Vitajte na stránkach obce Hromoš

21.11.2017

21.11.2017

Vianočné sviatky a záver roka spojený so Silvestrom prinášajú so sebou okrem pohody aj nárast výjazdov hasičov a záchranárov a to v súvislosti s požiarmi od ozdobných vianočných osvetľovacích a dekoratívnych svietidiel, ako aj v súvislosti so zábavnou pyrotechnikou. Počas posledných rokov zasahovali hasiči počas sviatkov a na Silvestra najčastejšie pri požiaroch smetných košov, ktoré vznikli dôsledkom odpálenia zábavnej pyrotechniky priamo z kontajnera. Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam a prežili radostné vianočné sviatky a veselého Silvestra odporúčame Vám preto dodržiavať nižie uvedené rady viac


Výsledky volieb vo VÚC 2017
6.11.2017

Výsledky volieb vo VÚC 2017

Ďakujeme všetkým občanom ktorí sa zúčastnili volieb.

Prehľad je spracovaný za obec Hromoš a miestnu časť Kozelec ako celok.

Počet oprávnených voličov: 415
Počet voličov ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 190

Volebná účasť: 45,78 %

Voľba župana:
1. Peter Chudík - 96 hlasov
2. Milan Majerský - 62 hlasov

Voľba poslancov:
1. Peter Bizovský 106 hlasov
2. Peter Sokol 85 hlasov
3. Pavol Chmeliar 74 hlasov
4. Ján Frőhlich 60 hlasov

Podrobnejšie prehľady za okres Stará Ľubovňa a obec Hromoš v prílohe. viac


Rekonštrukcia obecnej knižnice
31.10.2017

Rekonštrukcia obecnej knižnice

„V dnešnom pretechnizovanom svete sa čoraz menej mladých ľudí venuje čítaniu. Je všeobecne známe, že čítanie kníh rozširuje obzory, cvičí pamäť a sústredenie, rozširuje slovnú zásobu, učí nás, pri knihe relaxujeme. Dnešné deti sedia zatvorené v izbe pri počítači. Naším zámerom bolo vytvoriť príťažlivé a kultúrne prostredie s výberom zaujímavých knižných titulov, ktoré by lákalo deti stráviť tam čo najviac času. V spolupráci s jednotou dôchodcov im chceme pripravovať spoločné stretnutia, kde budú starí rodičia čítať svojim vnúčatám, viesť diskusie na rôzne témy. Týmto spôsobom chceme aj našich starších občanov zapojiť do aktivít s mládežou, aby sa necítili odstrkovaní a vylúčený zo spoločnosti.“
Zrealizovali sme :
- materiálne vybavenie miestnosti ,
- nákup kníh
- rekonštrukcia priestorov

Dotácia Slovenskej sporiteľne : 2 600,00 EUR
Celkové náklady : 3 256,50 EUR

viac


JDS - okresný aktív
25.10.2017

JDS - okresný aktív

Pri príležitosti 15.výročia založenia Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov v Starej Ľubovni sa konal Okresný aktív členov a starostov z rôznych obcí. Pri tejto príležitosti bol odovzdaný Diplom p. Bebkovej za doterajšiu prácu pre ZO JDS 3. stupňa. Na stretnutí sa zúčastnil p. Nemec a p. Mergleská, ktorá prevzala diplom za p.Bebkovú, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemohla dostaviť. viac


Záhradka roka 2017
12.10.2017

Záhradka roka 2017

„Letné mesiace sú ako stvorené na posedenie v pekne upravenej záhradke, v tieni stromov, keď sa naokolo vznáša vôňa kvetov, kríkov či trávy“. Už i pred rokom nám v našej súťaži dokázali, že sa vedia o svoje živé poklady pekne postarať a pod ich rukami vznikajú doslova zázraky. Preto sme sa rozhodli, že prišiel čas opäť nachystať fotoaparát, zvečniť vaše oázy pokoja s jazierkami, skalkami a rastlinkami. Je tu vyhodnotenie tohtoročnej súťaže „ Záhradku roka 2017“
Komisia pracovala v tomto zložení: Bc. Maroš Kočiš – starosta, Pavol Nemec, Knapiková Anna, Mergleská Jolana, Vyrosteková Ružena
Umiestnenie: 1.miesto : p. Kočiš, p. Sekeráková, p. Plátková
cena starostu obce : p. Mojcher
cena JDS v Hromoši : p. Mergleská
viac


19.9.2017

Potraviny Goraľ - zmena otváracích hodín

Potraviny Goral oznamujú zmenu otváracích hodín v miestnych potravinách: každú stredu bude prevádzka potravín od 8:00 hod do 12:00 hod. viac


Začiatok školského roka
2.9.2017

Začiatok školského roka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hromoši oznamuje žiakom a rodičom žiakov školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. septembra 2017 o 9.30 hod.Gréckokatolíckou Svätou liturgiou. Viac informácií v prílohe.
viac


UPOZORNENIE - čistička odpadových vôd, kanalizácia
14.8.2017

UPOZORNENIE - čistička odpadových vôd, kanalizácia

Vážení občania,
upozorňujeme Vás, že do verejnej kanalizácie je možné vypúšťať iba splaškové vody z kuchynských drezov a toaliet.
Splachovaním vecí ktoré do kanalizácie nepatria (ako napr. detské plienky, hygienické vložky, vlhčené utierky a kuchynský odpad), vznikajú technické problémy - upchávanie a zanášanie čerpadiel, nádrží a potrubí a tým sa biologický proces stáva nefunkčný.
Toto všetko vedie k zvyšovaniu nákladov na čistenie kanalizácie a odstraňovanie havárií, čo sa môže prejaviť na zvýšenom poplatku na odvádzanie a čistenie odpadovej vody. viac

     
     

Úradná tabuľa

13.11.2017

Pozvánka na zasadutie OZ

Starosta obce v zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a v súlade s plánom zasadnutí Obecného zastupiteľstva z v o l á v a riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hromoši na deň 13.11.2017 /pondelok/ o 18,00 hod. v malej miestnosti Domu kultúry v Hromoši.

6.11.2017

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

" Zlepšenie občianskej infraštruktúry Hromoš “ Objekt : Dom nádeje

6.11.2017

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

" Zlepšenie občianskej infraštruktúry Hromoš “ Objekt : Obnova kultúrneho domu

Fotogaléria