Vitajte na stránkach obce Hromoš

Svetový deň Alzheimerovej choroby – 21. september 2016
21.9.2016

Svetový deň Alzheimerovej choroby – 21. september 2016

Na svete žijú milióny ľudí s Alzheimerovou chorobou, prípadne s inou formou demencie. Podľa dostupných štatistík na Slovensku je Alzheimerova choroba uvádzaná ako 5. najčastejšia príčina úmrtnosti v populácii nad 65 rokov. Alzheimerova choroba je v súčasnosti považovaná za vážny sociálny, zdravotnícky a spoločenský problém, ktorý sa dotýka nielen samotných chorých ale aj ich blízkych a príbuzných. viacMedzinárodný deň povedomia o Fetálnom alkoholovom syndróme – 9. september 2016
6.9.2016

Medzinárodný deň povedomia o Fetálnom alkoholovom syndróme – 9. september 2016

Fetálny alkoholový syndróm (angl. skratka FAS) vzniká u detí ako následok konzumácie alkoholu počas tehotenstva matky a podľa vyjadrení odborníkov postihne na Slovensku ročne približne 250 detí. V USA a v Európe vzniká FAS u asi 0,2 – 1,5 narodených detí z 1 000. Spôsobuje poškodenie mozgu a rastovú retardáciu dieťaťa, ktoré sú nezvratné. Problémy spôsobené fetálnym alkoholovým syndrómom sa u detí líšia. Jeho posolstvom je odkaz, aby sa ženy počas tehotenstva zdržali pitia akéhokoľvek množstva alkoholu a aby im na to prostredie, v ktorom žijú, vytváralo podmienky a podporovalo ich. viac


Začiatok školského roka
1.9.2016

Začiatok školského roka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hromoši oznamuje žiakom a rodičom žiakov školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční 5. septembra 2016 o 7.30 hod.Gréckokatolíckou Svätou liturgiou. Viac informácií v prílohe.
viac


Odpustová slávnosť
8.8.2016

Odpustová slávnosť

Srdečne všetkých pozývame. viac


Oznam - POTRAVINY GORAĽ
1.8.2016

Oznam - POTRAVINY GORAĽ

S platnosťou od 01.08.2016 budú potraviny Goraľ otvorené denne od 08.00 hod do 17.00 hod. a stredu od 13.00 hod do 17.00 hod. O prevádzkovom čase v sobotu sa informujte priamo v predajni. viac


Oznam VSE
21.7.2016

Oznam VSE

Okolité obce navštevujú podomový predajcovia elektriny, ktorí sa často vydávajú za pracovníkov Východoslovenskej energetiky a nečestným spôsobom presviedčajú ľudí k podpisu novej Zmluvy o dodávke elektriny, pričom zákazník ani nevie, že zmenil dodávateľa elektriny. viac


Zákon  č. 79/2015 o odpadoch
7.7.2016

Zákon č. 79/2015 o odpadoch

Vážení občania, od 01.01.2016 je v platnosti nový zákon č. 79/2015 o odpadoch. Radi by sme Vás upozornili na niekoľko dôležitých bodov obsiahnutých v tomto zákone. viac