Vitajte na stránkach obce Hromoš

19.9.2017

19.9.2017

Potraviny Goral oznamujú zmenu otváracích hodín v miestnych potravinách: každú stredu bude prevádzka potravín od 8:00 hod do 12:00 hod. viac


Začiatok školského roka
2.9.2017

Začiatok školského roka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hromoši oznamuje žiakom a rodičom žiakov školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. septembra 2017 o 9.30 hod.Gréckokatolíckou Svätou liturgiou. Viac informácií v prílohe.
viac


UPOZORNENIE - čistička odpadových vôd, kanalizácia
14.8.2017

UPOZORNENIE - čistička odpadových vôd, kanalizácia

Vážení občania,
upozorňujeme Vás, že do verejnej kanalizácie je možné vypúšťať iba splaškové vody z kuchynských drezov a toaliet.
Splachovaním vecí ktoré do kanalizácie nepatria (ako napr. detské plienky, hygienické vložky, vlhčené utierky a kuchynský odpad), vznikajú technické problémy - upchávanie a zanášanie čerpadiel, nádrží a potrubí a tým sa biologický proces stáva nefunkčný.
Toto všetko vedie k zvyšovaniu nákladov na čistenie kanalizácie a odstraňovanie havárií, čo sa môže prejaviť na zvýšenom poplatku na odvádzanie a čistenie odpadovej vody. viac


Čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru
14.8.2017

Čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § n21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa

od 11. augusta 2017 od 10:00 hod. do odvolania.
viac


Pozvánka
4.7.2017

Pozvánka

Slávnosť kultúry LEMKOV - RUSÍNOV v Červenom Kláštore viac


4.7.2017

Oznámenie


23.6.2017

23.6.2017

Príjmite pozvanie na vystúpenie známej folklórnej skupiny z Oščadnice viac


Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 22.05.2017
19.5.2017

Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 22.05.2017

ZRODENIE BÁSNIKA DREVA
22.5.2017, 10:00, hájovňa skanzenu pod hradom Ľubovňa
Dušan Jurkovič sa považuje za zakladateľa modernej architektúry na Slovensku. Pokúšal sa o vytvorenie architektonického štýlu, ktorý bol inšpirovaný prvkami ľudovej drevenej architektúry a ornamentom, aj preto si získal prívlastok “básnik dreva”. Na výstave sú prezentované počiatky Jurkovičovej tvorby a súbory nábytku zhotovené podľa jeho návrhov. Výstava je pripravená v spolupráci s českými múzeami v Rožnově pod Radhoštěm a vo Vsetíne.
Výstava potrvá do 30.9.2017.
viac

     
     

Úradná tabuľa

22.8.2017

Návrh VZN č. 02/2017

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hromoš

22.8.2017

Návrh VZN č. 01/2017

o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce

Fotogaléria

Obecná oblievačka 2012
Obecná oblievačka 2012