Komisie

Priestupková komisia

Viera Dziaková Dronzeková, Mgr., Bc.                        

Martin Bebko,                                       

Ján Ženčuch,                              

Sandra Lukačovská, Bc.                                    

Peter Pekľanský,                        

Peter Hricko, Bc.                        

Jozef Bujnovský,

 

Priestupková komisia po zmene poslancov:

Viera Dziaková Dronzeková, Mgr., Bc.                        

Martin Bebko,                                       

Ján Ženčuch,                              

Pavol Hudák                                    

Peter Pekľanský,                        

Peter Hricko, Bc.                        

Jozef Bujnovský,

Komisia o ochrane verejného záujmu :

Predseda: Bebko Martin

Členovia:

Viera Dziaková Dronzeková, Mgr., Bc.                              

Ján Ženčuch,                        

Sandra Lukačovská, Bc.                                          

Peter Pekľanský,                  

Peter Hricko, Bc.                              

Jozef Bujnovský

 

Komisia o ochrane verejného záujmu po zmene poslancov:

Predseda: Bebko Martin

Členovia:

Viera Dziaková Dronzeková, Mgr., Bc.                              

Ján Ženčuch,                        

Pavol Hudák                                         

Peter Pekľanský,                  

Peter Hricko, Bc.                              

Jozef Bujnovský

Komisia vejerného poriadku

 Predseda: Pekľanský Peter

Členovia :

Viera Dziaková Dronzeková, Mgr., Bc.                              

Martin Bebko,                                             

Ján Ženčuch,                        

Sandra Lukačovská, Bc.                                          

Peter Hricko, Bc.                              

Jozef Bujnovský,

 

Komisia vejerného poriadku po zmene poslancov:

Predseda: Pekľanský Peter

Členovia :

Viera Dziaková Dronzeková, Mgr., Bc.                              

Martin Bebko,                                             

Ján Ženčuch,                        

Pavol Hudák                                          

Peter Hricko, Bc.                              

Jozef Bujnovský,