Vitajte na stránkach obce Hromoš

28.6.2016

Oznam

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hromoši oznamuje, že prevádzka Materskej školy a Školskej jedálne Hromoš bude v období od 01.07.2016 do 02.09.2016 (vrátane) prerušená z prevádzkových a organizačných dôvodov. Prevádzka bude opätovne spustená dňa 05.09.2016 (pondelok). viac


Dodržiavanie predpísanej rýchlosti v obci
28.6.2016

Dodržiavanie predpísanej rýchlosti v obci

Na základe opakovaných sťažností občanov žiadame všetkých vodičov o dodržiavanie predpísanej rýchlosti v obci. Nadišiel čas letných prázdnin, kedy sa viac ako v inom období po ceste pohybujú vo zvýšenej miere malé deti. Radi by sme predišli nepríjemnostiam a ohrozeniu na životoch detí aj ostatných obyvateľov. Určite je lepšie riešenie predchádzať problémom, ako ich následne riešiť. V prípade krajného riešenia budeme musieť požiadať príslušné orgány o zníženie povolenej rýchlosti v obci a jej následné dodržiavanie kontrolovať v súčinnosti s orgánmi polície. viac
„Svetový deň – Pohybom ku zdraviu – 10. máj 2016“
9.5.2016

„Svetový deň – Pohybom ku zdraviu – 10. máj 2016“

Napriek deklarovaným a dokázaným zdravotným prínosom fyzickej aktivity ľudia nie sú dostatočne aktívni. To bol aj podnet pre WHO zaradiť do svojho kalendára významných dní aj svetový deň pod názvom - Pohybom ku zdraviu (Move for Health). Týmto dňom sa stal 10. máj, ktorého cieľom je upozorniť na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu najčastejšie aj v kombinácii s nezdravou výživou. Akcia „Pohybom ku zdraviu“ sa vzťahuje na vykonávanie strednej až intenzívnej fyzickej aktivity akéhokoľvek druhu, ktoré môže ktokoľvek vykonávať kdekoľvek na zlepšenie zdravia. viac


Deň matiek
8.5.2016

Deň matiek


„Svetový deň čistých rúk – 5. máj 2016“
5.5.2016

„Svetový deň čistých rúk – 5. máj 2016“

Hygiena je vstupnou bránou k zníženiu infekcií a tým k zvýšeniu bezpečnosti pacienta. K zlepšeniu hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach je venovaná kampaň Svetový deň čistých rúk, ktorej cieľom je zlepšenie hygieny rúk pracovníkov pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach, naučiť zdravotníckych pracovníkov ako si v správnom čase a správnym spôsobom umývať ruky, podpora prevencie a s ňou spojené dosiahnutie celosvetového zníženia výskytu infekcií a ich následkov. viac