Vitajte na stránkach obce Hromoš


23.6.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

ORHaZZ vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 23.06.2022 od 9:00 hod. do odvolania.7.6.2022

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.

Separovaný zber druhotných surovín

 • 25.aug štvrtok

  Plasty

 • 27.sep utorok

  Papier

 • 21.okt piatok

  Nebezpečné odpady

 • 15.nov utorok

  Sklo

 • Zobraziť viac +

Vývoz komunálneho odpadu Hromoš, Kozelec