00 h v Kultúrnom dome v obci Jakubany.
Koncerty dospelých sa uskutočnia v nedeľu 4. februára 2018. Úvodný koncert dospelých interpretov sa uskutoční v Dome kultúry v obci Čirč so začiatkom o 13.30 h a záverečný galakoncert s vyhlásením výsledkov sa uskutoční v Kultúrnom dome v Údole so začiatkom o 17.00 h. Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Úradu vlády SR, program Kultúra národnostných menšín 2017. Hlavným organizátorom podujatia je Rusínska obroda na Slovensku, Vihorlatské múzeum v Humennom, Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni, Prešovský samosprávny kraj, Matica Slovenská v spolupráci s Obcami Čirč, Jakubany, Kamienka a Údol. Vstup na jednotlivé koncerty je bezplatný a organizátori srdečne pozývajú širokú verejnosť.
viac