Vitajte na stránkach obce Hromoš


ZMENA TELEFÓNNEHO ČÍSLA
4.2.2020

ZMENA TELEFÓNNEHO ČÍSLA

Od 04.02.2020 dochádza k zmene telefónneho čísla na Obecný úrad. Pôvodné telefónne číslo 052 4393411 bolo zrušené. Nové telefónne číslo je 0948 40 48 43. viac


Sprievodca separovaným zberom
30.1.2020

Sprievodca separovaným zberom

V priloženom letáku nájdete pomôcku - "čo patrí do konkrétneho separovaného zberu". viacDodržiavanie predpísanej rýchlosti v obci
1.1.2020

Dodržiavanie predpísanej rýchlosti v obci

Na základe opakovaných sťažností občanov žiadame všetkých vodičov o dodržiavanie predpísanej rýchlosti v obci. Nadišiel čas letných prázdnin, kedy sa viac ako v inom období po ceste pohybujú vo zvýšenej miere malé deti. Radi by sme predišli nepríjemnostiam a ohrozeniu na životoch detí aj ostatných obyvateľov. Určite je lepšie riešenie predchádzať problémom, ako ich následne riešiť. V prípade krajného riešenia budeme musieť požiadať príslušné orgány o zníženie povolenej rýchlosti v obci a jej následné dodržiavanie kontrolovať v súčinnosti s orgánmi polície. viac


18.12.2019

Úradné hodiny


11.12.2019

BEZPEČNÉ VIANOCE A SILVESTER

Vianočné sviatky a záver roka spojený so Silvestrom prinášajú so sebou okrem pohody aj nárast výjazdov hasičov a záchranárov a to v súvislosti s požiarmi od ozdobných vianočných osvetľovacích a dekoratívnych svietidiel, ako aj v súvislosti so zábavnou pyrotechnikou. Počas posledných rokov zasahovali hasiči počas sviatkov a na Silvestra najčastejšie pri požiaroch smetných košov, ktoré vznikli dôsledkom odpálenia zábavnej pyrotechniky priamo z kontajnera. V niekoľkých prípadoch boli privolaní aj k požiarom balkónov, ale aj zaparkovaných vozidiel, ktoré vznikli od zábavnej pyrotechniky vyhadzovanej z balkónov a okien domov.

Čas radosti a veselosti v kruhu najbližších, ktorý je dlho očakávaný každým z nás, sa môže kedykoľvek zmeniť na smútok, utrpenie, prípadne bolesť a plač.
Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam a prežili radostné vianočné sviatky a veselého Silvestra odporúčame Vám preto dodržiavať tieto rady:

Používanie vianočného osvetlenia a ozdobných svietidiel
- používať iba osvetlenie, ktoré je certifikované a zakúpené od oficiálnych predajcov,
- ak sa v byte nenachádzajú žiadne osoby, osvetlenie vypnúť zo zdroja energie,
- presne dodržiavať návod od výrobcu,
- nevykonávať neodborné zásahy do osvetľovacích telies a ich kabeláže,
- umiestniť stromček, prípadne iné ozdobné predmety v dostatočnej vzdialenosti od
vykurovacích telies a otvoreného ohňa,
- dodržiavať maximálnu opatrnosť pri používaní horľavých sviečok a prskaviek (ich
teplota pri horení môže dosiahnuť 630 °C - 1370 °C).

Používanie zábavnej pyrotechniky
- zábavnú pyrotechniku kupujte len v originálnych obaloch od oficiálnych predajcov
a nikdy nie od pouličných predajcov,
- nevyrábať a nepoužívať po domácky vyrobenú pyrotechniku,
- pri používaní a manipulácii s pyrotechnikou sa vyvarujte konzumácii alkoholu,
- overte si skutočnosť, či vo Vašom meste alebo obci je povolené používať zábavnú
pyrotechniku,
- nikdy neobťažujte zábavnou pyrotechnikou nič netušiacich ľudí a zvieratá,
- zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk deťom,
- zabrániť pri skladovaní a manipulácií so zábavnou pyrotechnikou kontaktu s vysokou
teplotou resp. priamym ohňom,
- nevykonávať akékoľvek neodborné zásahy v súvislosti s pyrotechnikou, - nezapaľovať zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre, - neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v sklenených fľašiach a iných nádobách, - opätovne nezapaľovať zábavnú pyrotechniku (v prípade že nevybuchla), - v prípade, že zábavná pyrotechnika nevybuchla po zapálení, je potrebné poliať
ju dostatočným množstvom vody, - zapálenú pyrotechniku nevyhadzovať z okien, balkónov a terás, pretože by mohol
vzniknúť požiar bytu, poprípade zaparkovaných vozidiel, - neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v kontajneroch, smetných nádobách a pod., - zabrániť priamemu kontaktu s maloletými osobami, - pyrotechniku neodpaľovať smerom na zastavané priestory a plochy, kde by mohlo
dôjsť k vzniku požiaru.

Používanie kuchynských spotrebičov
- nenechávať pripravovanú stravu na zapnutom sporáku bez dozoru dospelej osoby,
- horiaci olej vždy zadusiť iba mokrou utierkou, prípadne uterákom – „nikdy nehasiť
vodou, ktorá po zmiešaní s olejom ho v okamihu rozšíri na ďalšie predmety“,
- kuchynské spotrebiče, ktoré sa nepoužívajú vypnúť od zdroja energie,
- zabrániť kontaktu deťom a zvieratám so zapnutými spotrebičmi kuchyne,
- spotrebiče na varenie nepoužívať na vykurovanie miestnosti v domácnosti,
- priestor, kde sa používajú plynové variče a spotrebiče (a to nie len na varenie)
dostatočne vetrať a zabezpečiť prívod a výmenu vzduchu v tomto priestore,
- pri manipulácii s horúcimi materiálmi používať ochranné prostriedky a pomôcky,
- nezaspať pri varení a pri ohrievaní stravy.

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte hasičov na linku č.150, alebo na linku tiesňového volania č.112.
Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút – po ohlásení je pomoc na ceste.

viac


     
     

Úradná tabuľa

25.11.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2020

Zverejnenie návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a viacročného rozpočtu v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

24.11.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

Obec Hromoš zverejňuje návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 v zmysle §18f písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov.

Fotogaléria

Obecná oblievačka 2012
Obecná oblievačka 2012