Vitajte na stránkach obce Hromoš


Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov
12.4.2018

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Spoločnosť H+EKO, spol. s r. o. uskutoční v našej obci dňa 17. apríla 2018 o 8.00 hod. zber nefunkčných elektrospotrebičov. Požiadavku na vývoz nefunkčných elektrospotrebičov je potrebné nahlásiť na obecnom úrade a elektrospotrebiče v deň vývozu vyložiť pred svoju bránu. viac


Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019
11.4.2018

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

Základná škola s materskou školou v Hromoši oznamuje v súlade s VZN č. 3/2017 obce o určení miesta a času zápisu do základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky, že ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA, pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční dňa 18. apríla 2018 (streda) od 13.00 hod. v priestoroch Zš s Mš Hromoš.

/1/ Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
/2/ Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
/3/ Na zápis sa dostaví zákonný zástupca s dieťaťom a prinesie rodný list dieťaťa a u detí, ktorých sa to týka aj žiadosť rodiča o odklad povinnej školskej dochádzky.
viac


Jarný deň otvorených dverí v KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka 2018
11.4.2018

Jarný deň otvorených dverí v KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka 2018

V kúpeľoch Smerdžonka si dňa 6. mája 2018 pre všetkých návštevníkov prichystali Jarný deň otvorených dverí, na ktorom predstavia srdce kúpeľov - kúpeľný DOM ZDRAVIA a prameň so zdravou minerálnou vodou Smerdžonka. Súčasťou prehliadky s výkladom bude aj areál kúpeľov so zaujímavými miestami a oddychovými i športovými zónami. Taktiež si budú všetci návštevníci môcť vyskúšať unikát v širokom okolí – vonkajšiu Kneipp terapiu a balančný chodník. V dvoch našich ambulanciách (kožná a pľúcna) budú prebiehať konzultácie s lekármi a vyšetrenia. V spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou vás čaká bohatá ponuka meraní, aby ste sa o sebe a svojom zdraví dozvedeli o čosi viac. Ako si nezaťažovať kĺby a celkovo pohybový aparát či ako správne dýchať sa dozviete prostredníctvom ukážok na našom amfiteátri. Získajte tiež informácie, cenné a praktické rady o tom ako a akú podporu štátu môžete dostať pri chronických ochoreniach kože a dýchacích ciest, ako sa správne stravovať, ale aj ako predchádzať onkologickým ochoreniam. Na seminároch môžete zároveň klásť otázky a diskusia je vítaná. V tento výnimočný deň máte možnosť vyskúšať naše liečebné a relaxačné procedúry s 30 % zľavou. Na záver vás pozývame sláviť sv. liturgiu priamo u nás v kúpeľnom DOME ZDRAVIA.

VSTUP JE VOĽNÝ a teda konzultácií s lekármi, vyšetrení materských znamienok, spirometrického vyšetrenia, rôznych meraní v spolupráci s VšZP, praktických ukážok na amfiteátri a seminárov sa môžete zúčastniť ZADARMO.

Program a viac informácií nájdete na stránke: http://smerdzonka.eu/41-den_otvorenych_dveri viac


Oznam - Veľkonočné prázdniny
27.3.2018

Oznam - Veľkonočné prázdniny

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hromoš Vám oznamuje, že od 29.03.2018 ( štvrtok) do 03.04.2018 (utorok) sú Veľkonočné prázdniny
a prevádzka základnej, materskej školy a Školskej jedálne bude prerušená z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie a prevádzka MŠ a ŠJ po prázdninách začne v stredu 04.04.2018.
viac


Krásne veľkonočné sviatky
27.3.2018

Krásne veľkonočné sviatky

Keďže je to v našej moci,
prajeme Vám k veľkej noci:
veľa vône koláčov,
veľa slušných šibačov,
dobrej vodky do skleničky,
dobrej vody zo studničky.
Požehnané veľkonočné sviatky Vám všetkým praje kolektív zamestnancov obecného úradu.

viac


22.03.2018 - Svetový deň vody
21.3.2018

22.03.2018 - Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa 22. marca , Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov i predstaviteľov miestnej samosprávy a pod., že dňa 22.03.2018 (štvrtok) bude poskytnuté na RÚVZ odborné poradenstvo v oblasti otázok zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie pitnou vodou, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov, kvality vody, zdravotné riziká z vody a iné problémy týkajúce sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka. Uvedené informácie je možné získať osobne návštevou na RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni na odd. HŽPZ (prízemie č. dverí 43, 45 alebo telefonicky na číslach: 052/4280133 a 052/4280130).
Zároveň bude zabezpečené bezplatné orientačné vyšetrenie donesených vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov pomocou testovacích prúžkov na stanovenie obsahu dusitanov a dusičnanov.
viac