Vitajte na stránkach obce Hromoš
15.3.2023

Mimoriadne vývozy prihláseným občanom obce Hromoš

Vývozy budú realizované vždy vo štvrtok. V prípade sviatkov a mimoriadnych udalostí sa môžu zmeniť dni vývozov s tým, že o tejto skutočnosti Vás budeme informovať.
Dňa 16.3.2023 sa začínajú mimoriadne vývozy.
Potom budú nasledovať v 15t, 19t., 23t, 27t., 31t., 35t.,39t., 43t., 47t., 51t.

     
201512262142470.zmluvne
     
201512261909370.zmluvne

Úradná tabuľa

21.2.2023

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hromoš a miestnej časti Kozelec

Obec Hromoš a miestna časť Kozelec v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022.


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hromoš a miestnej časti Kozelec
za rok 2022 je 61,79 %.


Sadzba poplatku pre rok 2023 (od 01.03.2023 do 28.02.2024) za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je 11 €/t.

14.11.2022

REFERENDUM 2023

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

14.11.2022

REFERENDUM 2023

Emailová adresa na účely podávania žiadosti o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia.

10.11.2022

REFERENDUM 2023

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre hlasovanie v REFERENDE v roku 2023.

8.11.2022

Referendum 2023

Referendum: informácie pre voliča.
Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

Fotogaléria

8. ročník okresných športových hier seniorov v Plavnici - 17.6.2014
8. ročník okresných športových hier seniorov v Plavnici - 17.6.2014