Vitajte na stránkach obce Hromoš

Benefičný koncert
19.11.2018

Benefičný koncert

Agentúra Čviro Vás srdečne pozýva na unikatný - benefičný koncert ktorý sa koná v Starej Ľubovni, bude výnimočný.
Výťažok ide chorým deťom.
viac


13.11.2018

Protokol o skúške vody

Dňa 9.10.2018 bola vykonaná podrobná skúšaná vzorka vody v Kozelci - vodovodná sieť. Výsledky sú veľmi dobré, voda vyhovuje. viac


Oslavy 50. výročia založenia okresu Stará Ľubovňa
25.10.2018

Oslavy 50. výročia založenia okresu Stará Ľubovňa

Okres Stará Ľubovňa v týchto dňoch oslavuje 50 rokov od svojho opätovného vzniku. Pri tejto príležitosti prebehne slávnostná prezentácia publikácie "Stará Ľubovňa - región mnohých kultúr na rozhraní Spiša a Šariša". viac


25.10.2018

Bezpečná vykurovacia sezóna 2018 / 2019

Vážení občania.

Počas vykurovacieho obdobia evidujú hasiči každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných i bytových domoch. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov ako napr. vyhorenie sadzí v komíne, narušená celistvosť komína prípadne dymovodu a pod. Nemalý podiel na požiaroch má aj neporiadok v kotolni a v sklade paliva.
Najčastejším miestom, kde dochádza k požiarom rodinných domov sú práve komínové telesá. Nasleduje za nimi požiar kotolne a skladu paliva. V priebehu niekoľkých minút môže byť zničený celý dom.

Počas požiaru je objekt namáhaný sálavým teplom, ale aj splodinami horenia, ktoré stúpajú smerom nahor a môžu objekt poškodiť ešte niekoľko podlaží nad samotným priestorom, kde požiar vznikol. Splodiny horenia sú mimoriadne nebezpečné pre zdravie a život človeka.
Opatrnosti v týchto prípadoch nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné konštrukcie patria k najviac namáhaným častiam stavby. Životnosť komína je najviac ohrozovaná prudkými zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi a agresívnymi kondenzátmi spalín horenia.

Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu sú nasledovné:

-pri používaní plynových spotrebičov je vhodné zamerať sa na čistotu komínových prieduchov
na zabezpečenie dobrého ťahu komína. Zároveň je nutné vykonávať všetky revízne prehliadky,
aby nedošlo k úniku plynu a následnej intoxikácii alebo výbuchu,

-pri používaní tuhého paliva dochádza k zaneseniu komína a tým prudko rastie nebezpečenstvo
vznietenia sadzí, ktoré je preto potrebné pravidelne odstraňovať,

-nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávajte ich bez dozoru,


-v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky,

-otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami,

-podlaha okolo otvorov v komíne musí byť z nehorľavého materiálu, alebo ju treba chrániť
nehorľavou ochrannou podložkou do vzdialenosti najmenej 600 mm od okrajov otvorov,

-jednovrstvové murované komíny treba omietnuť až do úrovne strešnej krytiny a to aj pod
oplechovaním, alebo iným lemovaním,

-kontrolujte funkčnosť zariadení zabezpečujúcich prívod vzduchu do kotolne,

-vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. musia byť umiestnené iba na nehorľavej
podložke,

-nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,

-nespaľujte domáci odpad, plasty a iné vysoko horľavé látky, ktoré zvyšujú riziko požiaru,
(odpad a plasty je zakázané likvidovať spaľovaním a to aj na otvorenom priestranstve)

-do kotlov, kachieľ a krbov patrí len určené palivo,

-nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do
nerozbitnej plno stenovej nádoby z nehorľavého materiálu,

-akýkoľvek spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave,

-dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte iba schválené spotrebiče,

-nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu,

-neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály,

-nenechávajte bez dozoru deti v blízkosti palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov,
elektrických a iných spotrebičov, ako aj v blízkosti otvoreného ohňa,

-dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín,
kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.


Každý majiteľ, alebo užívateľ rodinného domu si musí v prvom rade uvedomiť, že za celkový technický stav komínov a ich údržbu zodpovedá on sám. Jeho povinnosťou je zabezpečovať ich pravidelné čistenie a kontrolu. Majiteľ je povinný zabezpečiť aj odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou a to:
-pred pripojením spotrebiča na komín,
-pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj
tepla,
-pri zmene druhu paliva,
-po stavebných úpravách na telese komína.


Čistenie komínov, kontrolu celkového technického stavu, ako aj ich odborné preskúšanie odporúčajú hasiči ponechať iba na odborníkov.
Pamätajte, čas venovaný údržbe komínov a dymovodov, ako aj dodržiavanie pravidiel bezpečnej manipulácie so spotrebičmi sa Vám mnohonásobne vyplatí.
Dôsledné dodržiavanie uvedených opatrení Vám ochránia zdravie a majetok pred požiarmi. Hasiči sú pripravení Vám odborne poradiť aj v danej problematike.


