Vitajte na stránkach obce Hromoš

9.10.2019

Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska

14. - 20. október 2019
Pýtajme slovenské - každý deň!
Počas Národných dní na podporu ekonomiky Slovenka budeme v spolupráci s mestami
a obcami vyzývať občanov, aby aktívne pristupovali k nákupom. Aby nielen nakupovali,
ale aj komunikovali s predajcami a dávali im typy na dobré domáce produkty, aby ich
upozorňovali, ak niečo v regáloch chýba.
Každoročne sa do Národných dní „Pýtajme si slovenské“ zapája viac ako milión občanov aj
vďaka spolupráce s mestami a obcami Slovenska, ktoré informujú svojich občanov o tejto
aktivite. Za posledných pár rokov projektu Kvalita z našich regiónov, ktorého sú Národné dni
súčasťou, sa nám podarilo zvýšiť záujem spotrebiteľov o sledovanie krajiny pôvodu pri
nákupoch až o 60%. Je povzbudzujúce, že si spotrebitelia čoraz viac uvedomujú dôsledky
svojho nákupného správania na makroekonomiku krajiny v ktorej žijú. Dôležitosť nakupovania
domácich produktov sa stala celospoločenskou témou. Viac ako 60% ľudí sa doma, v
práci, medzi priateľmi rozpráva o dopadoch nákupného patriotizmu na kvalitu nášho
života.
Dozrel čas, na rozšírenie komunikácie so spotrebiteľom o ďalšie, súvisiace oblasti, ako je
neplytvanie potravinami či surovinovými zdrojmi a upriamenie ich pozornosti na hodnoty, ktoré sú
v nich ukryté a ako sa k nim správať. Dozrel čas na poukázanie ďalších súvislosti, ktoré sú
spojené s nakupovaním domácich produktov, teda nielen na dopad na našu ekonomiku, ale aj
na naše zdravie, životné prostredie a taktiež na celú kvalitu života, za ktorú nesieme
spoločnú zodpovednosť a ktorú vytvárame na základe nášho správania počas života každého
z nás. viac


9.10.2019

"Alchýmia triedenia komunálneho odpadu"

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o tom, že OZV NATUR-PACK v spolupráci s organizáciou INCIEN v týchto dňoch zverejnila unikátnu príručku o správnom triedení a predchádzaní odpadov, ktorá nesie názov "Alchýmia triedenia komunálneho odpadu". Príručka nadväzuje na materiál pôvodne vytvorený pre mesto Bratislava a známy pod názvom "Waste for Dummies". Príručka vzbudila obrovskú pozornosť verejnosti a postupne o takýto dokument prejavili záujem aj ďalšie samosprávy. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli ponúknuť organizácii INCIEN pomocnú ruku a výsledkom je unikátny vzdelávací materiál, ktorý môžu využiť samosprávy i verejnosť po celom Slovensku.

Aktuálnu príručku sme vytvorili v piatich najčastejších kombináciách triedeného zberu, s ktorými sa stretávame v partnerských samosprávach. Bezplatne si ju môžete stiahnuť na stránke www.naturpack.sk po kliknutí SEM.

Radi by sme Vás touto cestou požiadali o súčinnosť pri šírení príručky "Alchýmia triedenia komunálneho odpadu" prostredníctvom Vašich webov a sociálnych sietí. Pre tento účel sme vytvorili uvádzacie video, kde Ivana Maleš z organizácie INCIEN približuje, o čom je príručka Alchýmia odpadu a kde je možné si ju bezplatne stiahnuť.

