Vitajte na stránkach obce Hromoš

Sčítavanie obyvateľov 2021
31.3.2021

Sčítavanie obyvateľov 2021

Stav sčítaných obyvateľov v Hromoši a miestnej časti Kozelec k 31.03.2021:
sčítaných je 94,09% - 478 obyvateľov29.3.2021

COVID automat - pravidlá a výnimky zo zákazu vychádzania účinné od 25. marca

Pobyt v prírode alebo individuálny šport v rámci okresu bude v čase zákazu vychádzania po novom možný iba od 5.00 do 20.00 h. Vláda tiež úplne zakázala rekreáciu v zahraničí, keď odstránila medzeru od 1.00 do 5.00 h v platnosti opatrenia. Obe zmeny platia od štvrtka 25. marca. Vyplýva to z doplneného uznesenia vlády, ktoré v stredu 24. marca 2021 schválil vládny kabinet.

Zákaz vycestovať na zahraničnú rekreáciu platí už od 20. marca a od 25. marca platí celodenne. Minister financií a dočasný šéf rezortu zdravotníctva Eduard Heger spresnil, že "okno" v opatreniach by mohlo vytvárať falošné motivácie cestovať do zahraničia. "Myšlienka tohto celého obmedzenia je v tom, aby ľudia do zahraničia necestovali preto, aby nepriniesli nielen sebe, ale celému národu nejaký neželaný darček v podobe mutácie, ktorá by tu mohla spôsobiť veľké problémy, takže sme toto okno uzavreli," pripomenul.

Vláda zrušila aj neobmedzený čas výnimky na pobyt v prírode alebo individuálny šport v rámci okresu. Výnimka zo zákazu vychádzania na pobyt v prírode či šport bude od 25. marca časovo limitovaná od 5:00 do 20:00 hod.

Od 22. marca sú spresnené hygienické opatrenia týkajúce sa nosenia ochrany horných dýchacích ciest - používať možno viaceré typy respirátorov a v exteriéroch znovu aj rúška či šatky.

Až do nedele 28. marca je účinné rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti, ktoré kabinet v stredu 17. marca 2021 schválil v rámci COVID automatu. Okresy sú rozdelené podľa aktuálnej epidemiologickej rizikovosti na 4 stupne varovania.

Aktualizované rozdelenie okresov na základe Covid automatu zverejňuje rezort zdravotníctva každý utorok.


29.3.2021

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov netreba nikde nosiť.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás prosíme, aby ste nefunkčné elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou a tak zabezpečili našim pracovníkom bezproblémovú nakládku.Zvoz sa uskutoční:
1.4. 2021
o 8:00 hod.
Upozornenie: Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený až v najbližšom termíne zberu.


Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti.

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.


29.3.2021

Zmena vývozu tuhého kumunalného odpadu

Z dôvodu blížiacich sa štátnych sviatkov sa mení termín vývozu TKO a to z pôvodného termínu 1.4.2021 na 31.3.2021/streda


25.3.2021

Dodržiavanie protiepidemiologických opatrení

Polícia zverejnila na webovej stránke Ministerstva vnútra SR informáciu k aktuálnym výsledkom policajných kontrol na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení.

Polícia vykonáva prísnejšie kontroly a intenzívne sa zameriava na odhaľovanie nedodržiavania opatrení na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, pričom maximálne využíva všetky dostupné sily a prostriedky.

