Účasť poslancov na zasadnutiach OZ

 

U - účasť

NO - neúčasť - ospravedlnený

NN - neúčasť - neospravedlnený

 

P. č. Meno a priezvisko OZ 01.03.2017 OZ 01.06.2017 OZ 24.07.2017  OZ 27.11.2017 OZ 11.12.2017 OZ 20.03.2018
1. Peter Príhoda NO NO U U NO
2. Iveta Tinathová U NO U U U U
3. Ján Ženčuch NO U U NO NO U
4. Jozef Bujnovský U U NO NO NO NO
5. Ján Bebko U U U U U U
6. Peter Pekľanský U NO U U U
7. Zdenko Knapík NO U NO  NO NO NO