Vitajte na stránkach obce Hromoš


Podporte náš projekt :"Posiedky seniorov s mládežou"
1.2.2019

Podporte náš projekt :"Posiedky seniorov s mládežou"

“Vy rozhodujete, my pomáhame”.

Každý, zákazník, ktorý od 21.1.2019 do 17.2.2019, nakúpi v obchode spoločnosti Tesco (Spišská Belá SNP 2569/9, Stará Ľubovňa Letná 40), dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón.
Žetón vhodí do hlasovacieho boxu za určitý projekt.
Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú podporu vo výške :

1. Miesto 1300,00 €
2. Miesto 600,00 €
3. Miesto 300,00 €

Náš projekt: "Posiedky seniorov s mládežou"

- všetci budeme raz starší, pre spoločnosť menej potrební, ale takéto stretnutia seniorov s mládežou, nám osamelých ľudí aspoň trocha zoberú do spoločnosti, porozprávať, podebatovať a hlavne vyčariť úsmev na tvári. Ale aj odovzdať skúsenosti a zážitky mladšej generácie. V prírode na lavičke, pod stromami, na čerstvom vzduchu ...

Z finančných prostriedkov sa zrealizuje úprava terénu, výsadbu stromov, výroba lavičiek, a následne organizovanie pravidelných stretnutí seniorov s mládežou za Domom kultúry v Hromoši. ĎAKUJEME


viac


Oznam ZŠ s MŠ Hromoš
29.1.2019

Oznam ZŠ s MŠ Hromoš

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hromoš Vám oznamuje, že prevádzka Materskej školy bude dňa 29.1.2019 a 30.1.2019- vrátane prerušená z dôvodu vysokej chorobnosti detí.
Prevádzka Základnej školy a Školskej jedálni ostáva bez zmien. viac


POZOR ZMENA !!!! Stíhačky okolo Jakubianky
29.1.2019

POZOR ZMENA !!!! Stíhačky okolo Jakubianky

Vážení milovníci zimných športov.

Občianske združenie Aktívny život a Obec Nová Ľubovňa Vás pozývajú v nedeľu 17.02.2019 na tretí ročník pretekov v behu na lyžiach Stíhačky okolo Jakubianky. Štart je naplánovaný na 10,00 hod. od Bistra Štelka v Novej Ľubovni. Prihlásiť sa môžete online do 31.01.2019 na stránke www.aktivnyzivot.sk Pripravené sú aj sprievodné podujatia, kratšie trasy pre deti, streľba zo vzduchovky a vozenie konským záprahom. Tešíme sa na všetkých súťažiacich, ale aj fanúšikov zimných športov. viac


Oznam ZŠ s MŠ Hromoš
22.1.2019

Oznam ZŠ s MŠ Hromoš

Z dôvodu nízkeho počtu deti, bude prerušená prevádzka MŠ Hromoš viac


8.1.2019

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.
Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV(jeden je umiestnený vo vestibule ZŠ s MŠ v Hromoši)
Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.
Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných
látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.
viac


3.1.2019

Vianočné koledy v podaní folkloristov z obci Brezovica a Dubovica

Počas Vianoc 30.12.2018 v miestnej časti Kozelec sa nám predstavili folkloristi z obci Brezovica a Dubovica, kde v kostole zaspievali vianočné koledy z okolia Spiša a Šariša viac


Oznám o zaradení projektu
2.1.2019

Oznám o zaradení projektu

Dobrý deň,
s radosťou Vám oznamujem, že Váš projekt bol v 5. edícii programu “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne! Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.

Ako? Je to celkom jednoduché.

Každý zákazník, ktorý od 21.01.2019 do 17.02.2019, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít v priebehu apríl - november 2019. Projekty umiestnené v hlasovaní zákazníkov na 2. mieste získajú podporu v hodnote 600 eur, projekty umiestnené na 3. mieste 300 eur.

O výsledku hlasovania Vás budem informovať v priebehu mesiaca marec. Prajem Vám veľa šťastia! viac

     
     

Úradná tabuľa

14.2.2019

Oznámenie

Oznamujeme Vám emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby prezidenta SR v roku 2019 : starosta@hromos.sk

Podrobné info:
https://www.minv.sk/?prezident-info1

8.2.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania

5.2.2019

Oznámenie o zriadení emailovej adresy

Týmto Vám oznamujeme, že na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie pre Voľby prezidenta SR v roku 2019 je zriadená emailová adresa : starosta@hromos.sk

5.2.2019

Informácie pre voliča - voľby do EP

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.
Bližšie info:

5.2.2019

Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z. z.voľby do Európskeho parlamentu
a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019.

14.1.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

Fotogaléria