Vitajte na stránkach obce Hromoš

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov
12.9.2018

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov netreba nikde nosiť.
Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou.
V prípade potreby sú pracovníci spoločnosti H+EKO pripravení pomôcť pri vynesení rozmernejších alebo ťažších spotrebičov všetkého druhu priamo z pivníc, dvorov, garáži alebo povál.
Zvoz sa uskutoční:
18.9. 2018
v čase o 9:30 hod.
Upozornenie: Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený až v najbližšom termíne zberu.
viac


30.8.2018

Pozvánka

Hojdič café v spolupráci DP – Zvarmont Vás srdečné pozývajú na tuning
šou, ktorá odštartuje už tento piatok o 21. hodine na letisku v Plavči.
Vo večernom programe sa Vám predstavia DJ Petrix, Rolland z Čirča,
Hudobná skupina Dynamix a hostia večera Mafia Corner (Mafia Korner) a
DJ-ka Tamira. Sobotňajší celodenný program odštartuje už o 9 hodine
šprintom registrovaných áut, chýbať nebude výstava áut, prezentácia
offroad (ofroud) či ukážka majstra Slovenska v motokrose Samuela
Struka. Návštevníci si budú mať možnosť vyskúšať let helikoptérou,
povoziť sa na BVP vozidle, pre deti bude pripravená detská zóna,
kolotoče a bohaté občerstvenie. Vo večernom programe sa predstaví DJ
Snowman (Snowmen), DJ Dany White (Deny Vajt), rocková skupina Mobile, MD
Music (Mjusic) a hosť večera Emily a Justice (džajstis). Tešiť sa
môžete aj na polnočný ohňostroj. Tešíme sa na Vás už tento piatok a
sobotu na letisku v Plavči. viac


28.8.2018

Pozvánka na benefičný koncert Sisi Sklovskej

Dňa 13. septembra 2018 o 20:00 hod. sa v atmosfére nočného Hradu Ľubovňa uskutoční benefičný koncert Sisi Sklovskej na záchranu portrétu cisárovnej Márie Terézie.
Výťažok z benefičného koncertu bude použitý na reštaurovanie jej portrétu, ktorý sa nachádza v zbierkovom fonde Ľubovnianskeho múzea.
Mária Terézia bola kľúčovou postavou v politike 18. storočia v Európe a Habsburskej monarchii priniesla jednotnosť. Bola považovaná za jednu z najschopnejších panovníčok vtedajších krajín. Jej manželom bol František I. Lotrinský. Spolu mali 16 detí. Jej osobnosť je spätá s Hradom Ľubovňa.

Ďakujeme, že účasťou na koncerte prispejete k záchrane tohto umeleckého diela. viac


23.8.2018

Pozvánka:Farmárske podujatie pod názvom Farmár Fest

Združenie Spiš v spolupráci so Zväzom chovateľov oviec a kôz a expozíciou Nestville Park Vás srdečne pozýva na farmárske podujatie pod názvom Farmár Fest. Uskutoční sa v Nestville Parku 1. septembra 2018 od 10.00 hod. a slávnostne ho otvorí krojovaný sprievod dožinkovým vencom.
Podujatie bude obohatené o atraktívne predvádzanie až šiestich národných plemien oviec a kôz, prezentáciu hovädzieho dobytka, drobnochovu a králikov či výstavu poľnohospodárskej techniky. Spoznáte aj výnimočného barana, ktorý si zahrá v pokračovaní novej legendárnej rozprávky Perinbaba. Naslovovzatí odborníci poskytnú všetkým záujemcom odborné rady a podelia sa so svojimi skúsenosťami. Počas celého podujatia budú môcť návštevníci hlasovať za najkrajšie zviera Farmár Festu v kategóriách ako hovädzí dobytok, drobnochov a ovce a kozy.
V priestoroch Nestville Parku bude opäť prebiehať Tradičný trh zameraný predovšetkým na prezentáciu a propagáciu pravých slovenských výrobkov od regionálnych producentov, ktoré budete môcť nielen ochutnať, ale aj zakúpiť. Výrobu tradičnej slovenskej bryndze, hrudkového syra a syrových korbáčikov priblíži bača Štefan Črep z Liptovskej Lúžnej. V ponuke bude aj pastovaný med špičkovej kvality, ktorý na tohtoročnom Agrokomplexe v Nitre vyhral 1. miesto v kategórií pastovaný med. Tradičné ľudové remeslá budú prezentovať zruční výrobcovia z nášho okresu.
O dokonalý zážitok sa postará Nestville Rodeo Show, počas ktorej dvadsiati jazdci na koňoch zmerajú svoje sily v atraktívnych disciplínach. Budete tiež svedkami exkluzívneho akrobatického vystúpenia jazdcov na cválajúcich koňoch z klubu Lieskovany.
Príďte si vychutnať pravú farmársku atmosféru a podporiť prácu našich poľnohospodárov a spracovateľov v sobotu 1. septembra 2018 do Nestville Parku! viac


