Zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v roku 2018
           
Dátum
Pozvánka Materiál Zápisnica Uznesenie Dochádzka
           
           
           
           
           
           

 

 

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v roku 2017
           
Dátum
Pozvánka
Materiál
Zápisnica
Uznesenie
Dochádzka
11.12.2017  Program Materiál   Zápisnica Uznesenie   Dochádzka
27.11.2017  Program Materiál  Zápisnica Uznesenie   Dochádzka
11.09.2017 Program Materiál Zápisnica Uznesenie Dochádzka
01.06.2017 Program Materiál Zápisnica Uznesenie Dochádzka
01.03.2017 Program Materiál Zápisnica Uznesenie Dochádzka