Komisie

Komisia na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim pre kat. územie Hromoš

Predseda:

 • Maroš Kočiš (člen vyslaný obcou)

Členovia:

 • Ing. Jozef Derevjaník (zástupca za SK)
 • Bc. Andrej Chovanec (zástupca za OPÚ)
 • p. Ján Bartko (zástupca za SPF)
 • Ing. Ľuboslav Kolesár (zástupca za Lesy SR š.p.)
 • Štefan Pištej (zástupca vlastníkov pozemkov)
 • Vincent Bebko (zástupca vlastníkov pozemkov)
 • JUDr. František Paralič (ObÚ Stará Ľubovňa)

PROTIPOVODŇOVÁ KOMISIA

 • Prihoda Peter
 • Bujnovský Jozef
 • Pekľanský Peter
 • Mačugová Ľubomíra

PRIESTUPKOVÁ KOMISIA

 • Ženčuch Ján
 • Bebko Ján
 • Bebko Ján