V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte Hasičský a záchranný zbor na linku č.150 alebo na linku tiesňového volania č.112. Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút – po ohlásení je pomoc na ceste.
viac


Pozorovanie hviezd na Hrade Ľubovňa
3.10.2018

Pozorovanie hviezd na Hrade Ľubovňa

Dňa 5. októbra 2018 sa na Hrade Ľubovňa uskutoční pozorovanie nočnej oblohy. Návštevníci si budú môcť skutočné hviezdy pozrieť v čase od 17:00 - 20:00 hod. Dňa 5. októbra 2018 sa na Hrade Ľubovňa uskutoční pozorovanie nočnej oblohy. Návštevníci si budú môcť skutočné hviezdy pozrieť v čase od 17:00 - 20:00 hod. Pozorovanie hviezd sa uskutoční pod odborným dohľadom astronómov z Vihorlatskej hvezdárne z Humenného. Vďaka prenosnému digitálnemu planetáriu nám predstavia aj súhvezdie "Sobieskeho štít", ktoré nie je od nás viditeľné. sa uskutoční pod odborným dohľadom astronómov z Vihorlatskej hvezdárne z Humenného. Vďaka prenosnému digitálnemu planetáriu nám predstavia aj súhvezdie "Sobieskeho štít", ktoré nie je od nás viditeľné. viac


3.10.2018

Ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo informačné letáky o tom, ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu, ako si v doma môžete vyrobiť kvalitný kompost a využiť ho, ako funguje komunitné kompostovanie, ako využiť biologický rozložiteľný odpad na záhrade a 10 tipov ako neplytvať potravinami.

Leták:
http://www.minzp.sk/files/odbor-odpadoveho-hospodarstva/kompostovanie.pdf viac


24.9.2018

Kandidáti na poslancov obce Hromoš

Kandidáti poslancov obce Hromoš pre voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom Národnej rady Slovenskej republiky na 10. novembra 2018:
1. Martin Bebko, 46 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Michal Bebko, Bc., 24 r., študent, Slovenská národná strana
3. Jozef Bujnovský, 52 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia
4. Viera Dziaková Dronzeková, Mgr., Bc., 49 r., zdravotná sestra, Kresťanskodemokratické hnutie
5. Peter Hricko, Bc., 34 r., SZČO, Slovenská národná strana
6. Pavol Hudák, 22 r., študent, Slovenská národná strana
7. Peter Knapík, 24 r., kuchár, Slovenská národná strana
8. Zdenko Knapík, 52 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia
9. Anna Knapíková, 64 r., dôchodkyňa, Slovenská národná strana
10. Sandra Lukačovská, Bc., 23 r., študentka, nezávislá kandidátka
11. Matúš Murcko, 24 r., študent, Slovenská národná strana
12. Peter Peklanský, 31 r., operátor výroby, Slovenská národná strana
13. Anna Pištejová, 54 r., ekonómka, Smer – sociálna demokracia
14. Ľubomír Plavnický, 33 r., SZČO, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Nova, Občianska konzervatívna strana, Spolu – občianska demokracia
15. Ján Ženčuch, 58 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia


viac


24.9.2018

Kandidáti na starostu obce Hromoš

Kandidáti starostu obce Hromoš pre voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom Národnej rady Slovenskej republiky na 10. novembra 2018:

1. Maroš Kočiš, Bc., 36 r., starosta obce,
Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

2. František Mojcher, Ing., 43 r., riaditeľ výroby, Spolu – občianska demokracia, Sloboda a Solidarita, Obyčajný ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Nova
viac

     
     

Úradná tabuľa

23.11.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2019-2021

V zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obec Hromoš zverejňuje návrh Rozpočtu obce na rok 2019 a návrh Viacročného rozpočtu obce na roky 2019-2021

22.11.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019

Obec Hromoš zverejňuje návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 v zmysle §18f písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov.

20.11.2018

Oznám VSD :Prerušenie distribúcie elektriny

Z dôvodu prác s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny a to 14.12.2018 od 7,30 hod. do 16,00 hod. od č.d. 40 po č.d. 78

30.8.2018

Oznám ZŠ s MŠ v Plavnici

Oznamujeme rodičom a žiakom, že nový školský rok začneme slávnostnou sv. omšou 3.septembra o 8:00 hod. V daný deň je možné prihlásiť sa na obedy, ktoré budú podávané od utorka. Žiaci sa dozvedia pokyny, čo si majú priniesť na ďalší deň. Prváčikovia strávia svoj prvý veľký deň aj v škole so svojou pani učiteľkou.

Tešíme sa na Vás

Fotogaléria