Vitajte na stránkach obce Hromoš


6.11.2019

Oznam9.10.2019

Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska

14. - 20. október 2019
Pýtajme slovenské - každý deň!
Počas Národných dní na podporu ekonomiky Slovenka budeme v spolupráci s mestami
a obcami vyzývať občanov, aby aktívne pristupovali k nákupom. Aby nielen nakupovali,
ale aj komunikovali s predajcami a dávali im typy na dobré domáce produkty, aby ich
upozorňovali, ak niečo v regáloch chýba.
Každoročne sa do Národných dní „Pýtajme si slovenské“ zapája viac ako milión občanov aj
vďaka spolupráce s mestami a obcami Slovenska, ktoré informujú svojich občanov o tejto
aktivite. Za posledných pár rokov projektu Kvalita z našich regiónov, ktorého sú Národné dni
súčasťou, sa nám podarilo zvýšiť záujem spotrebiteľov o sledovanie krajiny pôvodu pri
nákupoch až o 60%. Je povzbudzujúce, že si spotrebitelia čoraz viac uvedomujú dôsledky
svojho nákupného správania na makroekonomiku krajiny v ktorej žijú. Dôležitosť nakupovania
domácich produktov sa stala celospoločenskou témou. Viac ako 60% ľudí sa doma, v
práci, medzi priateľmi rozpráva o dopadoch nákupného patriotizmu na kvalitu nášho
života.
Dozrel čas, na rozšírenie komunikácie so spotrebiteľom o ďalšie, súvisiace oblasti, ako je
neplytvanie potravinami či surovinovými zdrojmi a upriamenie ich pozornosti na hodnoty, ktoré sú
v nich ukryté a ako sa k nim správať. Dozrel čas na poukázanie ďalších súvislosti, ktoré sú
spojené s nakupovaním domácich produktov, teda nielen na dopad na našu ekonomiku, ale aj
na naše zdravie, životné prostredie a taktiež na celú kvalitu života, za ktorú nesieme
spoločnú zodpovednosť a ktorú vytvárame na základe nášho správania počas života každého
z nás. viac


9.10.2019

"Alchýmia triedenia komunálneho odpadu"

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o tom, že OZV NATUR-PACK v spolupráci s organizáciou INCIEN v týchto dňoch zverejnila unikátnu príručku o správnom triedení a predchádzaní odpadov, ktorá nesie názov "Alchýmia triedenia komunálneho odpadu". Príručka nadväzuje na materiál pôvodne vytvorený pre mesto Bratislava a známy pod názvom "Waste for Dummies". Príručka vzbudila obrovskú pozornosť verejnosti a postupne o takýto dokument prejavili záujem aj ďalšie samosprávy. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli ponúknuť organizácii INCIEN pomocnú ruku a výsledkom je unikátny vzdelávací materiál, ktorý môžu využiť samosprávy i verejnosť po celom Slovensku.

Aktuálnu príručku sme vytvorili v piatich najčastejších kombináciách triedeného zberu, s ktorými sa stretávame v partnerských samosprávach. Bezplatne si ju môžete stiahnuť na stránke www.naturpack.sk po kliknutí SEM.

Radi by sme Vás touto cestou požiadali o súčinnosť pri šírení príručky "Alchýmia triedenia komunálneho odpadu" prostredníctvom Vašich webov a sociálnych sietí. Pre tento účel sme vytvorili uvádzacie video, kde Ivana Maleš z organizácie INCIEN približuje, o čom je príručka Alchýmia odpadu a kde je možné si ju bezplatne stiahnuť.

Videoreportáž nájdete po kliknutí SEM alebo na odkaze: https://youtu.be/5M1mQU7nZvM

Tím NATURPACK
viac
Pozvánka
29.8.2019

Pozvánka

     
     

Úradná tabuľa

25.11.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2020

Zverejnenie návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a viacročného rozpočtu v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

24.11.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

Obec Hromoš zverejňuje návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 v zmysle §18f písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov.

1.10.2019

Orálna vakcinácia líšok

Vážení občania!
Besnotu voľne žijúcich zvierat je možné tlmiť orálnou vakcináciou líšok. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje 40 sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok obyčajných proti besnote.

19.9.2019

Výzva na predloženie ponuky

Obec Hromoš, ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods.1.písm. b) zákona č. 343/2015 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalejlen „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:
„Zlepšenie občianskej infraštruktúry, Kozelec – objekt výmena strešnej konštrukcie”

Fotogaléria

Obecná oblievačka 2012
Obecná oblievačka 2012