Na kontrolách sa zúčastňujú aj policajti v civilnom odeve.
Zvýšený výkon kontrol prebieha najmä v lokalitách so zvýšenou koncentráciou osôb. Hliadky dozerajú aj na dodržiavanie zákazu vychádzania na hlavných cestných ťahoch a hraniciach okresov so zlou, resp. zhoršenou epidemiologickou situáciou (najmä diaľnice, cesty pre motorové vozidlá I. a II. triedy).
Kontroly sú taktiež zamerané na opodstatnenosť pohybu osôb v čase zákazu vychádzania, resp. účelu cesty.
Do služieb s príslušníkmi Policajného zboru sú velení aj príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Polícia úzko spolupracuje aj s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, ktorým poskytuje potrebnú súčinnosť pri kontrolnej činnosti dodržiavania nariadených opatrení.
Naďalej prebiehajú aj intenzívne kontroly na vnútorných hraniciach, na hraničných priechodoch polícia kontroluje dodržiavania karanténnych opatrení (registrácia a test) v zmysle platnej vyhlášky. Policajti kontrolujú aj platnosť certifikátov o výsledku testov.
Od 15. 3. 2021 do 21. 3. 2021 polícia zistila

99 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény,
8 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok,
1569 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok,
3915 prípadov porušenia zákazu vychádzania.
SPOLU priestupky a delikty: 5591, napomenutím bolo vybavených 854 prípadov, uložených 3961 pokút za takmer 124500 eur, postúpených 103 a v riešení je 305 prípadov.

Do služby bolo velených takmer 21-tisíc policajtov a vojakov v rámci bežného aj zvýšeného výkonu služby. Dohliadali aj na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, verejný poriadok, pátrali po nezvestných osobách, chránili životy a zdravie.

Počet nasadených príslušníkov v rámci bežného výkonu služby

Policajný zbor: 10991
Ozbrojené sily Slovenskej republiky: 177.


Počet nasadených príslušníkov v rámci zvýšeného výkonu služby

Policajný zbor: 6313
Ozbrojené sily Slovenskej republiky: 3454.


Počet kontrolovaných osôb: 103805

Priestupky a delikty zistené od začiatku roka:

875 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény (§ 56 ods.1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho vybavili 346 prípadov v blokovom konaní, 24 prípadov napomenutím, 447 prípadov postúpili RUVZ SR a 58 prípadov je ešte v riešení.
104 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok (§ 57 zákona č. 355/2007 Z.z.), všetky boli postúpené na ďalšie riešenie na RUVZ SR.
13464 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok (§ 56 ods.1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho bolo 9478 blokových pokút, 2470 napomenutí, 1299 postúpených na RUVZ SR a 217 je ešte v riešení.
28345 prípadov porušenia zákazu vychádzania (§ 32 ods.1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z.z), z tohto počtu bolo 23408 blokových pokút, 2045 napomenutí, 1231 postúpených na RUVZ SR a 1661 je ešte v riešení.
SPOLU priestupky a delikty: 42788, napomenutím bolo vybavených 4539 prípadov, uložených 33232 pokút, postúpených 3081 a v riešení je 1936 prípadov.


Priestupky a delikty zistené v jednotlivých krajoch:

9397 v Prešovskom kraji,
6435 v Banskobystrickom kraji,
5947 v Košickom kraji,
5020 v Žilinskom kraji,
4507 v Trnavskom kraji,
3954 v Trenčianskom kraji,
3852 v Bratislavskom kraji,
3676 v Nitrianskom kraji.
Zdroj: MINV


23.3.2021

Povinnosť absolvovať karanténu po vstupe na územie SR aj pre zaočkovaných

Od pondelka 22. marca 2021 nadobúda účinnosť aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 130/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Nová vyhláška sprísňuje režim pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a pre osoby zaočkované aj druhou dávkou vakcíny pred viac ako 14-timi dňami. Tieto osoby budú po návrate zo zahraničia povinné registrovať sa na e-hranica a nastúpiť do izolácie s možnosťou podstúpiť RT-PCR test na území Slovenskej republiky najskôr na 8. deň od vstupu.

K tomuto kroku sa pristúpilo z dôvodu výskytu nových mutácií. Ide teda o preventívne opatrenie: poznatky o nových variantoch vírusu vo vzťahu k možnej reinfekcii či infekcii po očkovaní sa stále priebežne sumarizujú. Zrušenie výnimky pre očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19, je súčasťou úsilia o zníženie rizika šírenia nových variantov vírusu medzi obyvateľstvom.

