Úradná tabuľa

Názov Dátum
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2018 30.11.2017
Rozhodnutie o umiestnení stavby 25.10.2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 06.10.2017
Oznámenie o začatí územného donania a nariadenie ústneho konania vrejnou vyhláškou 22.09.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebej komisie 21.08.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 14.08.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2017 01.08.2017
Oznámenie o začatí územného konania spojené so stavebným konaním a nariadenie ústneho konania 20.07.2017
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Hromoši 20.06.2017
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce - 24.07.2017 01.06.2017
Rozhodnutie 23.05.2017
Deň narcisov 10.04.2017
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Hromoši 17.01.2017
Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO 09.01.2017
"Územný plán Prešovského samosprávneho kraja" - správa o hodnotení 15.10.2016
Verejné prerokovanie Konceptu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja 30.08.2016
Vyhodnotenie štandardov kvality 22.06.2016
Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020" 04.05.2016
Stavebné povolenie 05.04.2016
Oznámenie o začatí územného konania spojené so stavebným konaním a nariadenie ústneho konania 21.03.2016