Vitajte na stránkach obce Hromoš

UPOZORNENIE - čistička odpadových vôd, kanalizácia
14.8.2017

UPOZORNENIE - čistička odpadových vôd, kanalizácia

Vážení občania,
upozorňujeme Vás, že do verejnej kanalizácie je možné vypúšťať iba splaškové vody z kuchynských drezov a toaliet.
Splachovaním vecí ktoré do kanalizácie nepatria (ako napr. detské plienky, hygienické vložky, vlhčené utierky a kuchynský odpad), vznikajú technické problémy - upchávanie a zanášanie čerpadiel, nádrží a potrubí a tým sa biologický proces stáva nefunkčný.
Toto všetko vedie k zvyšovaniu nákladov na čistenie kanalizácie a odstraňovanie havárií, čo sa môže prejaviť na zvýšenom poplatku na odvádzanie a čistenie odpadovej vody. viac


Čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru
14.8.2017

Čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § n21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa

od 11. augusta 2017 od 10:00 hod. do odvolania.
viac


Pozvánka
4.7.2017

Pozvánka

Slávnosť kultúry LEMKOV - RUSÍNOV v Červenom Kláštore viac


4.7.2017

Oznámenie


23.6.2017

23.6.2017

Príjmite pozvanie na vystúpenie známej folklórnej skupiny z Oščadnice viac


Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 22.05.2017
19.5.2017

Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 22.05.2017

ZRODENIE BÁSNIKA DREVA
22.5.2017, 10:00, hájovňa skanzenu pod hradom Ľubovňa
Dušan Jurkovič sa považuje za zakladateľa modernej architektúry na Slovensku. Pokúšal sa o vytvorenie architektonického štýlu, ktorý bol inšpirovaný prvkami ľudovej drevenej architektúry a ornamentom, aj preto si získal prívlastok “básnik dreva”. Na výstave sú prezentované počiatky Jurkovičovej tvorby a súbory nábytku zhotovené podľa jeho návrhov. Výstava je pripravená v spolupráci s českými múzeami v Rožnově pod Radhoštěm a vo Vsetíne.
Výstava potrvá do 30.9.2017.
viac


Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 22.05.2017
19.5.2017

Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 22.05.2017

JANKO LEHOTSKÝ NA HRADE ĽUBOVŇA
22.5.2017, 16:00, renesančný palác hradu Ľubovňa
Janko Lehotský okrem toho, že je známy slovenský hudobník je tiež výtvarníkom. Okrem svojho CD s názvom MOJE MLADŠIE JA predstaví aj svoju zaujímavú výtvarnú tvorbu. Vernisáž výstavy sa uskutoční v priestoroch renesančného paláca hradu Ľubovňa.
viac


Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 21.05.2017
19.5.2017

Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 21.05.2017

NOC NA ĽUBOVNIANSKOM HRADNOM PANSTVE
21.5.2017, 21:00, hrad Ľubovňa
Počas medzinárodnej noci múzeí a galérií Hrad Ľubovňa pre svojich návštevníkov pripravuje Noc
na ľubovnianskom hradnom panstve. Návštevníci sa oboznámia so životom šľachtickej rodiny Raisz, ktorá žila na hrade Ľubovňa od roku 1825 do roku 1880. Táto rodina túžila po sídle hodnom kráľov, avšak život na dlh sa nie vždy vypláca. Vstupy začínajú o 21:00, ohňová show je pripravená na 22:00.
viac