Naopak, výnimky z karantény budú mať po odsúhlasení ministerstvom zdravotníctva aj zdravotnícki pracovníci, ktorí prichádzajú na Slovensko zo zahraničia za účelom poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti.


22.3.2021

Svetový deň vody 22. marca 2021

Asociácia vodárenských spoločností si 22. marca pripomína Svetový deň vody, ktorý každoročne vyhlasuje Organizácia spojených národov. Tento rok zvolila tému „Valuing water“, vo voľnom preklade „Vážiť si vodu“, pričom poukazuje na dôležitosť poznať skutočnú hodnotu vody a zabezpečiť jej ochranu a trvalú udržateľnosť.

Pre väčšinu obyvateľov Slovenska je samozrejmosťou, že keď otočíme kohútikom, môžeme sa bez obáv napiť zdravotne nezávadnej, kvalitnej pitnej vody. Málokto z nás si však uvedomuje, koľko práce je ukrytej za každým dúškom, ktorý vypijeme. Od identifikácie vhodného zdroja pitnej vody, cez jeho zachytenie, akumuláciu, úpravu, zdravotné zabezpečenie, až po distribúciu do vodárenských systémov a dodávku k spotrebiteľovi. Nesmieme zabudnúť ani na ochranu životného prostredia a zabezpečiť odvedenie a účinné čistenie odpadových vôd pred ich vypustením do povrchových vôd. Prevádzkovatelia verejných vodovodov a verejných kanalizácií musia navyše zabezpečiť aj efektívne zneškodňovanie odpadových vôd, čo je v mnohých prípadoch finančne náročné. Samotné náklady na dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou tvoria len niečo viac ako jedno percento disponibilného príjmu domácností. Až trikrát viac sme ochotní minúť na alkohol alebo pohonné hmoty, dvakrát viac na cigarety a kaviarne, reštaurácie. Je potrebné uvedomiť si skutočnú cenu vody. Dôležité je myslieť aj na budúcnosť a zabezpečiť plynulú obnovu jestvujúcich sietí verejných vodovodov a verejných kanalizácií. To však nepôjde bez zmeny v regulačnej politike a cenotvorbe.

Zdroj: avssr.sk

     
     

Úradná tabuľa

11.12.2020

Návrh na schválenie VZN

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE
HROMOŠ
Č.3/2020

Návrh na schválenie o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach.

7.12.2020

Bezpečné prežitie Vianočných sviatkov a Silvestra

Vianočné sviatky a záver roka spojený so Silvestrom prinášajú so sebou okrem pohody aj nárast výjazdov hasičov a záchranárov a to v súvislosti s požiarmi od ozdobných vianočných osvetľovacích a dekoratívnych svietidiel, ako aj v súvislosti so zábavnou pyrotechnikou. Počas posledných rokov zasahovali hasiči počas sviatkov a na Silvestra najčastejšie pri požiaroch smetných košov, ktoré vznikli dôsledkom odpálenia zábavnej pyrotechniky priamo z kontajnera. V niekoľkých prípadoch boli privolaní aj k požiarom balkónov, ale aj zaparkovaných vozidiel, ktoré vznikli od zábavnej pyrotechniky vyhadzovanej z balkónov a okien domov.

