Vitajte na stránkach obce Hromoš

Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 22.05.2017
19.5.2017

Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 22.05.2017

ZRODENIE BÁSNIKA DREVA
22.5.2017, 10:00, hájovňa skanzenu pod hradom Ľubovňa
Dušan Jurkovič sa považuje za zakladateľa modernej architektúry na Slovensku. Pokúšal sa o vytvorenie architektonického štýlu, ktorý bol inšpirovaný prvkami ľudovej drevenej architektúry a ornamentom, aj preto si získal prívlastok “básnik dreva”. Na výstave sú prezentované počiatky Jurkovičovej tvorby a súbory nábytku zhotovené podľa jeho návrhov. Výstava je pripravená v spolupráci s českými múzeami v Rožnově pod Radhoštěm a vo Vsetíne.
Výstava potrvá do 30.9.2017.
viac


Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 22.05.2017
19.5.2017

Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 22.05.2017

JANKO LEHOTSKÝ NA HRADE ĽUBOVŇA
22.5.2017, 16:00, renesančný palác hradu Ľubovňa
Janko Lehotský okrem toho, že je známy slovenský hudobník je tiež výtvarníkom. Okrem svojho CD s názvom MOJE MLADŠIE JA predstaví aj svoju zaujímavú výtvarnú tvorbu. Vernisáž výstavy sa uskutoční v priestoroch renesančného paláca hradu Ľubovňa.
viac


Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 21.05.2017
19.5.2017

Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 21.05.2017

NOC NA ĽUBOVNIANSKOM HRADNOM PANSTVE
21.5.2017, 21:00, hrad Ľubovňa
Počas medzinárodnej noci múzeí a galérií Hrad Ľubovňa pre svojich návštevníkov pripravuje Noc
na ľubovnianskom hradnom panstve. Návštevníci sa oboznámia so životom šľachtickej rodiny Raisz, ktorá žila na hrade Ľubovňa od roku 1825 do roku 1880. Táto rodina túžila po sídle hodnom kráľov, avšak život na dlh sa nie vždy vypláca. Vstupy začínajú o 21:00, ohňová show je pripravená na 22:00.
viac


Deň matiek
12.5.2017

Deň matiek

Všetky kvety do rúk mamy,
vkladám ako drahokamy.
Za jej lásku plnú nehy,
za zelené detské brehy.
Za jej štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko. viac
Krásne veľkonočné sviatky
13.4.2017

Krásne veľkonočné sviatky

Keďže je to v našej moci,
prajeme Vám k veľkej noci:
veľa vône koláčov,
veľa slušných šibačov,
dobrej vodky do skleničky,
dobrej vody zo studničky.
Požehnané veľkonočné sviatky Vám všetkým praje kolektív zamestnancov obecného úradu.

viac


Predchádzajme vzniku požiaru
30.3.2017

Predchádzajme vzniku požiaru

Vážení občania, milá mládež,
najviac požiarov vzniká v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru každý rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri spaľovaní odpadov zo záhrad a vypaľovania trávy.

Z uvedených dôvodov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz :

- vypaľovania suchej trávy, krovia a iných organických zvyškov - odpadov,
- fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch,
- zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť.
Okresné riaditeľstvo môže za priestupky na úseku ochrany pred požiarmi uložiť v blokovom konaní priamo na mieste pokutu do výšky 100 €. V priestupkovom konaní môže byť uložené pokarhanie alebo pokuta v rozmedzí 99 € až 331€.

viac

     
     

Úradná tabuľa

23.5.2017

Rozhodnutie

dodatočné povolenie stavby

10.4.2017

Deň narcisov

Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí sa zapojili do zbierky dňa 7.4.2017 na deň narcisov, ktorý organizovala ZŠ s MŠ Hromoš kde sa vyzbieralo 258,55 EUR.

22.6.2016

Vyhodnotenie štandardov kvality

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za rok 2015 pre obec Hromoš

Fotogaléria

Hlavný oltár - Ikonostas
Hlavný oltár - Ikonostas