Vitajte na stránkach obce Hromoš

Svetový deň vody - 22. marec
20.3.2017

Svetový deň vody - 22. marec

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa 22. marca, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov, že
dňa 22. marca 2017 (streda)
bude poskytnuté na RÚVZ odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie pitnou vodou, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov, kvality vody a iné problémy týkajúce sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka. Uvedené informácie je možné získať osobne návštevou na RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni
na odd. HŽPaZ (prízemie č. dverí 43, 45
alebo telefonicky na číslach: 052/4280133 a 052/4280130).
Zároveň bude zabezpečené bezplatné orientačné vyšetrenie
prinesených vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov
pomocou testovacích prúžkov
na stanovenie obsahu dusitanov a dusičnanov
dňa 22.3.2017 od 7,00 hod. do 12,00 hod.

viac


ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov
17.3.2017

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nematria do komunálneho odpadu. Je dôležité odkladať ich do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV. viac


Prerušenie dodávky pitnej vody
3.3.2017

Prerušenie dodávky pitnej vody

Z dôvodu pretrvávajúcich problémov s dodávkou pitnej vody bude odstavený prívod vody pre rodinne domy od s.c. 40 po s.c. 79 a to dnes, v sobotu a v nedeľu - v čase od 21.00 hod do 06.00 hod. Ďakujeme za pochopenie. viac


Porucha na verejnom vodovode
28.2.2017

Porucha na verejnom vodovode

Z dôvodu pretrvávajúcich problémov s dodávkou pitnej vody je odstavený prívod vody pre rodinné domy od s.č. 38 po s.č. 79. Uvedené domy budú mať vodu spustenú ráno od 6.00.hod do 08.00.hod. a večer od 18.00 hod. do 20.00 hod. Zbytok obce je napájaný stále s 35ťkového vodojemu, preto dodávka vody pre ostatných občanov súvisí so silou tlaku vody v podtrubí. Ďakujeme za pochopenie. viac


Ej, fašiangy, fašiangy... pozvánka
20.2.2017

Ej, fašiangy, fašiangy... pozvánka

Važení priatelia,
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni Vás pozýva na fašiangové popoludnie plné zábavy, tanca a ochutnávky fašiangových jedál do skanzenu pod hradom Ľubovňa dňa 26.02.2017 so začiatkom o 14:00 hod.
Tešíme sa na stretnutie s Vami pri fašiangovej zábave. viac


Karneval v ZŠ s MŠ v Hromoši
8.2.2017

Karneval v ZŠ s MŠ v Hromoši

Február sa tradične nesie v znamení plesov a karnevalov. Tak tomu bolo aj dňa 2.2.1017 v našej Základnej škole s materskou školou- Hromoš. Mohli sme tu vidieť prekrásne princezné, udatných hrdinov ako aj doma vyrobených kovbojov , Spongeboba a mnohé rôzne rozprávkové a fantazijné bytosti. Program moderovali pani učiteľky, ktoré boli tiež preoblečené za veselé bosorky. Celé dopoludnie tancovali, súťažili, pochutnávali si na pohostení a sladkých šiškách, ktoré pre nich pripravili šikovné mamičky a tety kuchárky. Každá maska bola odmenená peknou cenou a maškrtou, no najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na ktorý budú spomínať, minimálne do budúceho roka. Celý kolektív zamestnancov sa chceme srdečne poďakovať všetkým sponzorom, rodičom, obecnému úradu bez ktorých by Karneval 2017 v našej Základnej škole s materskou školou- Hromoš nebol uskutočniteľný. viac


Oznam ZŠ s MŠ v Hromoši
1.2.2017

Oznam ZŠ s MŠ v Hromoši

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hromoši oznamuje, že dňa 03.02.2017 budú polročné prázdniny. Uzavretá bude aj prevádzka materskej školy a školskej jedálne. viac


5. ročník pochodu na bežkách
27.1.2017

5. ročník pochodu na bežkách

Obec Hromoš a športoví priatelia Fera Príhodu Vás pozývajú na 5. ročník pochodu na bežkách - memorial Fera Príhodu, dňa 04.02.2017 so zrazom o 10.00 hod. pri pohostinstve na Doline. viac