Čas radosti a veselosti v kruhu najbližších, ktorý je dlho očakávaný každým z nás, sa môže kedykoľvek zmeniť na smútok, utrpenie, prípadne bolesť a plač. Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam a prežili radostné vianočné sviatky a veselého Silvestra odporúčame Vám preto dodržiavať tieto rady:

Používanie vianočného osvetlenia a ozdobných svietidiel
- Používať iba osvetlenie, ktoré je certifikované a zakúpené od oficiálnych predajcov,
- ak sa v byte nenachádzajú žiadne osoby, osvetlenie vypnúť zo zdroja energie,
- presne dodržiavať návod od výrobcu,
- nevykonávať neodborné zásahy do osvetľovacích telies a ich kabeláže,
- umiestniť stromček, prípadne iné ozdobné predmety v dostatočnej vzdialenosti od
- vykurovacích telies a otvoreného ohňa,
- dodržiavať maximálnu opatrnosť pri používaní horľavých sviečok a prskaviek (ich teplota pri horení môže dosiahnuť 630 °C - 1370 °C).
- pri používaní sviečok, tieto umiestňovať na nehorľavé materiály (sklo, keramika, kov ...) a v dostatočnej vzdialenosti od akejkoľvek horľavej látky.

Používanie zábavnej pyrotechniky
- Zábavnú pyrotechniku kupujte len v originálnych obaloch od oficiálnych predajcov
a nikdy nie od pouličných predajcov,
- nevyrábať a nepoužívať po domácky vyrobenú pyrotechniku, pri používaní a manipulácii s pyrotechnikou sa vyvarujte konzumácii alkoholu,
- overte si skutočnosť, či vo Vašom meste alebo obci je povolené používať zábavnú pyrotechniku,
- nikdy neobťažujte zábavnou pyrotechnikou nič netušiacich ľudí a zvieratá,
- zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk deťom,
- zabrániť pri skladovaní a manipulácií so zábavnou pyrotechnikou kontaktu s vysokou teplotou resp. priamym ohňom,
- nevykonávať akékoľvek neodborné zásahy v súvislosti s pyrotechnikou
- nezapaľovať zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre,
- neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v sklenených fľašiach a iných nádobách
- opätovne nezapaľovať zábavnú pyrotechniku (v prípade že nevybuchla),
- v prípade, že zábavná pyrotechnika nevybuchla po zapálení, je potrebné poliať ju dostatočným množstvom vody,
- zapálenú pyrotechniku nevyhadzovať z okien, balkónov a terás, pretože by vzniknúť požiar bytu, poprípade zaparkovaných vozidiel,
- neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v kontajneroch, smetných nádobách a pod.,
- zabrániť priamemu kontaktu s maloletými osobami,
- pyrotechniku neodpaľovať smerom na zastavané priestory a plochy, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru
Používanie kuchynských spotrebičov
- Nenechávať pripravovanú stravu na zapnutom sporáku bez dozoru dospelej osoby,
- horiaci olej vždy zadusiť iba mokrou utierkou, prípadne uterákom – „nikdy nehasiť vodou, ktorá po zmiešaní s olejom ho v okamihu rozšíri na ďalšie predmety“,
- kuchynské spotrebiče, ktoré sa nepoužívajú vypnúť od zdroja energie,
- zabrániť kontaktu deťom a zvieratám so zapnutými spotrebičmi kuchyne,
- spotrebiče na varenie nepoužívať na vykurovanie miestnosti v domácnosti,
- priestor, kde sa používajú plynové variče a spotrebiče (a to nie len na varenie) dostatočne vetrať a zabezpečiť prívod a výmenu vzduchu v tomto priestore,
- pri manipulácii s horúcimi materiálmi používať ochranné prostriedky a pomôcky,
- nezaspať pri varení a pri ohrievaní stravy.

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte hasičov na linku č.150, alebo na linku tiesňového volania č.112. Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút – po ohlásení je pomoc na ceste.

V mene príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni Vám prajeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a priateľov, veselého Silvestra a v novom roku 2021 hlavne pevné zdravie, šťastie a úspechy v osobnom aj pracovnom živote.
mjr. Ing. Dušan Farkaš, vymenovaný na zastupovanie riaditeľa OR HaZZ v Starej Ľubovni


30.11.2020

VZN 202002 o financovaní materskej školy a zariadenia školského stravovania

VZN 202002 o financovaní materskej školy a zariadenia školského stravovania.

Fotogaléria

Kozelec
Kozelec