23.8.2018

Registrácia žiadosti o nenávratný finančný príspevok

V rámci Programu rozvoja vidieka SR 201-2020 bola podaná žiadosť na rekonštrukciu Domu kultúry v Hromoši - interiér, s názvom projektu : "Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Hromoš - Kultúrny dom".
Žiadosť bola podaná na Pôdohospodársku platobnú agentúru, sekcia projektových podpor, Ministerstvo životného prostredia. viac


Pozvánka na odpustovú slávnosť v Kozelci
16.8.2018

Pozvánka na odpustovú slávnosť v Kozelci

Pozývame Vás na odpustovú slávnosť v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Kozelci dňa 19.8.2018. viac


14.8.2018

Schválená dotácia Ministerstva financií SR

Schválená dotácia na čiastočnú úhradu výdavkov akcie : "Dom nádeje - rekonštrukcia" z Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 13 500,00 €.
Ďakujeme viac


23.7.2018

Putovanie ikony krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky

Prešovská archieparchia ako aj celá Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku sa pripravuje na slávenie 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie.
Pri tejto príležitosti putuje ikona krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky po všetkých farnostiach. Dnes (23.7.2018) bola vystavená aj v našom gréckokatolíckom chráme sv. Lukáša viac

     
     

Úradná tabuľa

30.8.2018

Oznám ZŠ s MŠ v Plavnici

Oznamujeme rodičom a žiakom, že nový školský rok začneme slávnostnou sv. omšou 3.septembra o 8:00 hod. V daný deň je možné prihlásiť sa na obedy, ktoré budú podávané od utorka. Žiaci sa dozvedia pokyny, čo si majú priniesť na ďalší deň. Prváčikovia strávia svoj prvý veľký deň aj v škole so svojou pani učiteľkou.

Tešíme sa na Vás

30.8.2018

Oznám ZŠ s MŠ v Hromoš

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hromoši oznamuje žiakom ZŠ, deťom MŠ a ich zákonným zástupcom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční
3. septembra 2018 o 9.30 hod.
v areáli školy

27.8.2018

Vymenovanie člena miestnej volebnej komisie

Oznámenie o vymenovaní člena miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 za obec Hromoš

23.8.2018

Oznámenie o zriadení emailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miest.volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Obec Hromoš, 065 45 Hromoš č. 114, IČO: 00328809,
v zastúpení starostom obce – Bc. Marošom Kočišom,
Vám oznamuje, že na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 je zriadená emailová adresa : starosta@hromos.sk

19.7.2018

Správa k návrhu "Územný plán obce Bajerovce"

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, informuje o správe o hodnotení strategického dokumentu - návrh.
Akékoľvek pripomienky môžte doručiť v písomnom stanovisku *Okresnému úradu Sabinov do 21 dní od jeho zverejnenia.
Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Bajerovce" je zverejnená na webovom sídle MŽP SR http://enviroportal. sk v časti EIA/SEA

10.7.2018

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.
Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (v prílohe).

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zároveň zverejňujeme informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obce podľa osobitného predpisu (zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov) zverejnia informáciu aj v jazyku národnostnej menšiny.

Vzor informácie je uverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?oso18_vzory1

28.6.2018

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a
rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa
§19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP310010K970 zo dňa 17.04.2018, v súlade
s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu
uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom
súkromnoprávnym

28.6.2018

"Kompostovanie v mikroregióne Minčol"

Združenie obcí mikroregiónu Minčol informuje o realizácii projekt s názvom „Kompostovanie
v mikroregióne Minčol“. Tento projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia a spolufinancovaní zo zdrojov EÚ – Kohézny fond.

Fotogaléria

8. ročník okresných športových hier seniorov v Plavnici - 17.6.2014
8. ročník okresných športových hier seniorov v Plavnici - 17.6.2014