Videoreportáž nájdete po kliknutí SEM alebo na odkaze: https://youtu.be/5M1mQU7nZvM

Tím NATURPACK
viac
Pozvánka
29.8.2019

Pozvánka


20.8.2019

Pozvánka

POKLAD A RELIKVIE SV. KINGY - UHORSKEJ PRINCEZNEJ, KRAKOVSKEJ A SANDOMIERSKEJ KŇAŽNEJ KUNIGUNDY

Výstava na hrade Ľubovňa
18.8. – 30.9.2019

SVÄTÁ KUNIGUNDA
Jedinečnosť svätej Kunigundy (1234 - 1292), dcéry uhorského kráľa Bela IV., krakovskej a sandomierskej kňažnej, panej a kňažnej Sandecka, vzbudzovala pozornosť už u dobových súčasníkov. V historiografii je označovaná titulmi -panna, manželka, vdova, mníška i svätica.

Príchod Kunigundy na Spiš sa datuje do roku 1257 (manžel Boleslav V. Hanblivý jej daroval územie Sandecka). Na území Spiša udelila uhorským šľachticom privilégiá za spoľahlivé služby, po roku 1272 šoltýsovi Henrichovi z Podolínca a po roku 1272 rytierovi Miroslavovi z Hniezdneho.

6. júla 1280, niekoľkodní po smrti svojho manžela Boleslava, si Kunigunda spoločne so svojimi sestrami obliekla mníšsky habit a založila kláštor klarisiek v Starom Sandeci.

Kunigunda sa počas svojho života stala aj významnou političkou s výnimmočným talentom pre diplomaciu. Boli to časy, kedy naše krajiny napádali Tatári. Slúžila v prospech svojho otca, uhorského kráľa Bela IV: a brata, kráľa Štefana V.. Zároveň prispela k rozvoju Spiša a Sandomierska. Často cestovala cez Spiš a Šariš k svojmu otcovi či bratovi za účelom vzájomných návštev. Otec a dcéra využívali vo svojej politike diplomatické služby kuriérov vo veci zápasu o babenbergovské dedičstvo, ako aj pri svätorečení krakovského biskupa Stanislava. Kunigunda bola tá, ktorá do Krakovska pozvala uhorských baníkov. Tí objavili a sprevádzkovali celosvetovo slávne soľné bane v Bochni a Vieličke. Boli to časy, kedy soľ bola naozaj nad zlato.

Kinga zomrela po ťažkej chorobe 24. júla 1292. Pápežom Jánom Pavlom II. bola kanonizovaná 16. júna 1999. Kláštor sestier klarisiek v Starom Saczi počas svojej nepretržitej existencie od roku 1280 až po dnešné časy uchováva a stráži poklad sv. Kunigundy v podobe vzácnych gotických šperkov a relikvií tejto svätice.


Otvárací medailón Sv. Kunigunda

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni má tú česť vystavovať časť pokladu a relikvií v Kaplnke sv. Michala Archanjela na hrade Ľubovňa. Je to po prvýkrát v histórii, kedy tento poklad opustí múry kláštora klarisiek a bude vystavovaný za hranicami Poľska. Ide o výnimočnú historickú a muzeálnu udalosť v rámci Slovenska, ba aj Európy. viac


13.8.2019

Pozvánka


31.7.2019

Pozvánka

     
     

Úradná tabuľa

1.10.2019

Orálna vakcinácia líšok

Vážení občania!
Besnotu voľne žijúcich zvierat je možné tlmiť orálnou vakcináciou líšok. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje 40 sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok obyčajných proti besnote.

19.9.2019

Výzva na predloženie ponuky

Obec Hromoš, ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods.1.písm. b) zákona č. 343/2015 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalejlen „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:
„Zlepšenie občianskej infraštruktúry, Kozelec – objekt výmena strešnej konštrukcie”

29.8.2019

Oznam o začiatku šk. roka 2019/2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hromoši oznamuje žiakom a rodičom žiakov školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční

2. septembra 2019 o 9.00 hod.

10.7.2019

Oznam obecného úradu:

Z dôvodu čerpania dovolenky počas letných prázdnin t.j. od 1.07.2019 do 1.09.2019 bude každú stredu Obecný úrad v Hromoši zatvorený.

Fotogaléria

Obecná oblievačka 2012
Obecná oblievačka 2012