Vitajte na stránkach obce Hromoš


9.4.2019

Predaj ovocných stromov

Firma JUKKA bude predávať v utorok 16.apríla 2019 v čase 13.00-13.45 hodín
pri budove bývalej Jednoty v obci Hromoš
nasledujúce stromčeky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ringloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové i kríčkové rezistentné egreše, stromčekov a kríčkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríčkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné.
Viacej informácií nájdete na letákoch vo vašich poštových schránkach. viac


9.4.2019

ZBER A SPRACOVANIE ELEKTROODPADU

Zber elektro odpadu v našej obci,
ktorý sa uskutoční dňa 16.4. 2019 (utorok) v čase o 8:00 hod. - 16. týždeň
Prosíme o ospravedlnenie možného krátkeho meškania príchodu pracovníkov firmy H+EKO s.r.o.do obce.
Pracovníci sa najprv ohlásia na obecnom úrade aj kvôli usmerneniu ohľadom zberu,
kde ich informujeme o všetkých uliciach.
Následne na to pôjdu vykonať zber od domu k domu (priamo od obyvateľov)
a až potom zozbierajú elektro odpad zo zberného miesta ak ho budete mať.
Pracovníci majú nápis ZBER a SPRACOVANIE ELEKTROODPADU
s logom spoločnosti na svojom oblečení ako aj na vozidle s ktorým elektro odpad zbierajú.
Zabráni sa tak nelegálnemu odobraniu elektro odpadu neoprávnenými osobami či spoločnosťou. viac


3.4.2019

Výsledky volieb Prezidenta SR 2019 2.kolo:

V sobotu 30. 3. 2019 sa na Slovensku uskutočnilo 2. kolo volieb prezidenta SR.

Počet oprávnených voličov: 416,
Počet odovzdaných obálok: 206,
Počet platných hlasov: 195,
Volebná účasť:
49,25 % Hromoš,
50,60 % Kozelec,

Poradie kandidátov a počet platných hlasov v obci Hromoš a miestnej časti Kozelec:

1. Maroš ŠEFČOVIČ - 126 hlasov,
2. Zuzana ČAPUTOVÁ - 69 hlasov, viacVšetko najlepšie ku dňu učiteľov - 28.3.2019
27.3.2019

Všetko najlepšie ku dňu učiteľov - 28.3.2019

,,Sú poslovia ľudu, hry voľnej kúzlo majú pridané, kým speváci kol si ako vtáci hudú, oni v ľude musia plniť svoje poslanie.“

- verše Pavla Orságha – Hviezdoslava viac


27.3.2019

„Vyzvi srdce k pohybu“

V súvislosti s prebiehajúcou kampaňou „Vyzvi srdce k pohybu“ v prílohe sú podklady a bližšie informácie o tejto celonárodnej kampani.

Pevne veríme, že táto kampaň povzbudí čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času pohybové aktivity a žili zdravšie. viac


25.3.2019

Detstvo bez násilia

Nová webová stránka www.detstvobeznasilia.gov.sk je určená deťom, dospelým aj odborníkom a poskytuje informácie o problematike násilia páchaného na deťoch. Vznikla ako súčasť komunikačnej kampane Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorej hlavnou myšlienkou je “Chráňme deti pred násilím.”

Webová stránka www.detstvobeznasilia.gov.sk je kľúčovým komunikačným kanálom v kampani “Chráňme deti pred násilím”, ktorú organizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou ministerstva. Cieľom kampane je zvýšiť informovanosť verejnosti o problematike násilia páchaného na deťoch. Logo je symbolom potreby ochrany detí zo strany verejnosti – najmä tzv. dôležitých dospelých (ako sú: rodičia a príbuzní, profesionáli pracujúci s deťmi), tvorcov politík, ako aj nepriamo zainteresovanej dospelej verejnosti.

Štruktúra webovej stránky je navrhnutá tak, aby bola obsahovo priateľská a vyhovovala potrebám troch základných cieľových skupín:

deti a mládež,
dospelí (rodičia a laická dospelá verejnosť),
profesionáli pracujúci s deťmi (odborná verejnosť).
Jej cieľom je jednoducho poskytnúť a sprístupniť informácie k danej problematike, resp. priamo sprostredkovať komunikáciu s inštitúciami, ktoré sú kompetentné riešiť podnety a prípady násilia páchaného na deťoch, ako aj organizáciami poskytujúcimi pomoc a služby obetiam násilia.Zdroj: MPSVR SR viac

     
     

Úradná tabuľa

3.4.2019

Informácie voliča k voľbám do Európskeho parlamentu

- o podmienkach práva voliť a podmienkach práva byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu,usmernenie spolu s informačnými materiálmi v slovenskom a anglickom jazyku

3.4.2019

Zverejnenie:

Zverejňujeme emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

13.3.2019

Správa nezávislého audítora

Nezávislý audit pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky obce HROMOŠ k 31.12.2017

28.2.2019

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Obec Hromoš, 065 45 Hromoš č. 114, IČO: 00328809,
v zastúpení starostom obce – Bc. Marošom Kočišom,

v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hromoš za rok 2018 je 13,78 %. Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je 12 €/t.

14.2.2019

Oznámenie

Oznamujeme Vám emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby prezidenta SR v roku 2019 : starosta@hromos.sk

Podrobné info:
https://www.minv.sk/?prezident-info1

8.2.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania

Fotogaléria