Úradná tabuľa

Názov Dátum
Rozhodnutie 23.05.2017
Deň narcisov 10.04.2017
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Hromoši 17.01.2017
Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO 09.01.2017
"Územný plán Prešovského samosprávneho kraja" - správa o hodnotení 15.10.2016
Verejné prerokovanie Konceptu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja 30.08.2016
Vyhodnotenie štandardov kvality 22.06.2016
Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020" 04.05.2016
Stavebné povolenie 05.04.2016
Oznámenie o začatí územného konania spojené so stavebným konaním a nariadenie ústneho konania 21.03.2016
Zníženie alebo odpustenie poplatku za tuhý komunálny odpad v roku 2016 14.01.2016
"Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 20147 - 2020" 13.01.2016
Termíny vývozu TKO a srparovaného zberu pre rok 2016 14.12.2015
Elektronická adresa 04.12.2015
Rozhodnutie o umiestnení stavby 27.11.2015
Oznámenie o vyhlásení volieb do Národnej rady SR 13.11.2015
Stavebné povolenie 11.11.2015
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho konania verejnou vyhláškou 30.10.2015
Oznámenie o začatí územného konania spojené so stavebným konaním a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou 02.10.2015
Výberové konanie na obsadenie miesta riatieľa Základnej školy s materskou školou v Hromoši 27.08.2015